Connected (2011)

Bài học VIP

Connected (2011)


So I'm at lunch with this really good friend of mine and we are having a fantastic time, I haven't seen her in years.

We're laughing, drinking, talking, but I'm still getting this urge to check my e-mail.

And I was like Tiffany stay focused, you traveled all the way across The United States to see her, stay focused.


But eventually it was like, it over took me, and then I fake needing to go the bathroom.

So I excuse myself, grab my phone, go into the bathroom stall, kind of hiding, texting, e-mailing, thinking

What have I become?

I can't be the only one sneaking to the bathroom to check my e-mail.

Technology is clearly changing us.

And the way we connect with our friends, our families, and the world around us.

So I set out to make a film about what it means to be connected in The Twenty-First Century.

Things are changing.

There's so much more to think about.

And that pace of change is only accelerating.

How much faster can it go before we can't keep up?

This was the kind of question I was exploring in this film.

And then I had this year that turned my world upside down.

And forced me to rethink everything I thought I understood about the ways we're connected.

We as humans have accumulated so much knowledge.

Why do we have such a hard time seeing the bigger picture?

For centuries we have been declaring independence and perhaps it's time to finally declare our interdependence.


Download audio (MP3)|https://download.tienganh123.com/trailer/bai120/bai120.zip
Download cả bài và phần dịch (PDF)|https://download.tienganh123.com/trailer/bai120/bai120.pdf

Sentence Explanation:

1. So I'm at lunch with this really good friend of mine and we are having a fantastic time, I haven't seen her in years.

Đây là một câu ghép được nối bằng 3 câu nhỏ khác nhau. Câu này có sử dụng từ nối "and" (và), "so" (vì thế) và dấu phẩy.

Câu 1: I'm at lunch with this really good friend of mine. Trong câu này, "I'm" chỉ là viết tắt của "I am", "am" là dạng chia ở thì hiện tại đơn của động từ "to be" đi với chủ ngữ "I". Cụm từ "at lunch" có nghĩa là "đang ăn trưa" được dùng với nghĩa tương đương như "having lunch", "with" là giới từ (preposition)- với. "This really good friend of mine" là một cụm danh từ từ cấu tạo từ "this" (cái này/ đây), trạng từ "really"- thực sự, tính từ "good"- tốt, danh từ "friend"- bạn và tính từ sở hữu "mine" nghĩa là "của tôi". Vậy câu này có thể dịch là: Tôi đang ăn bữa trưa với người bạn thực sự tốt của tôi.

Câu 2: We are having a fantastic time. Động từ trong câu này được chia ở thì hiện tại tiếp diễn (is/am/are V.ing), động từ "to be" chia là "are" vì đi với chủ ngữ "we" (chúng tôi/ chúng ta), "a fantastic time" là một cụm danh từ, trong đó "fantastic" là tính từ- tuyệt vời/ thú vị, và "time" là danh từ- thời gian. Vậy cả câu này có nghĩa là: Chúng tôi đang có một thời gian tuyệt vời.

Câu 3: I haven't seen her in years. Động từ trong câu này chia ở thì hiện tại hoàn thành (have/ has + V.quá khứ phân từ), "haven't" là viết tắt của "have not", còn "seen" là dạng quá khứ phân từ của động từ bất quy tắc "see" có nghĩa là "nhìn thấy/ gặp mặt". "Her" là tân ngữ trong câu- cô ấy/ chị ấy. Còn "in years" có nghĩa là "trong nhiều năm". Vậy câu này có nghĩa là: Tôi đã không gặp cô ấy được nhiều năm.

2. So I set out to make a film about what it means to be connected in The Twenty-First Century.

Trong câu này:

- so: là trạng ngữ trong câu, có nghĩa là "vì thế".

- Cụm động từ "set out" có nghĩa "bắt đầu" làm gì đó.

- make a film: "film" là danh từ có nghĩa là "phim", từ này được người Anh sử dụng nhiều hơn, còn người Mỹ sử dụng từ "movie" để thay thế. Cả cụm này được dịch là "làm phim/ xây dựng một bộ phim".

- about: là giới từ- về (cái gì đó)

- what it means: "what" ngoài chức năng để cấu tạo nên câu hỏi còn đóng vai trò như một tính từ (những thứ mà/ những điều mà), còn "mean" là động từ được thêm "s" đằng sau vì đi với chủ ngữ là "it", nó có nghĩa là "có ý nghĩa là/ ý muốn nói".

- be connected: cụm này ở dạng bị động, "connected" là dạng quá khứ phân từ của động từ "connect"- kết nối.

- The Twenty-First Century: thế kỷ 21. "twenty-first" là số thứ tự khác với số đếm là "twenty one".

Vậy câu này có nghĩa là: Vì thế tôi đã tiến hành xây dựng một bộ phim về việc cuộc sống có ý nghĩa thế nào khi được kết nối trong thế kỷ 21.

3. We as humans have accumulated so much knowledge.

Động từ trong câu này chia ở thì hiện tại hoàn thành (có cấu trúc là has/ have + V. quá khứ phân từ)

- as humans: như những con người. "As" là giới như- như là, còn "humans" là danh từ số nhiều của "human"- con người/ loài người. Cả cụm này đóng vai trò trạng ngữ bổ nghĩa cho câu.

- accumulated: đây là dạng quá khứ phân từ hai của động từ "accumulate"- làm giàu/ tích lũy.

- so much knowledge: rất nhiều kiến thức. "so much" có nghĩa là "rất nhiều" còn "knowledge" là danh từ- kiến thức, "knowledge" là dạng danh từ của động từ "know".

Vậy câu này có nghĩa là: Chúng ta những con người đã tích lũy được rất nhiều kiến thức.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 12-08-2017
Bài viết: 601
• Điểm thành tích: 103
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 380
Finn gona beat you:>
Gửi lúc: 22:14:06 ngày 25-02-2021
Ngày tham gia: 30-08-2018
Bài viết: 513
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 398
Đơn giản chỉ là cày bài viết !
Gửi lúc: 10:19:55 ngày 29-11-2020
.•Ňїї ŋɠáø⁀ᶦᵈᵒᶫ
Ngày tham gia: 13-06-2019
Bài viết: 570
• Điểm thành tích: 262
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 386
_No comment_
Gửi lúc: 21:47:46 ngày 13-11-2020
_Susayhi_
Ngày tham gia: 14-04-2020
Bài viết: 174
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 190
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 20:47:56 ngày 05-11-2020
virus 404 sans và error 404 sans
Ngày tham gia: 25-04-2020
Bài viết: 234
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 265
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 09:59:04 ngày 30-10-2020
₩ł₦★乙ëςKᵛᶰ
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.286.089
  Thành viên mới nhất:
  tuenhi2d
  Đang trực tuyến: 231
  Đóng