Mary's boy child - Boney M
Bài học VIP
JW Player goes here

Boney M. is a pop and disco group created by record producer Frank Farian. Originally based in West Germany, members of group includes: Liz Mitchell (1976–), Marcia Barrett (1975–), Maizie Williams (1975–), Bobby Farrell (1975–81, 1984–), Reggie Tsiboe (1982–86, 1989-90).

"Mary's boy child/ Oh my Lord"is a single from Christmas Album. Christmas Album is the sixth studio album by Boney M. It was recorded in the summer of 1981 and released on 23 November 1981. In addition, "Mary's Boy Child/ Oh My Lord" is the million-selling 1978 Christmas number one song.

ST

Mary's Boy ChildMary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day
And man will live for evermore, because of Christmas Day

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day

While shepherds watch their flocks by night,
They see a bright new shining star,
They hear a choir sing a song,
The music seemed to come from afar.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

For a moment the world was aglow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace".

And then they found a little nook in a stable all for lord,
And then a manger, goldened up
Mary's liitle boy was born.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day

For a moment the world was aglow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace".

Oh my Lord, You sent your son to save us
Oh my Lord, your very self you gave us
Oh my Lord, that sin may not enslave us.
And love may reign once more.

Oh my Lord, when in the crib they found him
Oh my Lord, a golden halo crowned him
Oh my Lord, they gathered all around him
To see him and adore (this day will live forever)

Oh my Lord (so praise the Lord)
They had begun to doubt you
Oh my Lord (He is a personation)
What did they know about you
Oh my Lord (so praise the Lord)
They were lost without you
They needed you so bad (the light was shining on him)

Oh my Lord (so praise the Lord)
With the child's adoration
Oh my Lord (He is a personation)
There came great jubilation
Oh my Lord (so praise the Lord)
And full of admiration
They realized what they had (until the sun falls from the sky)

Oh my Lord (so praise the Lord)
You sent your son to save us
Oh my Lord (This day will live forever)
Your very self you gave us
Oh my Lord (so praise the Lord)
That sin may not enslave us
And love may reign once more


Giải thích:

1. They hear a choir sing a song:
"Choir" (n): dàn hợp ca, hợp xướng.
Tương tự với động từ "see" ta được học ở bài trước, động từ đi sau "hear" ở đây cũng có 2 dạng "V-ing" và "V". Ta dùng "hear somebody/ something DO something" khi hành động mà người nghe được là hoàn chỉnh trọn vẹn từ đầu đến cuối, còn khi ta dùng "hear somebody/ something DOING something" thì hành động kia chưa là chưa trọn vẹn và người nghe được 1 phần của hành động mà thôi. Ví dụ:
- He could hear a dog barking. (Anh ta có thể nghe thấy tiếng chó sủa. - Ở đây không nhắc đến việc anh ta nghe được tiếng chó sủa trọn vẹn từ đầu hay kết thúc lúc nào, đó chỉ là một phần của hành động mà anh ta có thể tình cờ nghe thấy khi đi qua nơi nào đó, và con chó đó vẫn sủa khi mà anh ta đã đi qua.)
- I heard a car drive off. (Tôi nghe thấy tiếng xe lái đi. - Ở đây người nghe được hành động từ đầu đến cuối, từ lúc nổ máy cho đến lái đi xa và không còn nghe thấy gì nữa, đó là một hành động trọn vẹn => ta chia động từ ở dạng nguyên thể.)

2. And man will live for evermore, because of Christmas Day:
"For evermore": mãi mãi.
Ta phân biệt giữa liên từ chỉ nguyên nhân "because""because of": sau "because" là một mệnh đề đầy đủ (S + V + (O)), còn sau "because of" chắc chắn phải là một danh từ/ cụm danh từ. Ví dụ:
- I did it because he told me to. (Tôi làm thế vì anh ta bảo tôi làm.)
- He walked slowly because of his bad leg. (Anh ta đi chậm vì cái chân đau.)

3. For a moment the world was aglow, all the bells rang out:
"Aglow" (adj): bừng sáng
"Ring out": reo vang, vang lên. Ví dụ: "His deep voice rang out for all to hear." (Tiếng nói trầm thấp của anh ta vang lên cho mọi người cùng nghe.).

4. They were lost without you: Ta có "tobe lost/ get lost" có nghĩa "bị lạc lối/ lạc đường" (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Câu hát "They were lost without you." này có nghĩa "Họ bị lạc lối nếu không có Ngài.".

Luyện tập
 • 0
 • Easy
 • 1
 • Medium
 • 2
 • Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day
And man will live for evermore, because of Christmas Day

Long time 1 in Bethlehem, so the Holy Bible said,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

2.

Chorus 1:
Hark, now 1 the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

3.

While shepherds watch their flocks by night,
They see a bright new shining 1,
They hear a choir sing a song,
The music seemed to 1 from afar.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

4.

Chorus 2:
For a moment the world was aglow, all the 1 rang out
There were tears of 1 and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace".

And then they found a little nook in a stable all for lord,
And then a manger, goldened up
Mary's liitle boy was 1.

(Chorus 1)

(Chorus 2)

5.

Oh my Lord, You sent your son to save us
Oh my Lord, Your very self you gave us
Oh my Lord, That sin may not enslave us.
And love may reign once more.

Oh my Lord, when in the crib they found him
Oh my Lord, A golden halo crowned him
Oh my Lord, They gathered all around him
To see him and adore (this day will live forever)

Oh my Lord (so praise the Lord)
They had begun to doubt you
Oh my Lord (He is a personation)
What did they know about you
Oh my Lord (so praise the Lord)
They were lost without you
They needed you so bad (the light was shining on him)

Oh my Lord (so praise the Lord)
With the child's adoration
Oh my Lord (He is a personation)
There came great jubilation
Oh my Lord (so praise the Lord)
And full of admiration
They realized what they had (until the sun falls from the sky)

Oh my Lord (Oh praise the Lord)
You sent your son to save us
Oh my Lord (This day will live forever)
Your very self you gave us
Oh my Lord (So praise the Lord)
That sin may not enslave us
And love may reign once more

1.

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day
And man will live for evermore, because of Christmas Day

2 time ago in Bethlehem, so the Holy Bible 2,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

2.

Chorus 1:
Hark, now hear the 2 sing, a king was born today,
And 2 will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

3.

While shepherds 2 their flocks by night,
They see a bright new 2 star,
They hear a choir sing a song,
The music seemed to come from 2.

Hark, now hear the angels sing, a 2 was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

4.

Chorus 2:
For a moment the 2 was aglow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find 2".

And then they found a little nook in a stable all for lord,
And then a manger, goldened up
Mary's liitle boy was born.

(Chorus 1)

(Chorus 2)

5.

Oh my Lord, You sent your son to save us
Oh my Lord, Your very self you gave us
Oh my Lord, That sin may not enslave us.
And love may reign once more.

Oh my Lord, when in the crib they found him
Oh my Lord, A golden halo crowned him
Oh my Lord, They gathered all around him
To see him and adore (this day will live forever)

Oh my Lord (so praise the Lord)
They had begun to doubt you
Oh my Lord (He is a personation)
What did they know about you
Oh my Lord (so praise the Lord)
They were lost without you
They needed you so bad (the light was shining on him)

Oh my Lord (so praise the Lord)
With the child's adoration
Oh my Lord (He is a personation)
There came great jubilation
Oh my Lord (so praise the Lord)
And full of admiration
They realized what they had (until the sun falls from the sky)

Oh my Lord (Oh praise the Lord)
You sent your son to save us
Oh my Lord (This day will live forever)
Your very self you gave us
Oh my Lord (So praise the Lord)
That sin may not enslave us
And love may reign once more

1.

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day
And man will live for 3, because of Christmas Day

Long time ago in Bethlehem, so the 3 Bible said,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

2.

Chorus 1:
Hark, now hear the 3 sing, a king was born today,
And man will live for 3, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

3.

While shepherds watch their flocks by 3,
They see a bright new shining 3,
They hear a choir sing a 3,
The music seemed to come from 3.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for 3, because of Christmas Day.

4.

Chorus 2:
For a moment the world was aglow, all the 3 rang out
There were tears of joy and 3, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace".

And then they found a little nook in a 3 all for lord,
And then a manger, goldened up
Mary's liitle boy was born.

(Chorus 1)

(Chorus 2)

5.

Oh my Lord, You sent your son to save us
Oh my Lord, Your very self you gave us
Oh my Lord, That sin may not enslave us.
And love may reign once more.

Oh my Lord, when in the crib they found him
Oh my Lord, A golden halo crowned him
Oh my Lord, They gathered all around him
To see him and adore (this day will live forever)

Oh my Lord (so praise the Lord)
They had begun to doubt you
Oh my Lord (He is a personation)
What did they know about you
Oh my Lord (so praise the Lord)
They were lost without you
They needed you so bad (the light was shining on him)

Oh my Lord (so praise the Lord)
With the child's adoration
Oh my Lord (He is a personation)
There came great jubilation
Oh my Lord (so praise the Lord)
And full of admiration
They realized what they had (until the sun falls from the sky)

Oh my Lord (Oh praise the Lord)
You sent your son to save us
Oh my Lord (This day will live forever)
Your very self you gave us
Oh my Lord (So praise the Lord)
That sin may not enslave us
And love may reign once more

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 31-08-2015
Bài viết: 556
• Điểm thành tích: 156
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 490
_No Comment_
Gửi lúc: 15:14:32 ngày 22-06-2022
namk8
Ngày tham gia: 24-07-2017
Bài viết: 449
• Điểm thành tích: 104
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 959
Đơɳ ɡɩảɳ ͼɧỉ ɮà ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 11:52:19 ngày 12-06-2022
Ngày tham gia: 26-06-2018
Bài viết: 2039
• Điểm thành tích: 1600
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 663
Đơɳ ɡɩảɳ ͼɧỉ ɮà ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 16:05:26 ngày 13-04-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(
Ngày tham gia: 18-03-2018
Bài viết: 5011
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 833
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 05:42:13 ngày 24-02-2022
✨✧ʀιʀιcнιʏo sнιʀᴀκιιɴ✧✨
Ngày tham gia: 30-05-2017
Bài viết: 2147
• Điểm thành tích: 113
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 437
_No Comment_
Gửi lúc: 14:19:07 ngày 04-01-2022
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.412.988
  Thành viên mới nhất:
  quynhchi2102
  Đang trực tuyến: 277
  Đóng