Trouble is a friend - Lenka
Bài học VIP
JW Player goes here

Lenka (born Lenka Kripac in 1978) is an Australian television actress and singer-songwriter, most famous worldwide for her song "The Show" from her self-titled album Lenka, which has been used in numerous advertisements, most notably for Old Navy. Previously best known in Australia as an actress, she has appeared in numerous Australian television serials and feature films. She is now living in Los Angeles.

"Trouble Is A Friend" was released as the second single. The single was written by Thomas Salter and Lenka. The music video was released on August 3, 2009. The song also got the no. 1 spot in Vietnam for 17 times.

ST

Trouble Is A FriendTrouble, he will find you no matter where you go, oh oh
No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh
The eye of the storm or the cry in the mourn, oh oh
You're fine for a while but you start to lose control

He's there in the dark, he's there in my heart
He waits in the wind, he's gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh
And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
So don't forget as you ease on down the road

He's there in the dark, he's there in my heart
He waits in the wind, he's gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

So don't be alarmed if he takes you by the arm
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Oh how I hate the way he makes me feel
And how I try to make him leave, I try
Oh oh, I try!

He's there in the dark, he's there in my heart
He waits in the wind, he's gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

So don't be alarmed if he takes you by the arm
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
Ooo, oh ooo, ooo ahh


Giải thích:

1. Trouble, he will find you no matter where you go, oh oh: Ta có mệnh đề nhượng bộ "no mater (where/ when/ what/ which/ who) + S + V, main clause." có nghĩa "Cho dù, mặc dù, dẫu ...." khi nói dù có điều gì xảy ra thì hành động kia vẫn sẽ được thực hiện, không bị ảnh hưởng hay gián đoạn. Ví dụ: "No matter what I feed him, he always seems to grow." (Cho dù tôi nuôi nấng nó thế nào đi chăng nữa thì nó luôn dường như vẫn lớn lên.).

2. You're fine for a while but you start to lose control: "Start to do something" (bắt đầu làm gì), "lose control" (mất kiểm soát). Cả cụm "start to lose control" có nghĩa "bắt đầu mất kiểm soát". Ta cũng cần phân biệt giữa động từ "lose (quá khứ và phân từ hai là lost - lost)" (mất/ lạc) và "loose (quá khứ và phân từ hai là loosed - loosed)" (nới lỏng). Ví dụ:
- I lost my keys on the way back. (Tôi bị mất chìa khóa trên đường về nhà.)
- He loosed the straps that bound her arms. (Anh ta nới lỏng dây trói tay cô ấy.)

3. He waits in the wind, he's gotta play a part: "Gotta" ở đây là viết tắt của "got to" và được dùng với nghĩa bằng với "have to/ must/ need to" (phải/ cần phải), "play a part" (tham gia vào). Ví dụ: "I gotta go now. = I have to go now." (Tôi phải đi bây giờ.).

4. He sees what I see and he knows what I know, oh oh: Ở đây trong mệnh đề quan hệ ta có "what = the thing(s) that" (cái mà). Ví dụ trong câu hát này "He sees what I see and he knows what I know. = He sees the things that I see and he knows the things that I know." (Nó nhìn thấy những gì tôi thấy và biết những gì tôi biết.), "What you need is a good meal. = The thing that you need is a good meal." (Cái bạn cần là một bữa ăn ngon).

5. I won't let him win, but I'm a sucker for his charm: Ta có cụm "sucker for somebody/ something" có nghĩa "không thể từ chối ai/ cái gì, rất thích, bị lôi cuốn bởi ai/ cái gì". Ví dụ: "I've always been a sucker for men with green eyes." (Tôi luôn bị lôi cuốn bởi các anh chàng có mắt xanh.).

Luyện tập
 • 0
 • Easy
 • 1
 • Medium
 • 2
 • Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.

Trouble, he will 1 you no matter where you go, oh oh
No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh
The 1 of the storm or the cry in the mourn, oh oh
You're fine for a while but you start to lose control

2.

Chorus:
He's there in the dark, he's there in my heart
He waits in the wind, he's gotta play a 1
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

3.

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh
And no matter 1 I feed him he always seems to grow, oh oh
He sees what I 1 and he knows what I know, oh oh
So don't forget as you ease on down the road

4.

(Chorus)

So don't be alarmed if he takes you 1 the arm
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Oh how I hate the 1 he makes me feel
And how I try to make him leave, I try
Oh oh, I try!

5.

(Chorus)

So don't be alarmed if he takes you 1 the arm
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
Ooo, oh ooo, ooo ahh

1.

Trouble, he will find you no matter 2 you go, oh oh
No matter if you're 2, no matter if you're slow, oh oh
The eye of the storm or the 2 in the mourn, oh oh
You're fine for a while but you start to lose control

2.

Chorus:
He's there in the dark, he's there in my heart
He waits in the wind, he's gotta 2 a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

3.

Trouble is a friend but trouble is a 2, oh oh
And no matter what I feed him he always seems to 2, oh oh
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
So don't 2 as you ease on down the road

4.

(Chorus)

So don't be alarmed if he takes you 2 the arm
I won't let him win, but I'm a sucker for his 2
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Oh how I 2 the way he makes me feel
And how I try to make him leave, I try
Oh oh, I try!

5.

(Chorus)

So don't be alarmed if he takes you 2 the arm
I won't let him win, but I'm a sucker for his 2
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
Ooo, oh ooo, ooo ahh

1.

Trouble, he will 3 you no matter where you go, oh oh
No matter if you're 3, no matter if you're slow, oh oh
The eye of the 3 or the cry in the mourn, oh oh
You're fine for a while but you start to lose 3

2.

Chorus:
He's there in the dark, he's there in my 3
He waits in the wind, he's gotta play a 3
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

3.

Trouble is a friend but trouble is a 3, oh oh
And no matter what I 3 him he always seems to grow, oh oh
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
So don't 3 as you ease on down the 3

4.

(Chorus)

So don't be alarmed if he takes you by the 3
I won't let him win, but I'm a 3 for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Oh how I hate the way he 3 me feel
And how I try to make him leave, I try
Oh oh, I try!

5.

(Chorus)

So don't be alarmed if he takes you by the 3
I won't let him win, but I'm a 3 for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
Ooo, oh ooo, ooo ahh

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 30-05-2017
Bài viết: 1768
• Điểm thành tích: 113
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 363
_No Comment_
Gửi lúc: 14:20:10 ngày 04-01-2022
Ngày tham gia: 30-07-2017
Bài viết: 512
• Điểm thành tích: 23
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 420
NO-_-COMMENT
Gửi lúc: 09:24:35 ngày 02-01-2022
Ngày tham gia: 09-07-2021
Bài viết: 203
• Điểm thành tích: 57
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 62
hay hay hay
Gửi lúc: 17:17:15 ngày 20-12-2021
huy123
Ngày tham gia: 18-08-2020
Bài viết: 760
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 227
No comment -_-
Gửi lúc: 17:29:22 ngày 16-10-2021
I'm sorry . I'm so sorry . ...1414...
Ngày tham gia: 16-05-2021
Bài viết: 1000
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 190
Cày bài viết ^^
Gửi lúc: 08:49:12 ngày 12-09-2021
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.373.059
  Thành viên mới nhất:
  Tranduylong261283
  Đang trực tuyến: 409
  Đóng