Save the best for last - Vanessa Williams
Bài học VIP
JW Player goes here

Vanessa Lynn Williams (sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963) là một nữ ca sĩ, diễn viên người Mỹ đã từng được đề cử giải Grammy, Emmy và Tony.Williams đi vào lịch sử cuộc thi Miss America vào năm 1984 khi cô trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt vương miện. Nhưng cô đã đột ngột xin được tước vương miện vì lý do scandal cá nhân. Sau khi trở thành cựu hoa hậu, Williams bước chân vào lĩnh vực giải trí với vai trò một ca sĩ và diễn viên.

"Save the Best for Last" là ca khúc được Phil Galdston, Wendy WaldmanJon Lind viết vào năm 1992. ca khúc được coi là dấu ấn của Williams. Lời bài hát có một tiếng vang lớn, vì cô đã cùng lúc đạt được thành công trong lĩnh vực sự nghiệp ca hát ngay tiếp sau vụ scandal xin rời khỏi vị trí hoa hậu Mỹ.

ST

Save The Best For LastSometimes the snow comes down in June
Sometimes the sun goes 'round the moon
I see the passion in your eyes
Sometimes it's all a big surprise
'Cause there was a time when all I did was wish
You'd tell me this was love
It's not the way I hoped or how I planned
But somehow it's enough

And now we're standing face to face
Isn't this world a crazy place
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last

All of the nights you came to me
When some silly girl had set you free
You wondered how you'd make it through
I wondered what was wrong with you
'Cause how could you give your love to someone else
And share your dreams with me
Sometimes the very thing you're looking for
Is the one thing you can't see

And now we're standing face to face
Isn't this world a crazy place
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last

Sometimes the very thing you're looking for
Is the one thing you can't see
Sometimes the snow comes down in June
Sometimes the sun goes 'round the moon
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last
You went and saved the best for last


Giải thích:

1. Sometimes the snow comes down in June: "Come down" trong lời bài hát có nghĩa "rơi xuống". Ngoài ra nó còn có một số nghĩa khác như "truyền xuống" (cho người được thừa kế, ví dụ: "All my silverware came down to me from my great-grandmother." - Tất cả những đồ bạc được truyền cho tôi từ bà cố của tôi.), "giáng chức" (Ví dụ: "He has come down from his original position. Now he is just a clerk." - Anh ta đã bị giáng chức. Giờ đây anh ta chỉ là một thư kí quèn.), "chỉ trích" (Ví dụ: "The critics came down much too hard on the performance." - Các nhà phê bình chỉ trích quá nặng cái buổi biểu diễn này.). Ngoài ra "come" khi đi với các giới từ khác sẽ tạo thành nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ: "come again" bằng với "repeat" (nhắc lại), "come about" (xảy ra), "come across" (tình cờ gặp), "come after" (đi theo).
Ví dụ: - 'She's an entomologist.' 'Come again?' 'An entomologist—she studies insects.' ('Cô ta là một nhà côn trùng học.' 'Nhắc lại một lần nữa?' 'Nhà côn trùng học - cô ấy học về côn trùng.')
- Can you tell me how the accident came about? (Bạn có thể cho tôi biết tai nạn xảy ra như thế nào không?)
- She came across some old photographs in a drawer. (Cô ấy tình cờ tìm thấy vài tấm ảnh cũ ở tủ kéo.)
- I can't believe it. He has come after me for months. (Tôi không thể tin được. Anh ta đã theo đuổi tôi hàng tháng rồi.)

2. And now we're standing face to face: Ta có cụm thành ngữ "face to face (with somebody/ something)" với nghĩa "đối diện/ gặp mặt trực tiếp với người/ cái gì đó". Ví dụ: "The two have never met face to face before." (Hai người chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp trước đây.), "She was at an early age brought face to face with the horrors of war." (Cô ấy đối diện với sự khủng bố của chiến tranh khi cô ấy còn rất nhỏ.). Ta có một số cấu trúc khác có từ "face" hay được dùng trong giao tiếp đó là "look somebody in the face" (Nhìn thẳng vào ai đó mà không sợ hãi hay xấu hổ), "show someone's face"(có mặt/ hiện diện), "to someone's face" (thẳng thắn, trực tiếp với ai), "lose face"(mất mặt).
Ví dụ: - She looked him in the face and said she never wanted to see him again. (Cô ta nhìn thẳng vào anh ta và nói rằng cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa.)
- If he ever shows his face in this town again, I'll get the police. (Nếu anh ta dám xuất hiện ở thị trấn này nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát.)
- He's a liar, and I've told him so to his face many times. (Anh ta là kẻ dối trá, và tôi đã nói thẳng vào mặt anh ta như vậy nhiều lần.)
- John is more afraid of losing face than losing money. (John sợ bị mất mặt hơn mất tiền).

3. When some silly girl had set you free: Ta chú ý đến cấu trúc "set somebody/something free (from something)" bằng với cấu trúc "free somebody/something from something" có nghĩa "thả tự do cho ai/ cái gì khỏi thứ gì. Ví dụ: "Who set the chickens free from their pens?" (Ai đã thả gà ra khỏi lồng?). "Free" vừa là động từ, vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Ví dụ: "Children under five travel free." (Trẻ em dưới 5 tuổi đi du lịch được miễn phí. -trạng từ), "Students have a free choice of courses in their final year." (Sinh viên có tự do lựa chọn các khóa học ở năm cuối. - tính từ), "The hijackers agreed to free a further ten hostages." (Không tặc đồng ý thả tự do thêm 10 con tin. - động từ). Một số cụm đi với "free" hay được dùng đó là "break free" (thoát khỏi ràng buộc, đạt được tự do), "give a free hand" (cho cơ hội thoải mái làm điều gì mình muốn), "for free" (miễn phí).
Ví dụ:
- I tried to break free from my parents' strict surveillance. (Tôi cố gắng thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ tôi.)
- I was given a free hand in designing the syllabus. (Tôi được cho cơ hội toàn quyền quyết định chương trình học.)
- I will let you have a sample of the candy for free. (Tôi sẽ cho bạn mẫu kẹo này miễn phí.)

4. Sometimes the very thing you're looking for: Ta chú ý đến cách dùng của "very". "Very" vừa là một tính từ, vừa là một trạng từ . Khi nó đứng trước tính từ, "very" được sử dụng với chức năng là một trạng từ "very small, very big, ...". Đôi khi ta thấy nó cũng đứng trước một danh từ để nhấn mạnh cho danh từ đó, khi đó, nó là một tính từ. Ví dụ: "That's the very thing I need." (Đó chính là cái tôi cần.), "It happens at the very beginning of the book." (Nó diễn ra ở chính phần đầu của quyển sách.). Tuy trong tiếng anh, ta không dùng "very" đi với các từ thuộc về so sánh hơn hay so sánh hơn nhất "the most", ta lại dùng "very" đi với "the best", "last", "first", "next". Ví dụ:
- We want to pick the very best candidate for the job. (Chúng tôi muốn chọn những ứng cử viên tốt nhất cho công việc này.)
- You are the very first person I have spoken to today. (Bạn là người đầu tiên mà tôi nói chuyện với ngày hôm nay.)
- He is the very next president of the company after my husband. (Anh ta chính là chủ tịch công ty tiếp theo chồng tôi.)

Luyện tập
 • 0
 • Easy
 • 1
 • Medium
 • 2
 • Hard
:Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
3
15
5
1.

Sometimes the snow comes down in 1
Sometimes the sun goes 'round the moon
I see the 1 in your eyes
Sometimes it's all a big surprise
'Cause there was a time when all I did was 1
You'd tell me this was 1
It's not the way I hoped or how I planned
But somehow it's enough

June
passion
wish
love
2.

And now we're standing face to face
Isn't this world a 1 place
Just when I thought our 1 had passed
You go and save the best for last

crazy
chance
3.

All of the nights you came to me
When some 1 girl had set you free
You wondered how you'd make it through
I wondered what was 1 with you
'Cause how could you give your love to someone else
And share your 1 with me
Sometimes the very thing you're 1 for
Is the one thing you can't see

silly
wrong
dreams
looking
4.

And now we're standing face to face
Isn't this world a 1 place
Just when I thought our 1 had passed
You go and save the best for last

crazy
chance
5.

Sometimes the very thing you're looking for
Is the one thing you can't see
Sometimes the snow comes down in 1
Sometimes the sun goes 'round the 1
Just when I thought our 1 had passed
You go and save the best for last
You went and saved the best for last

June
moon
chance
18
5
1.

Sometimes the snow comes down in 2
Sometimes the sun goes 'round the 2
I see the 2 in your eyes
Sometimes it's all a big surprise
'Cause there was a time when all I did was 2
You'd tell me this was 2
It's not the way I hoped or how I planned
But somehow it's enough

June
moon
passion
wish
love
2.

And now we're standing face to face
Isn't this world a 2 place
Just when I thought our 2 had passed
You go and save the best for last

crazy
chance
3.

All of the nights you came to me
When some 2 girl had set you 2
You wondered how you'd make it through
I wondered what was 2 with you
'Cause how could you give your love to someone else
And share your 2 with me
Sometimes the very thing you're 2 for
Is the one thing you can't see

silly
free
wrong
dreams
looking
4.

And now we're standing face to face
Isn't this world a 2 place
Just when I thought our 2 had passed
You go and save the best for last

crazy
chance
5.

Sometimes the very thing you're 2 for
Is the one thing you can't see
Sometimes the snow comes down in 2
Sometimes the sun goes 'round the 2
Just when I thought our 2 had passed
You go and save the best for last
You went and saved the best for last

looking
June
moon
chance
22
5
1.

Sometimes the snow comes down in 3
Sometimes the sun goes 'round the 3
I see the 3 in your eyes
Sometimes it's all a big 3
'Cause there was a time when all I did was 3
You'd tell me this was 3
It's not the way I hoped or how I planned
But somehow it's 3

June
moon
passion
surprise
wish
love
enough
2.

And now we're standing face to face
Isn't this world a 3 place
Just when I thought our 3 had passed
You go and save the best for last

crazy
chance
3.

All of the 3 you came to me
When some 3 girl had set you 3
You wondered how you'd make it through
I wondered what was 3 with you
'Cause how could you give your love to someone else
And share your 3 with me
Sometimes the very thing you're 3 for
Is the one thing you can't see

nights
silly
free
wrong
dreams
looking
4.

And now we're standing face to face
Isn't this world a 3 place
Just when I thought our 3 had passed
You go and save the best for last

crazy
chance
5.

Sometimes the 3 thing you're 3 for
Is the one thing you can't see
Sometimes the snow comes down in 3
Sometimes the sun goes 'round the 3
Just when I thought our 3 had passed
You go and save the best for last
You went and saved the best for last

very
looking
June
moon
chance
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 20-07-2017
Bài viết: 2100
• Điểm thành tích: 271
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 664
Đơɳ ɡɩảɳ ͼɧỉ ɮà ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 23:07:10 ngày 16-08-2022
Ngày tham gia: 12-03-2020
Bài viết: 633
• Điểm thành tích: 52
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 370
Cày bài viết
Gửi lúc: 12:17:58 ngày 26-07-2022
Uye
Ngày tham gia: 31-08-2015
Bài viết: 557
• Điểm thành tích: 156
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 493
_No Comment_
Gửi lúc: 15:21:48 ngày 22-06-2022
xiên cho h
Ngày tham gia: 24-07-2017
Bài viết: 451
• Điểm thành tích: 104
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 964
Đơɳ ɡɩảɳ ͼɧỉ ɮà ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 12:51:34 ngày 12-06-2022
Ngày tham gia: 26-06-2018
Bài viết: 2039
• Điểm thành tích: 1616
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 667
Đơɳ ɡɩảɳ ͼɧỉ ɮà ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 16:13:26 ngày 13-04-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.413.971
  Thành viên mới nhất:
  leilanf11
  Đang trực tuyến: 351
  Đóng