Lesson 3 - It blew my mind


Bài học VIP
Các bạn hãy nghe ca sĩ Taylor Swift nói về câu chuyện của mình trong một buổi phỏng vấn.


I got a phone call from Garry Marshall saying: “Taylor, I want to have a lunch show breakfast with you. I really want you to be in this movie. Will you… will you let me write a part for you?” And I could not believe it. I couldn’t believe that because I didn’t have the time to be a big role in this movie. Garry was going to write in a small role for me in this movie. It blew my mind.

1. I got a phone call from Garry Marshall saying: “Taylor, I want to have a lunch show breakfast with you."

Trong câu trên:

- get a phone call: nhận được một cuộc điện thoại. Động từ "get" trong câu trên được chia ở thì quá khứ đơn là "got", có nghĩa là "lấy, nhận được". "Phone call" là cụm danh từ- cuộc điện thoại. Còn "a" là mạo từ chỉ số lượng là "một", "a" đi trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm, còn đối với danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm ta dùng "an"

- from: là giới từ (preposition)- từ, "A phone call from Garry Marshall": một cú điện thoại từ Garry Marshall.

- saying: nói rằng, động từ "say" chia ở dạng V.ing. Trong câu 1 trên ta có thể hiểu "saying" có nghĩa là "(cú điện thoại) có nội dung là"

- I want to: "I" là đại từ nhân xưng đóng vai trò là chủ ngữ trong câu- tôi, động từ "want" luôn đi với giới từ "to" để biểu đạt ước muốn thực hiện một điều gì đó

- have a lunch show breakfast: trong câu này, động từ "have" có nghĩa là "ăn/có", "a" là mạo từ chỉ số lượng là "một" và "breakfast" là danh từ- bữa sáng. Tuy nhiên, "lunch show breakfast" khó diễn đạt bằng những từ ngữ cụ thể trong tiếng Việt, "lunch show" là buổi biểu diễn diễn ra vào buổi trưa, nên "luch show breakfast" có thể hiểu là bữa ăn sáng trước khi buổi biểu diễn buổi trưa diễn ra. Vậy cả cụm này có nghĩa là: có một bữa ăn sáng/ ăn sáng trước buổi biểu diễn trưa

- with you: với bạn/ với các bạn. "With" là giới từ- với ai/ cái gì, còn "you" là tân ngữ- bạn/ các bạn

Vậy câu 1 trên có nghĩa là: Tôi nhận được một cú điện thoại từ Garry Marshall nói rằng: "Taylor, chú muốn ăn sáng trước buổi biểu diễn với cháu".

2. I really want you to be in this movie.

Trong câu trên:

- really: đây là trạng từ bổ nghĩa cho động từ "want"- thực sự/ thật sự

- want somebody to do something: cấu trúc này có nghĩa là "muốn ai làm điều gì đó". Ví dụ như trong câu 2, "want you to be in this movie" (muốn bạn tham gia bộ phim này)

- to be in this movie: tham gia bộ phim. Động từ "to be" được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tuy theo tình huống sử dụng, còn "to be in something" có nghĩa là "tham gia vào cái gì đó". "this movie" nghĩa là "bộ phim này", "movie" được dùng với nghĩa tương đương nhau, "movie" được sử dùng nhiều trong tiếng Anh- Mỹ, còn "film" lại dùng nhiều trong tiếng Anh- Anh

Vậy câu 2 trên có nghĩa là: Chú thực sự muốn cháu tham gia bộ phim này.

3. Will you… will you let me write a part for you?

Trong câu trên:

- Will: sẽ- câu này đang được chia ở thì tương lai đơn giản, sau "will" là động từ chia ở dạng nguyên thể (trong câu trên động từ là "let"). Ngoài ra câu này đang chia ở dạng nghi vấn (câu hỏi trả lời Yes/ No) nên "will" sẽ được chuyển lên đầu câu, trước chủ ngữ "you"

- let somebody do something: cấu trúc này có nghĩa là "để cho ai đó làm gì", cấu trúc này tương đương với cấu trúc "allow somebody to do something"

- write: là động từ- viết

- a part: một phần, "a" là mạo từ xác định chỉ số lượng như đã giải thích ở câu 1, "part" là danh từ- phần, trong câu 3 này, "a part" có thể hiểu là một vai đóng trong một bộ phim.

- for you: cho bạn/ cho các bạn. "For" là giới từ (preposition)- cho ai/ cho cái gì, còn "you" là tân ngữ- bạn/ các bạn

Vậy câu 3 trên có nghĩa là: Cháu sẽ... cháu sẽ để chú viết một vai cho cháu chứ?

4. And I could not believe it. I couldn’t believe that because I didn’t have the time to be a big role in this movie.

Trong câu trên:

- And: là liên từ (conjunction) dùng nối giữa từ/ cụm từ hay câu có chức năng tương đương, có nghĩa là "và/ còn"

- could not: không thể, "could" là dạng chia ở quá khứ đơn của động từ khuyết thiếu "can", còn "not" dùng để tạo phủ định cho động từ, nó có nghĩa là "không". "could not" được viết tắt thành "couldn't"

- believe: là động từ- tin/ tin tưởng.

- that: cái đó/ điều đó, đóng vai trò như một tân ngữ xác định

- because: là liên từ chỉ nguyên nhân- bởi vì

- didn't: đây là dạng viết tắt của "did not", "did" trong câu này đóng vai trò là một trợ động từ cho động từ chính là "have"

- have the time: có thời gian, "have" là động từ- có, còn "time" đi với mạo từ "the" có nghĩa là "thời gian"

- to be a big role: động từ "to be" nghĩa là "là, trở thành", "a" là mạo từ chỉ số lượng một, "role" là danh từ- vai trò, "big" là tính từ- lớn. Cụm này có nghĩa là: là một vai lớn/ vai chính/ vai quan trọng

- in this movie: trong bộ phim này

Vậy cả câu 4 có nghĩa là: Tôi không thể tin nổi. Tôi không thể tin điều đó bởi vì tôi không có thời gian để đóng một vai lớn trong bộ phim này.

5. Garry was going to write in a small role for me in this movie.

Trong câu trên:

- was going to: sẽ làm gì. Cấu trúc này dùng để diễn tả một điều hứa hẹn/ hay một kế hoạch trong quá khứ. "was" là dạng chia ở quá khứ đơn của động từ "to be"

- write in a small role: động từ "write" nghĩa là "viết", "small role" nghĩa là "vai nhỏ". Cụm này có nghĩa là: viết một vai nhỏ

- for me: cho tôi. "For" là giới từ chỉ mục đích hướng tới- cho, còn "me" là tân ngữ- tôi

- in this movie: trong bộ phim này

Vậy cả câu 5 có nghĩa là: Garry sẽ viết một vai nhỏ cho tôi trong bộ phim này.

6. It blew my mind.

Trong câu trên:

- it: là chủ ngữ/ đại từ nhân xưng. "it" thay thế cho sự vật, sự việc đã được nhắc đến trước đó (trong đoạn clip trên, "it" thay cho việc Garry viết một vai nhỏ trong bộ phim cho Taylor)

- blow my mind: cấu trúc này có nghĩa là "làm cho tôi sốc/ ngạc nhiên", động từ "blow" được chia ở thì quá khứ đơn là "blew"

Vậy cả câu 6 có nghĩa là: Điều đó làm tôi ngạc nhiên.

Bài học liên quan:

- Noun (Danh từ)
- Present Simple (Hiện tại thường)
- Future simple (Tương lai đơn)
- A, An and The


Các bạn còn câu hỏi nào nữa liên quan đến bài trên? Hãy gõ vào phần nhận xét phía dưới. Cô giáo sẽ trả lời giúp các bạn.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 12-09-2021
Bài viết: 2
• Điểm thành tích: 3
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 46
Will you let me write a part for you?nAnd I could not believe it, I couldn't believe that because I didn't have the time to be a big role in that moive.nGarry was going to write in a small role for me in this movie.nIt blew my mind.
Gửi lúc: 21:32:31 ngày 09-11-2021
Ngày tham gia: 16-01-2016
Bài viết: 1025
• Điểm thành tích: 91
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 429
_No Comment_
Gửi lúc: 21:55:43 ngày 19-08-2021
Ngày tham gia: 05-09-2016
Bài viết: 504
• Điểm thành tích: 57
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 368
_No Comment_
Gửi lúc: 09:30:12 ngày 17-08-2021
Ngày tham gia: 13-07-2019
Bài viết: 187
• Điểm thành tích: 1
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 293
ʚ๖ۣۜYυƙĭ☆-
Gửi lúc: 19:29:29 ngày 16-08-2021
๖ۣۜɦỌ☪ ϑ¡Ệท ꜰꜰッ
Ngày tham gia: 27-09-2018
Bài viết: 1436
• Điểm thành tích: 131
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 449
_No Comment_
Gửi lúc: 20:07:03 ngày 14-08-2021
✞@o@✞
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.361.868
  Thành viên mới nhất:
  huyen.hatinh95@gmail.com
  Đang trực tuyến: 299
  Đóng