Lesson 1 - United Campervans


 

Các bạn hãy nghe bà Kay Howe, giám đốc điều hành công ty United Campervans nói về công ty của mình:


My husband’s retired now, but my two children are both involved. My daughter is on maternity leave at the moment, but she is the fellow director, the person who works in the office here at United with me. And my son runs the manufacturing part of the business.

 


1. My husband’s retired now, but my two children are both involved.

Trong câu trên:
- My husband: Chồng của tôi. "My" là tính từ sở hữu - của tôi, husband là danh từ - chồng. Do đó My husband: Chồng của tôi.
- 's retired: 's viết tắt của trợ động từ has (have). Ở đây động từ retire (về hưu) được chia ở thì hiện tại hoàn thành. Retired ở đây là quá khứ phân từ 2 của động từ retire (động từ có quy tắc). Chú ý 's nhiều khi là viết tắt của "is" (to be)
- now: bây giờ - trạng từ chỉ thời gian. Bổ nghĩa cho động từ retire.

- But là liên từ (conjunction) - chỉ sự đối lập - nhưng
- my two children: hai con của tôi. Children là danh từ số nhiều của child (con). Two là số đếm: 2. Nếu có 1 đứa con thì dùng: one child. Còn nhiều hơn 1 thì dùng children. Two (three) children.

- are both involved: đều tham gia. Involved là quá khứ phân từ hai của động từ involve (tham gia, dính líu) - trong trường hợp này được chia ở thể bị động are involved.
- Both là trạng từ: nghĩa là cả hai. Bổ nghĩa cho động từ involve.

Vậy câu trên có nghĩa là: Chồng của tôi bây giờ đã về hưu, nhưng hai con của tôi đều tham gia (tham gia điều hành công ty).

2. My daughter is on maternity leave at the moment, but she is the fellow director, the person who works in the office here at United with me.

Tương tự trong câu tiếp theo:

- to be on maternity leave: có nghĩa là đang nghỉ để sinh con (nghỉ đẻ).

at the moment: Tại thời điểm này, lúc này. Cụm 3 từ "at the moment" đi cùng nhau.

- the fellow director: fellow là danh từ - nghĩa là đồng chí, director cũng là 1 danh từ nghĩa là giám đốc. 2 danh từ đi cùng nhau thì danh từ đứng trước (fellow) trở thành tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau (director). Do đó fellow director có thể dịch là: đồng giám đốc.
but she is the fellow director: Nhưng cô ấy là đồng giám đốc.

- the person who works in the office here at United with me: người (con gái của bà) mà làm việc tại văn phòng ở đây tại United (tên công ty) với tôi.

- who - mệnh đề quan hệ, thay thế cho "the person" - chỉ người. "The person" trong trường hợp này được dùng để nói về cô con gái.
- United - tên viết tắt của tên công ty "United Campervans". Bạn để ý United được viết hoa - danh từ riêng, tên riêng.

3. And my son runs the manufacturing part of the business.

Chúng ta có cấu trúc: run + noun: điều hành, chạy 1 cái gì đó.
VD: run a business: điều hành 1 công ty

Trong câu trên runs the manufacturing part: điều hành bộ phận sản xuất.


Vậy câu 3 ở trên có nghĩa là: Còn (và) con trai của tôi điều hành bộ phận sản xuất của công ty.

Bài học liên quan:

- Possesive adjectives (Tính từ sở hữu): My, your, his, her, its, our, their
- Noun (Danh từ)
- Passive voices (Thể bị động)
- Present Perfect (Thì hiện tại hoàn thành)


Các bạn còn câu hỏi nào nữa liên quan đến bài trên? Hãy gõ vào phần nhận xét phía dưới. Cô giáo sẽ trả lời giúp các bạn.
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 28-03-2012
Bài viết: 95
• Điểm thành tích: 34
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 324
love it :)))))n
Gửi lúc: 10:28:35 ngày 23-07-2020
Ngày tham gia: 25-07-2017
Bài viết: 808
• Điểm thành tích: 288
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 296
Học qua dịch
Gửi lúc: 10:19:05 ngày 27-06-2020
kiet
Ngày tham gia: 27-06-2019
Bài viết: 1665
• Điểm thành tích: 123
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 185
_No Comment_
Gửi lúc: 21:00:59 ngày 30-05-2020
Please call me Catty
Ngày tham gia: 09-03-2020
Bài viết: 15
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 62
Thank you very much. This lesson's useful for me.
Gửi lúc: 07:35:05 ngày 19-04-2020
Ngày tham gia: 14-10-2019
Bài viết: 740
• Điểm thành tích: 42
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 191
_No Comment_
Gửi lúc: 09:25:15 ngày 07-04-2020
Ai là fan của Princess Star Butterfly thì kết bạn vs tớ nhé. Star Butterfly!!!
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.588
  Thành viên mới nhất:
  phanngoc882134ed
  Đang trực tuyến: 104

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng