He asked her if she could drive.

*He asked her if she could drive.
Cấu trúc ngữ pháp:
S1 + Vtường thuật + (O) + if/ whether + S2 + V2
1. Phân tích từ loại trong câu
(Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ để biết từ loại và kích đúp chuột để biết nghĩa của nó.)
He
asked
her
if
she
could
drive
.
2. Phân tích thành phần câu
(Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ hoặc cụm từ để biết chức năng ngữ pháp của nó.)
He
asked her
if
she
could drive
.
3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính
Dịch nghĩa:
Anh ấy hỏi cô ấy liệu rằng cô ấy có thể lái xe hay không.
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- He asked her: Anh ấy hỏi cô ấy: Động từ trong câu được chia ở thì quá khứ đơn “asked” và được gọi là động từ tường thuật.

- if: liệu rằng có ... hay không: một liên từ theo sau một số động từ tường thuật để đưa ra một trong hai hay nhiều khả năng.

- she could drive: cô ấy có thể lái xe: động từ khuyết thiếu “could” theo sau bởi động từ nguyên mẫu “drive”, diễn tả một khả năng ở trong quá khứ.

 • Cấu trúc chính: “S1 + Vtường thuật + (O) + if/ whether + S2 + V2

  Đây là dạng câu hỏi trong lời nói gián tiếp.

  Trước khi tìm hiểu xem lời nói gián tiếp là gì, chúng ta cần hiểu rõ về lời nói trực tiếp trong tiếng Anh.
  Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói dùng. Lời nói trực tiếp thường được thể hiện bởi: dấu ngoặc kép “ ”.
  Lời nói gián tiếp (câu tường thuật) là cách nói mà ta dùng để tường thuật hay kể lại cho ai đó nghe những gì mình hay người khác nói. Ta không dùng dấu ngoặc kép “ ” trong lời nói gián tiếp.
  Dưới đây là một số quy tắc khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp trong tiếng Anh:

  1- Chuyển đổi thì của câu:
  Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ:

 • Lời nói trực tiếp Lời nói gián tiếp
  Hiện tại đơn
  - He does.
  Quá khứ đơn
  - He did.
  Hiện tại tiếp diễn
  - He is doing.

  Quá khứ tiếp diễn
  - He was doing.

  Hiện tại hoàn thành
  - He has done.
  Quá khứ hoàn thành
  - He had done.
  Quá khứ đơn
  - He did
  Quá khứ hoàn thành
  - He had done.
  Quá khứ hoàn thành
  - He had done.
  Quá khứ hoàn thành
  - He had done.
  Tương lai đơn
  - He will do.
  Tương lai trong quá khứ
  - He would do.
  am/ is / are + going to do
  - He is going to do.
  was/ were + going to do
  - He was going to do
  can/ may/ must
  - He can do.
  - He may do.
  - He has to do.
  could/ might/ had to
  - He could do.
  - He might do.
  - He had to do.

  2- Chuyển đổi đại từ hoặc tính từ sở hữu
  Các đại từ và tính từ sở hữu được thay đổi cho phù hợp, tùy thuộc vào từng ngữ cảnh.
  Ví dụ 1:
  Trực tiếp: "Do you like oranges?" He asked me.
  Anh ấy hỏi tôii: "Bạn có thích cam không?"
  Gián tiếp: He asked me if I liked oranges.
  Anh ấy hỏi tôi có thích ăn cam không.
  Ví dụ 2:
  Trực tiếp: "Do you like oranges?" He asked her.
  Anh ấy hỏi cô ấy: "Bạn có thích ăn cam không."
  Gián tiếp: He asked her if she liked oranges.
  Anh ấy hỏi cô ấy có thích ăn cam không.

  3- Chuyển đổi trạng từ chỉ không gian và thời gian

  Lời nói trực tiếp Lời nói gián tiếp
  this that
  these those
  here there
  now then
  today that day
  ago before
  tomorrow the next day/ the following day
  yesterday the day before
  last week the week before/ the previous week
  next week the week after/ the following week

  Câu hỏi trong lời nói gián tiếp được chia làm hai loại:
  - Câu hỏi bắt đầu bằng trợ động từ (Yes/ No questions): Ta thêm if/ whether sau động từ tường thuật. Động từ tường thuật trong câu hỏi thường là: ask, want to know, wonder.
  Cấu trúc như sau:
  Trực tiếp: "Aux. + S2 + V?" S1 + Vtường thuật.
  Gián tiếp: S1 + Vtường thuật + (O) + if/ whether + S+ V
  Ví dụ:
  Trực tiếp: "Do you love me?" He asked.
  Anh ấy hỏi : "Bạn có yêu tôi không?"
  Gián tiếp: He asked me if/ whether I loved him.
  Anh ấy hỏi tôi có yêu anh ấy không.
  - Câu hỏi bắt đầu bằng: who, whom, whose, what, which, why, where, when, how (Wh-questions):
  Trực tiếp: "Wh-word + Aux. + S2 + V?" S1 + Vtường thuật.
  Gián tiếp: S1 + Vtường thuật + (O) + Wh-word + S2 + V.

  Ví dụ:
  - Trực tiếp: "What are you looking at?" He asked.
  Anh ấy hỏi: "Bạn đang nhìn gì vậy?"
  - Gián tiếp: He asked me what I was looking at.
  Anh ấy hỏi tôi đang nhìn gì vậy.

  4. Bài học liên quan:

  Nếu không hiểu rõ 1 trong các khái niệm trên - các bạn có thể kích vào các links dưới đây để học thêm về nó.

  Danh từ (Nouns), Lối nói trực tiếp & gián tiếp (Direct & Indirect Speech), Động từ (Verbs)

  5. Bài tập củng cố

  Bài 94
  Introduction

  Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để ghi nhớ kiến thức vừa học các bạn nhé!

  Tổng số câu hỏi
  10
  Điểm tối đa
  100
  Tỷ lệ cần đạt
  80%
  Điểm yêu cầu tối thiểu
  80
  Bài 94
  Question 1 of 10\ Multiple Response

  Chọn các đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

  He asked her ______ she was married.

  if
  unless
  whether
  nor

  Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

  The boy asked the tour guide _______ the main tourist office was.

  if
  whether
  where

  Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

  They asked me ______________.

  whether I have worked with children before
  if I have worked with children before
  if I had worked with children before

  Chuyển câu dưới đây sang lối nói gián tiếp bắt đầu bằng các từ cho sẵn:

  "Can you start immediately?"

  They asked Tom if______________.

  Reference Answers:

  Chuyển câu dưới đây sang lối nói gián tiếp bắt đầu bằng các từ cho sẵn:

  “What are you doing now?” My father asked me.

  My father wanted to know ________________________.

  Reference Answers:

  Chuyển câu dưới đây sang lối nói gián tiếp:

  My friend asked me where I had bought my car.

  “_________________?” My friend asked.

  Reference Answers:

  Câu dưới đây đúng hay sai về mặt ngữ pháp.

  My teacher asked me why I was absent yesterday.

  TRUE
  FALSE

  Chọn các lỗi sai trong câu dưới đây:

  I asked whether she is going to the party tomorrow.

  asked
  whether
  is going to
  tomorrow

  Viết lại câu sai dưới đây để tạo thành một câu đúng ngữ pháp:

  The police asked me if I did see the robbers.

  Reference Answers:

  Sắp xếp các từ dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh:

  1
  2
  3
  4
  5
  why
  volcanoes
  erupted.
  She
  wondered
  Your result
  Tổng số câu hỏi
  10
  Điểm tối đa
  100
  Tỷ lệ cần đạt
  80%
  Điểm yêu cầu
  80
  Điểm của bạn
  Thời gian làm
  Bài tập luyện tập
  Bạn hãy kích chuột vào biểu tượng loa để nghe từ. Hãy sắp xếp các chữ cái bên dưới để tạo thành từ mà bạn vừa nghe được. Kích chuột vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

  Game xếp chữ
  Nghe và sắp xếp chữ cái để tạo thành từ đúng

   

  6. Tiếng Anh của bạn

  Các bạn hãy đặt câu bằng tiếng Anh với một trong các cấu trúc ngữ pháp tương tự như câu mẫu ở trên. Các bạn hãy viết vào phần nhận xét để mọi người cùng xem và góp ý cho bạn nhé.

  Ví dụ: My friends asked me if I liked studying English.
  Các bạn của tôi hỏi tôi có thích học tiếng Anh không.

  Với TiếngAnh123.Com, các bạn sẽ hiểu và yêu tiếng Anh hơn.

  Quảng cáo

  Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

  Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
  ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

  Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

  Chèn biểu tượng cảm xúc
  Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
  CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
  Đăng bởi thành viên Xếp theo
  Ngày tham gia: 25-11-2018
  Bài viết: 560
  • Điểm thành tích: 0
  • Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
  • Điểm học bạ: 132
  Đc của ló !!!
  Gửi lúc: 15:51:54 ngày 26-06-2020
  ๛ɦℴàทջ ทջọ☪ Áทɦ ℒ¡ทɦツ
  Ngày tham gia: 05-12-2018
  Bài viết: 8538
  • Điểm thành tích: 864
  • Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
  • Điểm học bạ: 139
  [ REMOVED ]
  Gửi lúc: 21:08:13 ngày 12-06-2020
  ░▒▓█ ►No Signal◄ █▓▒░
  Ngày tham gia: 26-10-2019
  Bài viết: 576
  • Điểm thành tích: 83
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 186
  _No comment_
  Gửi lúc: 07:53:14 ngày 21-04-2020
  LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
  Ngày tham gia: 22-07-2018
  Bài viết: 2265
  • Điểm thành tích: 227
  • Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
  • Điểm học bạ: 491
  PSG-Neymar jr
  Gửi lúc: 09:15:36 ngày 17-03-2020
  (o˘◡˘o)There is no pressure when you make your dreams come true (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧
  Ngày tham gia: 25-07-2019
  Bài viết: 674
  • Điểm thành tích: 1065
  • Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
  • Điểm học bạ: 333
  Do I... !? :vv
  Gửi lúc: 20:49:25 ngày 24-11-2019
  ღIէʑ_Ɱεɦღ
  Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
  Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
  Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

  Giúp bạn giải bài tập các môn

   Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
   Tổng số thành viên: 3.210.113
   Thành viên mới nhất:
   ramonaum3
   Đang trực tuyến: 291
   Đóng