Although he has lived in Spain for five years, he still can't speak Spanish.

*Although he has lived in Spain for five years, he still can’t speak Spanish.
Cấu trúc ngữ pháp:
Although + S + V,…
1. Phân tích từ loại trong câu
(Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ để biết từ loại và kích đúp chuột để biết nghĩa của nó.)
Although
he
has
lived
in
Spain
for
five
years
,
he
still
can't
speak
Spanish
.
2. Phân tích thành phần câu
(Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ hoặc cụm từ để biết chức năng ngữ pháp của nó.)
Although
he
has lived in Spain for five years
,
he
still can’t speak Spanish
.
3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính
Dịch nghĩa:
Mặc dù anh ấy đã ở Tây Ban Nha trong 5 năm nhưng anh ấy vẫn không nói được tiếng Tây Ban Nha.
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- Although: mặc dù: liên từ chỉ sự nhượng bộ, được dùng để nối hai mệnh đề trái ngược nhau về ý nghĩa.

- he has lived in Spain for five years: anh ấy đã sống ở Tây Ban Nha trong 5 năm: mệnh đề chủ-vị, đứng sau liên từ “although”, được gọi là mệnh đề nhượng bộ, trong đó động từ được chia ở thì hiện tại hoàn thành “has lived”.

- he still can’t speak Spanish: anh ấy vẫn không thể nói được tiếng Tây Ban Nha: mệnh đề chủ-vị, được gọi là mệnh đề chính của câu, trong đó trạng từ “still” đứng trước động từ khuyết thiếu “can’t” và động từ nguyên thể “speak”.

 • Cấu trúc chính: “Although + S + V,…”

  Đây là mệnh đề nhượng bộ (Concessive clause).

  Mệnh đề nhượng bộ là loại mệnh đề bắt đầu bằng“although”, “though” hoặc “even though” có nghĩa là mặc dù, được dùng để diễn tả một ý nghĩa đối lập với mệnh đề chính của câu.
  Cấu trúc:
  Although/ Though/ Even Though S1 + V1, S2 + V2.
  Xét ví dụ sau: Although it was very cold outside, we decided to go for a walk in the park.
  Mặc dù ngoài trời rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi bộ trong công viên.
  Câu này bắt đầu bằng mệnh đề nhượng bộ “Although it was very cold outside ”, có ý nghĩa đối lập với “we decided to go for a walk in the park ”- mệnh đề chính của câu.

  Mệnh đề nhượng bộ và mệnh đề chính có thể đổi chỗ cho nhau, tức là:
  S2 + V2 although/ though/ even though S1 + V1.
  Ví dụ: We decided to go for a walk in the park although it was very cold outside.
  Chúng tôi vẫn quyết định đi bộ trong công viên mặc dù ngoài trời rất lạnh.

  Ngoài ra, nếu “though” đóng vai trò là 1 trạng ngữ trong câu thì thường đứng ở vị trí cuối câu và có thể tách biệt với mệnh đề chính bằng dấu “,” khi đó nó mang nghĩa là tuy nhiên/ vậy mà .
  Ví dụ: He promised to call me. Till now I haven’t received any call from him, though.
  Anh ấy đã hứa gọi điện cho tôi. Tuy nhiên cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào.
 • Lưu ý:
  Ngoài ra, trong tiếng Anh người ta còn sử dụng in spite of despite để diễn tả sự đối lập và có cũng nghĩa là mặc dù.
  Tuy nhiên khác với although/ even though/ though, đứng sau in spite ofdespite lại không phải là 1 mệnh đề. Cụ thể như sau:

  STRUCTURES EXAMPLES

  IN SPITE OF/

  DESPITE

  + Noun, ...

  In spite of/ Despite his tiredness, he tried to finish his work.
  Mặc dù anh ấy mệt mỏi, nhưng anh ấy vẫn cố gắng hoàn thành công việc.

  + Noun Phrase, ...

  In spite of/ Despite the bad weather, we went out for a walk.
  Mặc dù thời tiết xấu chúng tôi vẫn đi dạo.

  + V-ing, ...

  In spite of/ Despite feeling bad, he carried on working.
  Mặc dù cảm thấy mệt nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm việc.

  + the fact that + Clause, …

  In spite of/ Despite the fact that they were late, they didn’t hurry.
  Mặc dù họ đã muộn giờ nhưng họ không vội vàng.


  Cũng giống như although/ even though/ though, in spite of despite có thể đứng ở giữa câu, sau mệnh đề chính mà nghĩa của câu không đổi.
 • 4. Bài học liên quan:

  Nếu không hiểu rõ 1 trong các khái niệm trên - các bạn có thể kích vào các links dưới đây để học thêm về nó.

  Danh từ (Nouns), Although/ Though/ In spite of/ Despite (Cách sử dụng Although/ Though/ In spite of/ Despite), Động từ (Verbs)

  5. Bài tập củng cố


  Bài 92
  Introduction

  Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để ghi nhớ kiến thức vừa học các bạn nhé!

  Tổng số câu hỏi
  10
  Điểm tối đa
  100
  Tỷ lệ cần đạt
  80%
  Điểm yêu cầu tối thiểu
  80
  Bai 92
  Question 1 of 10\ Multiple Choice

  Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

  She went out _____ it was raining.

  although
  in spite of
  despite

  Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

  _____ she didn’t like it, I enjoyed it a lot.

  Though
  In spite of
  Despite

  Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

  He is still out of work _____ applying for hundreds of jobs. 

  in spite of
  even though
  although

  Chọn các đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

  Tom felt perfectly calm in spite of _____.

  it is dangerous
  the danger
  the fact that it is dangerous

  Ghép các mệnh đề để tạo thành các câu hoàn chỉnh:

  1
  Even though I hate Gary,
  2
  Jeff looked quite fresh
  3
  We finally succeeded
  4
  Debbie wasn’t wearing a coat
  despite the fact that it was extremely cold.
  I shall try to be nice to him.
  although he’d just run a marathon.
  in spite of all the difficulties.

  Câu dưới đây đúng hay sai về mặt ngữ pháp:

  I’m not better in spite of I’ve taken the pills.

  TRUE
  FALSE

  Chọn lỗi sai trong câu dưới đây:

  Despite I dropped the dish, it didn’t break.

  Despite
  dropped
  didn't break

  Chọn 2 câu có nghĩa tương đương với câu cho sẵn dưới đây:

  Our neighbor goes for long walks although she is eighty-five years old.

  Our neighbor goes for long walks even though she is eighty-five years old.
  In spite of our neighbor is eighty-five years old, she goes for long walks.
  Despite the fact that our neighbor is eighty-five years old, she goes for long walks.
  Although being eighty-five years old, our neighbor goes for long walks.

  Ghép cặp câu dưới đây để tạo thành 1 câu hoàn chỉnh bắt đầu bằng từ cho sẵn:
  (Không dùng dạng phủ định rút gọn của động từ khuyết thiếu.)

  He could not sleep. He was very tired.

  Even though________________________________.

  Reference Answers:

  Sắp xếp các từ hoặc cụm từ dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  he
  smokes.
  in a good health,
  although
  Dave
  seems to be
  Your result
  Tổng số câu hỏi
  10
  Điểm tối đa
  100
  Tỷ lệ cần đạt
  80%
  Điểm yêu cầu
  80
  Điểm của bạn
  Thời gian làm
  Bài tập luyện tập
  Bạn hãy kích chuột vào biểu tượng loa để nghe từ. Hãy sắp xếp các chữ cái bên dưới để tạo thành từ mà bạn vừa nghe được. Kích chuột vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

  Game xếp chữ
  Nghe và sắp xếp chữ cái để tạo thành từ đúng

   

  6. Tiếng Anh của bạn

  Các bạn hãy đặt câu bằng tiếng Anh với một trong các cấu trúc ngữ pháp tương tự như câu mẫu ở trên. Các bạn hãy viết vào phần nhận xét để mọi người cùng xem và góp ý cho bạn nhé.

  Ví dụ: “Although it is quite late now, I am still studying English.
  Mặc dù bây giờ đã khá muộn rồi nhưng tôi vẫn đang học tiếng Anh.

  Với TiếngAnh123.Com, các bạn sẽ hiểu và yêu tiếng Anh hơn.

  Quảng cáo

  Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

  Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
  ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

  Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

  Chèn biểu tượng cảm xúc
  Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
  CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
  Đăng bởi thành viên Xếp theo
  Ngày tham gia: 01-03-2020
  Bài viết: 2013
  • Điểm thành tích: 200
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 203
  ♪ Đi dạo, cày bài viết ♪
  Gửi lúc: 15:59:01 ngày 31-08-2020
  If only I wasn't stupid
  Ngày tham gia: 25-11-2018
  Bài viết: 600
  • Điểm thành tích: 111
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 215
  Đc của ló !!!
  Gửi lúc: 15:52:18 ngày 26-06-2020
  ๛ɦℴàทջ ทջọ☪ Áทɦ ℒ¡ทɦツ
  Ngày tham gia: 05-12-2018
  Bài viết: 8541
  • Điểm thành tích: 864
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 182
  [ REMOVED ]
  Gửi lúc: 21:08:19 ngày 12-06-2020
  Find friends quickly on English123. Do not miss any friends!
  Ngày tham gia: 26-10-2019
  Bài viết: 595
  • Điểm thành tích: 83
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 265
  _No comment_
  Gửi lúc: 07:53:50 ngày 21-04-2020
  LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
  Ngày tham gia: 01-09-2019
  Bài viết: 5476
  • Điểm thành tích: 1053
  • Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
  • Điểm học bạ: 372
  _No comment_
  Gửi lúc: 21:12:10 ngày 01-09-2019
  #ryndeptraivl
  Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
  Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
  Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
  Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

  Giúp bạn giải bài tập các môn

   Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
   Tổng số thành viên: 3.246.932
   Thành viên mới nhất:
   Bongnhi12
   Đang trực tuyến: 469
   Đóng