Neither Tom nor Mary likes Literature.

*Neither Tom nor Mary likes Literature.
Cấu trúc ngữ pháp:
Neither...nor...: Không...và cũng không...
1. Phân tích từ loại trong câu
(Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ để biết từ loại và kích đúp chuột để biết nghĩa của nó.)
Neither
Tom
nor
Mary
likes
Literature
.
2. Phân tích thành phần câu
(Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ hoặc cụm từ để biết chức năng ngữ pháp của nó.)
Neither Tom nor Mary
likes Literature
.
3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính
Dịch nghĩa:
Tom không và Mary cũng không thích môn Văn.
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- Neither Tom nor Mary: Tom không và Mary cũng không: cấu trúc với neither… nor... được sử dụng trong câu mang nghĩa phủ định.

- likes: thích: động từ chia theo ngôi thứ 3 số ít ở thì hiện tại đơn.

- Literature: môn Văn: danh từ chỉ môn học.

 • Cấu trúc chính: “Neither ... nor...”
 • Các liên từ kết hợp với các từ khác để tạo thành tương liên từ. Chúng thường được sử dụng theo cặp để liên kết các từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp. Ở đây liên từ “nor” kết hợp với trạng từ “neither” để tạo thành tương liên từ “neither…nor...”. Nó có nghĩa là “không…và cũng không...”.

  Khi trong câu chứa tương liên từ “neither…nor...” liên kết các danh từ/ cụm danh từ mà giữ chức năng làm chủ ngữ của câu thì động từ phải chia theo danh từ/ cụm danh từ đứng ngay trước nó, tức là danh từ/ cụm danh từ sau “nor”.

  Ta có cấu trúc như sau:
  - Neither + N + nor + Singular N + Singular V
  Nếu danh từ sau "nor" là danh từ/ cụm danh từ số ít (Singular N) thì chủ ngữ chia ở ngôi thứ 3 số ít (Singular V)
  Ví dụ: Neither Nam nor his brother drinks alcohol.
  (Nam và anh trai anh ấy đều không uống đồ uống chứa cồn.)
  Trong câu này có 2 danh từ giữ chức năng làm chủ ngữ của câu, tuy nhiên động từ “drinks” trong câu được chia theo chủ ngữ đứng gần nó “his brother”.

  - Neither + N + nor + Plural N + Plural V
  Nếu sau nor là danh từ/ cụm danh từ số nhiều thì động từ chia theo chủ ngữ số nhiều (Plural V)
  Ví dụ: Neither Hoa nor her friends are going to the beach next week.
  (Hoa và bạn cô ấy đều không đi biển vào tuần tới.)
  Trong câu này có 2 danh từ giữ chức năng làm chủ ngữ của câu, tuy nhiên động từ “are” trong câu được chia theo chủ ngữ đứng gần nó “her friends”.

  Ngoài ra ta cũng có cấu trúc “either… or...” có nghĩa là “hoặc là… hoặc là…”. Cách sử dụng của cấu trúc này giống như “neither…nor...”. Ta có:
  - Either + N + or + Singular N + Singular V
  Ví dụ: Either you or he is right.
  (Hoặc là bạn hoặc là anh ấy đúng.)
  - Either + N + or + Plural N + Plural V
  Ví dụ: Either Tom or his friends go to school by bus.
  (Hoặc Tom hoặc bạn của anh ấy đến trường bằng xe buýt.)

 • Lưu ý:
 • Các cặp tương liên từ “neither…nor...” và “either…or...” liên kết các cặp từ, cụm từ hoặc mệnh đề giữ chức năng ngữ pháp tương đương nhau.
  Tương liên từ liên kết danh từ/ cụm danh từ giữ chức năng làm chủ ngữ trong câu đã được nói phía trên. Dưới đây sẽ liệt kê 1 số loại chức năng ngữ pháp của từ/ cụm từ/ mệnh đề mà các tương liên từ nói trên thường liên kết:

  Chức năng/ Từ loại Ví dụ

  Các danh từ giữ chức năng tân ngữ trong câu

  - He drinks neither beer nor wine.
  (Anh ấy không uống bia cũng không uống rượu.)
  - He eats either bread or noodles for breakfast.
  (Anh ấy thường ăn sáng bằng bánh mì hoặc mì.)

  Các động từ giữ chức năng vị ngữ trong câu

  - He neither drinks alcohol nor smokes.
  (Anh ấy không uống rượu mà cũng không hút thuốc.)
  - Lan either stays at home or goes out with his friends.
  (Lan hoặc là ở nhà hoặc là ra ngoài với các bạn.)
  Các tính từ - He must be either mad or drunk.
  (Anh ấy có lẽ hoặc là bị điên hoặc là bị say rượu.)
  - They were neither sad nor disappointed with their exam results.
  (Họ không buồn cũng không thất vọng với kết quả kì thi.)
  Các mệnh đề - Either you go out of my house or I will call the police.
  (Hoặc là bạn ra khỏi nhà tôi hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát.)
  - Neither they invited me to the party nor I want to go there.
  (Họ không mời tôi đến dự tiệc mà tôi cũng không muốn đến đó.)

   

  4. Bài học liên quan:

  Nếu không hiểu rõ 1 trong các khái niệm trên - các bạn có thể kích vào các links dưới đây để học thêm về nó.

  Danh từ (Nouns), Cách sử dụng Neither/ Either(Neither/ Either), Động từ (Verbs)

  5. Bài tập củng cố

  Bài 89
  Introduction

  Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để ghi nhớ kiến thức vừa học các bạn nhé!

  Tổng số câu hỏi
  8
  Điểm tối đa
  80
  Tỷ lệ cần đạt
  80%
  Điểm yêu cầu tối thiểu
  64
  Bai 89
  Question 1 of 8\ Fill in Blank

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

  We must …. go now or stay till the end.

   

  Reference Answers:

  Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

  Either she or her sister ______(know) English.

  Reference Answers:

  Sử dụng tương liên từ “neither…nor...” để ghép 2 câu dưới đây:

  The equipment is not safe. The equipment is not accurate.

  Reference Answers:

  Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc:

  Either Steven or his friends ______ to the movies.

  is going
  are going
  goes

  Chọn câu đúng sau khi đã ghép 2 câu cho sẵn dưới đây với nhau.

   Angela is not at the playground. She is not in the pool.

  Angela is either at the playground or in the pool.
  Angela is neither at the playground nor in the pool.

  Câu dưới đây đúng hay sai về mặt ngữ pháp:

  Neither the food nor the drinks is ready.

  TRUE
  FALSE

  Ghép các phần của câu để tạo thành câu hoàn chỉnh:

   

  1
  The weather is neither
  2
  We can pay either
  3
  I can find neither
  4
  We can either
  rent an apartment or stay in a motel.
  my towel nor my sunglasses.
  in cash or with credit card.
  rainy nor windy.

  Sắp xếp các từ hoặc cụm từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  of the letterbox.
  my brother
  has
  nor
  Neither
  the key
  my parents
  Your result
  Tổng số câu hỏi
  8
  Điểm tối đa
  80
  Tỷ lệ cần đạt
  80%
  Điểm yêu cầu
  64
  Điểm của bạn
  Thời gian làm
  Bài tập luyện tập
  Bạn hãy kích chuột vào biểu tượng loa để nghe từ. Hãy sắp xếp các chữ cái bên dưới để tạo thành từ mà bạn vừa nghe được. Kích chuột vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

  Game xếp chữ
  Nghe và sắp xếp chữ cái để tạo thành từ đúng

   

  6. Tiếng Anh của bạn

  Các bạn hãy đặt câu bằng tiếng Anh với một trong các cấu trúc ngữ pháp tương tự như câu mẫu ở trên. Các bạn hãy viết vào phần nhận xét để mọi người cùng xem và góp ý cho bạn nhé.

  Ví dụ: “Neither my friends nor I go to school late.
  (Bạn tôi và tôi đều không đi học muộn.)

  Với TiếngAnh123.Com, các bạn sẽ hiểu và yêu tiếng Anh hơn.

  Quảng cáo

  Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

  Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
  ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

  Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

  Chèn biểu tượng cảm xúc
  Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
  CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
  Đăng bởi thành viên Xếp theo
  Ngày tham gia: 01-03-2020
  Bài viết: 2205
  • Điểm thành tích: 205
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 254
  ♪ Đi dạo, cày bài viết ♪
  Gửi lúc: 15:59:41 ngày 31-08-2020
  Điếu thuốc tàn, t nhặt lên hút lại. Bạn khốn nạn dell chơi lại lần hai
  Ngày tham gia: 08-05-2020
  Bài viết: 1269
  • Điểm thành tích: 48
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 190
  No comment :)
  Gửi lúc: 16:15:49 ngày 10-07-2020
  3ka =)))
  Ngày tham gia: 25-11-2018
  Bài viết: 600
  • Điểm thành tích: 111
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 269
  Đc của ló !!!
  Gửi lúc: 15:54:06 ngày 26-06-2020
  Ngày tham gia: 05-12-2018
  Bài viết: 8601
  • Điểm thành tích: 870
  • Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
  • Điểm học bạ: 204
  [ REMOVED ]
  Gửi lúc: 21:08:27 ngày 12-06-2020
  Find friends quickly on English123. Do not miss any friends!
  Ngày tham gia: 26-10-2019
  Bài viết: 596
  • Điểm thành tích: 84
  • Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
  • Điểm học bạ: 318
  _No comment_
  Gửi lúc: 07:55:05 ngày 21-04-2020
  LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
  Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
  Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
  HỎI ĐÁP NHANH
  Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
  Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

  Giúp bạn giải bài tập các môn

   Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
   THỐNG KÊ
   Tổng số thành viên: 3.262.490
   Thành viên mới nhất:
   ngadoan29052001f903
   Đang trực tuyến: 552
   Đóng