Mike suggested that we go on a camping trip together next Monday.

*Mike suggested that we go on a camping trip together next Monday.

Hình thức cấu trúc ngữ pháp: “...suggest (that) + S + V (bare infinitive)…gợi ý, đề nghị (rằng)…

 

1. Phân tích từ loại trong câu

(Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ để biết từ loại và kích đúp chuột để biết nghĩa của nó.)

Mike suggested that we go on a camping trip together next Monday .

2. Phân tích thành phần câu
(Các bạn hãy đặt trỏ chuột vào từng từ hoặc cụm từ để biết chức năng ngữ pháp của nó trong câu.)

Mike suggested that we go on a camping trip together next Monday.

3. Hướng dẫn dịch nghĩa

- Mike: danh từ riêng chỉ tên người.

- suggested: gợi ý, đề nghị, đề xuất – đây là một động từ thường được chia ở thì Quá khứ đơn; “Mike suggested” tạo nên một mệnh đề và đây là mệnh đề chính trong câu.

- that: mà, rằng – đây là một liên từ để nối hai mệnh đề trong câu. Trong trường hợp này, “that” có thể bỏ đi mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu, và mệnh đề sau “that” là mệnh đề phụ.

- we: chúng tôi, chúng ta – đại từ nhân xưng làm chủ ngữ của mệnh đề sau “that”.

- go: đi – động từ thường được chia ở thể nguyên dạng (tức không chia thì cho động từ).

- on: đây là một giới từ đi kèm với động từ “go”, có nghĩa “thực hiện một chuyến đi nào đó, đi đâu đó”.

- a: một – đây là mạo từ bất định.

- camping: cắm trại – đây là một danh từ được hình thành từ động từ thêm hậu tố “ing” (còn gọi là danh động từ), và bổ sung ý nghĩa cho danh từ “trip” đứng đằng sau..

- trip: chuyến đi – đây là danh từ chính trong cụm danh từ “a camping trip”.

- together: cùng nhau – đây là một trạng từ chỉ cách thức.

- next: kế, tiếp theo, tới – đây là tính từ chỉ cái ngay tiếp sau đó (danh từ đứng đằng sau "next" chỉ thời gian thì không có “the” đứng trước “next”).

- Monday: thứ Hai – danh từ chỉ thứ (ngày) trong tuần.

Dịch cả câu: Mike gợi ý rằng chúng ta hãy đi cắm trại cùng nhau vào thứ Hai tới.

4. Bài học liên quan:

Nếu không hiểu rõ 1 trong các khái niệm trên - các bạn có thể kích vào các links dưới đây để học thêm về nó.

Danh từ (Noun), Động từ (Verb), Đại từ (Pronoun), Tính từ (Adjective), Trạng từ (Phó từ) (Adverb), Giới từ (Preposition), Liên từ (Conjunction)

5. Bài tập củng cố

Quizzes for Practice
Introduction

Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập với cấu trúc vừa học các bạn nhé!

                                                    Tienganh123.com

Tổng số câu hỏi
10
Điểm tối đa
100
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu tối thiểu
80
Quizzes for Practice
Question 1 of 10\ Multiple Choice

Câu sau đúng hay sai:

The manager suggested that Jenny come to the personnel department.

True
False
Câu trên đúng vì mệnh đề sau “that” trong cấu trúc “…suggest that…” sử dụng động từ không chia (ở thể nguyên dạng). Câu này có thể dịch như sau: “Quản lí đề nghị rằng Jenny đến phòng nhân sự."

 Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

She...........we go out for dinner after the movie.

suggest
suggesting
suggests
have suggested
Đáp án đúng là “suggests”, động từ này chia ở thì Hiện tại đơn. Câu này có thể dịch như sau: “Cô ấy đề nghị chúng ta ra ngoài ăn tối sau khi xem phim xong.”

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

My parents suggested I...........a job after school.

got
had to get
get
getting
Đáp án đúng là “get”, ở mệnh đề thứ 2 sau “that”, động từ phải ở thể nguyên dạng, không chia. Câu này có thể dịch như sau: “Bố mẹ tôi gợi ý tôi kiếm một công việc sau khi ra trường.”

Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
a trip
that
take
to the sea.
she
After
her illness,
suggested
her doctor
Trật tự câu đúng là: “After her illness, her doctor suggested that she take a trip to the sea.” Câu này có thể dịch như sau: “Sau khi khỏi ốm, bác sĩ khuyên cô ấy nên đi một chuyến đến biển.”

Điền một từ vào chỗ trống:

Jack's teacher suggested that he……………… the homework more often .

did
makes
make
do
Từ còn thiếu là "do" để tạo nên cấu trúc “do the homework” và động từ trong mệnh đề sau “that” không chia. Câu này có thể dịch như sau: “Giáo viên của Jack đề nghị cậu ấy làm bài tập thường xuyên hơn.”

Câu đúng hay sai:

The boss suggested that Bill isn’t at the meeting.

True
False
Câu này sai vì “isn’t” phải thay bằng một động từ ở dạng nguyên thể, có thể thay bằng “be not”. Câu này có thể dịch như sau: “Ông chủ gợi ý rằng Bill không cần phải có mặt ở buổi họp.”

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Nick suggested that Bobby..............more social activities.

joined
has joined
joins
join
Theo cấu trúc “…suggest that…” thì động từ ở mệnh đề sau “that” sẽ giữ ở dạng nguyên thể không chia nên chỉ có đáp án D: “join” là đúng. Câu này có thể dịch như sau: “Nick gợi ý rằng Bobby nên tham gia vào nhiều hoạt động xã hội hơn.”

Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh:

1
2
3
4
5
6
7
this disagreement.
that
I suggested
to
do something
we
stop
Trật tự câu đúng là: "I suggested that we do something to stop this disagreement." Câu này có thể dịch như sau: "Tôi đề nghị chúng ta nên làm điều gì đó để chấm dứt sự bất đồng này.”

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

The research suggested ..............you should drink more water in the winter.

then
if
that
so
Cấu trúc là: “…suggest that…”: đề xuất, gợi ý làm gì… Câu này có thể dịch nghĩa như sau: “Nghiên cứu gợi ý rằng bạn nên uống nhiều nước vào mùa đông.”

Câu sau đúng hay sai:

He suggests I should apply for this job some days ago.

True
False
Động từ “suggest” phải chuyển thành “suggested” vì có trạng từ chỉ quá khứ “some days ago”. Câu này có thể dịch như sau: “Anh ấy gợi ý rằng tôi nên nộp đơn ứng tuyển cho công việc này một vài ngày trước.”
Your result
Tổng số câu hỏi
10
Điểm tối đa
100
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu
80
Điểm của bạn
Thời gian làm
Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo nên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

6. Tiếng Anh của bạn

Các bạn hãy đặt câu bằng tiếng Anh với một trong các từ và cấu trúc có liên quan đến câu mẫu ở trên. Các bạn hãy viết vào phần nhận xét để mọi người cùng xem và góp ý cho bạn nhé.

Ví dụ: "The director suggested that the financial report be done by this Saturday morning." (Giám đốc đề nghị bản báo cáo tài chính cần được hoàn thành trước sáng thứ Bảy tuần này.)

Với TiếngAnh123.Com, các bạn sẽ hiểu và yêu tiếng Anh hơn.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 01-03-2020
Bài viết: 2013
• Điểm thành tích: 200
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 203
♪ Đi dạo, cày bài viết ♪
Gửi lúc: 16:02:16 ngày 31-08-2020
If only I wasn't stupid
Ngày tham gia: 25-11-2018
Bài viết: 600
• Điểm thành tích: 111
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 215
Đc của ló !!!
Gửi lúc: 10:17:20 ngày 27-06-2020
๛ɦℴàทջ ทջọ☪ Áทɦ ℒ¡ทɦツ
Ngày tham gia: 05-12-2018
Bài viết: 8541
• Điểm thành tích: 864
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 182
[ REMOVED ]
Gửi lúc: 21:15:07 ngày 12-06-2020
Find friends quickly on English123. Do not miss any friends!
Ngày tham gia: 26-10-2019
Bài viết: 595
• Điểm thành tích: 83
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 265
_No comment_
Gửi lúc: 08:06:11 ngày 21-04-2020
LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
Ngày tham gia: 01-09-2019
Bài viết: 5476
• Điểm thành tích: 1053
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 372
_No comment_
Gửi lúc: 21:18:32 ngày 01-09-2019
#ryndeptraivl
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.932
  Thành viên mới nhất:
  hanbaohan
  Đang trực tuyến: 510
  Đóng