It was such an exciting football match that everyone liked it.

*It was such an exciting football match that everyone liked it.

Hình thức cấu trúc ngữ pháp: “…such………that…”   – ... như thế nào… đến mức mà ... 

 

1. Phân tích từ loại trong câu

(Các bạn hãy đặt chỏ chuột vào từng từ để biết từ loại và kích đúp chuột để biết nghĩa của nó.)

It was such an exciting football match that everyone liked it.

2. Phân tích thành phần câu
(Các bạn hãy đặt chỏ chuột vào từng từ hoặc cụm từ để biết chức năng ngữ pháp của nó trong câu.)

It was such an exciting football match that everyone liked it.

3. Hướng dẫn dịch nghĩa

- It: nó, đó – đại từ nhân xưng làm chủ ngữ của mệnh đề thứ nhất.

- was: thì, là – động từ “to be” ở thì quá khứ đơn đi với chủ ngữ ngôi ba số ít “It”.

- such: tới mức độ, đến nỗi – tính từ này đứng trước cụm danh từ trong cấu trúc “such…that”: ....đến mức mà..

- an: một – mạo từ bất định đứng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

- exciting: cuồng nhiệt, thú vị, hay – tính từ miêu tả bổ nghĩa cho cụm danh từ đứng sau: “football match”.

- football: bóng đá – danh từ này chỉ một môn thể thao, bổ sung ý nghĩa cho danh từ “match” đứng sau nó.

- match: trận đấu – đây là danh từ chính trong cụm danh từ “an exciting football match".

- that: mà, rằng – đây là liên từ đi kèm với “such” để nhấn mạnh tính chất như thế nào ... đến mức mà… của danh từ đứng trước “that”..

- everyone: mọi người – đại từ bất định làm chủ ngữ của mệnh đề sau “that”.

- liked: thích, yêu thích – động từ thường chia ở thì Quá khứ đơn.

- it: nó, đó – đại từ nhân xưng làm tân ngữ của mệnh đề thứ hai.

* Cấu trúc "such.....that" có hình thức như sau:

S1+ V1+ such (a/ an/ one...) + Adj + N (singular/ plural) + that + S2 + V2...

(Chú ý: Adj: tính từ, N: danh từ, singular: số ít, plural: số nhiều, S1: chủ ngữ 1, V1: động từ 1, S2: chủ ngữ 2, V2: động từ 2)

Dịch cả câu: Đó là một trận bóng đá hay đến mức mọi người đều thích.

4. Bài học liên quan:

Nếu không hiểu rõ 1 trong các khái niệm trên - các bạn có thể kích chuột vào các links dưới đây để học thêm về nó.

Danh từ (Noun), Động từ (Verb), Liên từ (Conjunction), Đại từ (Pronoun), Tính từ (Adjective), Trạng từ (Phó từ) (Adverb).

5. Bài tập củng cố

Quizzes for Practice
Introduction

Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập với cấu trúc vừa học các bạn nhé!

                                       Tienganh123.com

Tổng số câu hỏi
10
Điểm tối đa
100
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu tối thiểu
80
Quizzes for Practice
Question 1 of 10\ Multiple Choice

    Câu sau đúng hay sai:

That was so a boring speech that I fell sleep.

True
False
"so" phải chuyển thành "such", vì "such" đứng trước cụm danh từ trong cấu trúc nhấn mạnh, còn "so" đứng trước tính từ hoặc trạng từ. Câu này có thể dịch như sau: "Đó là một bài diễn thuyết tẻ nhạt đến mức tôi chỉ thấy buồn ngủ."

    Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

They own such a beautiful picture............ everybody will want one.

 

than
that
but
if
Cấu trúc "such...that": như thế nào...đến mức mà. Câu này có thể dịch như sau: "Họ sở hữu một bức tranh đẹp đến mức mọi người đều muốn có một bức như vậy."

             Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

It was such an.............story that he couldn’t put it down.

 

stupid
boring
interesting
unexciting
"interesting" là đáp án phù hợp với ý nghĩa của câu. Câu này có thể dịch như sau: "Đó là một câu truyện hay đến mức cậu ấy không tài nào đặt nó xuống được."

Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
such
it's
a big city
very
to get lost
New York
that
is
easy
Trật tự câu đúng là: "New York is such a big city that it's very easy to get lost." Câu này có thể dịch như sau: "New York là một thành phố lớn đến mức rất dễ bị lạc đường."

Điền một từ vào chỗ trống:

 

It was ..............an easy test that all the pupils got high marks.
Reference Answers:
Từ còn thiếu là "such" để tạo nên cấu trúc "such....that". Câu này có thể dịch như sau: "Đó là bài kiểm tra dễ đến mức tất cả học sinh đều đạt điểm cao."

Câu sau đúng hay sai:

Bear are such powerful animals that they can throw you ten metres away.

 

True
False
Động từ to be "are" ở mệnh đề thứ nhất tương ứng với chủ ngữ số nhiều, vì vậy "bear" phải chuyển thành "bears". Câu này có thể dịch như sau: "Gấu là động vật khỏe đến mức chúng có thể ném bạn xa cả chục mét."

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Thailand has got such beautiful temples that millions of tourists..........there every year.

goes
coming
came
visit
Đáp án đúng là "visit", phù hợp với mệnh đề thứ hai ở hiện tại và chủ ngữ số nhiều "millions of tourists" của mệnh đề đó. Câu này có thể dịch như sau: "Thái Lan có nhiều chùa chiền đẹp đến mức có hàng triệu khách du lịch đến thăm mỗi năm."

Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh:

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
a game
They're
faithful fans of
they
such
never miss
that
the football team
Trật tự câu đúng là: "They're such faithful fans of the football team that they never miss a game." Câu này có thể dịch như sau: "Họ là những người hâm mộ đội bóng trung thành đến mức chẳng bao giờ họ bỏ qua một trận đấu nào."

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

That house was ever such a scary place that no one...............to go inside it.

is wanted
wanting
wants
wanted
Đáp án đúng: "wanted", phù hợp bối cảnh là ở quá khứ. Câu này có thể dịch như sau: "Ngôi nhà đó đã từng là một nơi đáng sợ đến mức chẳng có ai muốn vào trong."

Câu sau đúng hay sai:

Skiing was such a good experience that I decided doing it again.

True
False
Trong câu này, "decided doing" phải chuyển thành "decided to do" (quyết định làm gì). Câu này có thể dịch như sau: "Trượt tuyết là sự trải nghiệm thú vị đến mức tôi đã quyết định thực hiện thêm một lần nữa."
Your result
Tổng số câu hỏi
10
Điểm tối đa
100
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu
80
Điểm của bạn
Thời gian làm
Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo nên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

6. Tiếng Anh của bạn

Các bạn hãy dựa vào cấu trúc trên, hãy đặt câu bằng tiếng Anh với một trong các từ và cấu trúc có liên quan đến câu ấy. Các bạn hãy viết vào phần nhận xét để mọi người cùng xem và góp ý cho bạn.

Ví dụ: "It was such a hot day that all of us decided to stay indoors." (Đó là một ngày nóng bức đến mức tất cả chúng tôi đều quyết định ở trong nhà.)

Với TiếngAnh123.Com, các bạn sẽ hiểu và yêu tiếng Anh hơn.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 01-03-2020
Bài viết: 2013
• Điểm thành tích: 200
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 203
♪ Đi dạo, cày bài viết ♪
Gửi lúc: 16:02:39 ngày 31-08-2020
If only I wasn't stupid
Ngày tham gia: 25-11-2018
Bài viết: 600
• Điểm thành tích: 111
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 215
Đc của ló !!!
Gửi lúc: 10:17:58 ngày 27-06-2020
๛ɦℴàทջ ทջọ☪ Áทɦ ℒ¡ทɦツ
Ngày tham gia: 05-12-2018
Bài viết: 8541
• Điểm thành tích: 864
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 182
[ REMOVED ]
Gửi lúc: 21:17:03 ngày 12-06-2020
Find friends quickly on English123. Do not miss any friends!
Ngày tham gia: 26-10-2019
Bài viết: 595
• Điểm thành tích: 83
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 265
_No comment_
Gửi lúc: 08:06:30 ngày 21-04-2020
LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
Ngày tham gia: 24-10-2017
Bài viết: 377
• Điểm thành tích: 610
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 301
good luck !!!n
Gửi lúc: 19:10:44 ngày 31-03-2020
♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♏ ♌ ♏
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.932
  Thành viên mới nhất:
  Bongnhi12
  Đang trực tuyến: 409
  Đóng