Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

*Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

Hình thức cấu trúc ngữ pháp: “Not only …...but…..also....”  – ...không những...mà còn... 

 

1. Phân tích từ loại trong câu

(Các bạn hãy đặt chỏ chuột vào từng từ để biết từ loại và kích đúp chuột để biết nghĩa của nó.)

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

2. Phân tích thành phần câu
(Các bạn hãy đặt chỏ chuột vào từng từ hoặc cụm từ để chức năng ngữ pháp của nó trong câu.)

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

3. Hướng dẫn dịch nghĩa

- Not: không (mang nghĩa phủ định) – đây là một trạng từ để hình thành nên dạng phủ định của câu.

- only: chỉ – trạng từ chỉ tính chất duy nhất - “Not only”: không chỉ, không những...

- does: đây là trợ động từ ở thì Hiện tại đơn đi với với chủ ngữ là ngôi ba số ít “he”.

- he: cậu ấy, anh ấy – đại từ nhân xưng làm chủ ngữ của mệnh đề thứ nhất.

- sing: hát – động từ thường không chia mặc dù chủ ngữ là ngôi ba số ít. Đây là hình thức đảo ngữ mệnh đề đầu tiên của câu nên động từ “sing” ở thể nguyên dạng.

- well: tốt, giỏi, hay – trạng từ chỉ cách thức, bổ nghĩa cho động từ “sing”.

- but: nhưng, mà, còn – liên từ này được dùng để nối mệnh đề đứng trước và mệnh đề sau “but”.

- he: cậu ấy, anh ấy – đại từ nhân xưng làm chủ ngữ của mệnh đề thứ hai.

- also: cũng, ngoài ra – trạng từ này không dùng trong câu mang ý phủ định; cặp từ "Not only...but...also" mang nghĩa : không chỉ...mà còn...

- plays: chơi – động từ thường chia theo chủ ngữ ngôi ba số ít “he” ở thì Hiện tại đơn.

- musical: nhạc, thuộc về âm nhạc – tính từ miêu tả, bổ nghĩa cho danh từ đứng sau nó là “instruments”.

- instruments: dụng cụ, công cụ – đây là một danh từ chỉ vật , "musical instruments": nhạc cụ - cụm danh từ này đóng vai trò là tân ngữ sau động từ “plays” trong mệnh đề sau “but”.

- perfectly: hoàn hảo – trạng từ chỉ cách thức, bổ sung ý nghĩa cho động từ “plays”.

- Hình thức đảo ngữ "Not only...but...also" có cấu trúc như sau:

* Not only + trợ động từ(does/ do/ did...)+ S1 + V1(Infintive/ PII)... but + S2 + (V2) + also + V2... (nếu V1 là động từ thường)

* Not only + V1(is/ am/ was...) + S1 +.... but + S2 + (V2) + also + V2... (nếu V1 là động từ "to be")

(Chú ý: S1= chủ ngữ 1, S2= chủ ngữ 2, V1= động từ 1, V2= động từ 2, Infinitive: thể nguyên dạng, PII: quá khứ phân từ)

Dịch cả câu: Anh ấy không những hát hay mà còn chơi nhạc cụ giỏi.

4. Bài học liên quan:

Nếu không hiểu rõ 1 trong các khái niệm trên - các bạn có thể click vào các đường dẫn dưới đây để học thêm về nó.

Danh từ (Noun), Động từ (Verb), Liên từ (Conjunction), Đại từ (Pronoun), Tính từ (Adjective), Trạng từ (Phó từ) (Adverb).

5. Bài tập củng cố

Quizzes for Practice
Introduction

Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập với cấu trúc vừa học các bạn nhé!

                                        Tienganh123.com

Tổng số câu hỏi
10
Điểm tối đa
100
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu tối thiểu
80
Quizzes for Practice
Question 1 of 10\ Multiple Choice

Câu sau đúng hay sai:

Not only he is good at English but he also draws very well.

True
False
Động từ "to be" - is đặt lên trước chủ ngữ "he" để tạo thành câu đảo ngữ với "Not only". Câu này có thể dịch như sau: "Không những giỏi Tiếng Anh mà cậu ấy còn vẽ rất đẹp."

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Not only does my close friend study well but she ........plays sports very excellently.

too
as well
also
often
"Not only" trong cấu trúc đảo ngữ luôn đi với "but...also", mang nghĩa "không những...mà...còn". Câu này có thể dịch như sau: "Không những học giỏi mà cô ấy còn chơi thể thao rất cừ."

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Not only ……..….the burglars steal a thousand pounds' worth of electrical goods but they also left the flat in an awful mess.

do
have
did
does
Dựa bối cảnh hành động xảy ra ở quá khứ, đáp án đúng phải là “did”. “Did” là trợ động từ trong mệnh đề thứ nhất vì mệnh đề này sử dụng hình thức đảo ngữ. Câu này có thể dịch như sau: “Những tên trộm không chỉ ăn trộm hàng thiết bị điện trị giá cả nghìn bảng (đơn vị tiền tệ của nước Anh) mà còn làm căn hộ trở nên lộn xộn khi chúng rời đi.

Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:

1
2
3
4
5
6
7
8
his
are they
they are
Not
also
only
my friends
but
Trật tự đúng của câu là: “Not only are they my friends but they are also his". Câu này có thể dịch như sau: “Họ không chỉ là bạn của tôi mà còn là bạn của cậu ấy.”

Điền một từ vào chỗ trống:

Not only do they work for a foreign company ………..they also write books for children.
Reference Answers:
Cấu trúc: Not only…. but ….also: không chỉ …mà còn… Câu này có thể dịch như sau: "Họ không chỉ làm việc cho một công ty nước ngoài mà còn viết sách cho thiếu nhi."

Câu sau đúng hay sai:

Not only did they lend me a car but did they also offer me a meal.

True
False
Chuyển “but did they also offer” thành “but they also offered”. Hình thức đảo ngữ của “not only…but..also” chỉ thực hiện với mệnh đề đầu tiên. Câu này có thể dịch như sau: “Họ không chỉ cho tôi mượn xe mà còn đãi tôi một bữa ăn.”

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Not only will you ………… your speaking capacity but you will also improve your acting ability on this course.

make
pull
push
enhance
Từ phù hợp với ý nghĩa của câu là “ enhance”, có nghĩa “tăng cường, phát triển”. Câu này có thể dịch như sau: “Bạn sẽ không chỉ tăng khả năng nói của mình mà còn cải thiện khả năng diễn xuất trong khóa học này.”

Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
but
was
Not only
for the presentation
he
documents
the group's
late
Tony
to bring
forgot
Trật tự đúng là: “Not only was Tony late but he also forgot to bring the group’s documents for the presentation. Câu này có thể dịch như sau: “Không chỉ đến muộn mà Tom còn quên mang tài liệu nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình.”

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Not only did she.……… at Peter loudly but she also paid him all the gifts he had given.

see
look
shout
knock
Trong các đáp án, “shout” là đáp án đúng, có nghĩa “ mắng, quát”. Cấu trúc “ shout at somebody”: quát vào mặt ai đó. Câu này có thể dịch như sau: “Cô ấy không những quát vào mặt Peter mà còn trả lại anh ấy tất cả những món quà mà anh ấy đã tặng."

Câu sau đúng hay sai:

Not only does my close friend write plays but also he directs them.

True
False
Câu trên phải sửa thành: “Not only does my close friend write plays but he also directs them.” Câu này có thể dịch như sau: “Bạn thân của tôi không những viết kịch mà còn đạo diễn những vở kịch ấy.”
Your result
Tổng số câu hỏi
10
Điểm tối đa
100
Tỷ lệ cần đạt
80%
Điểm yêu cầu
80
Điểm của bạn
Thời gian làm
Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo nên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

6. Tiếng Anh của bạn

Các bạn hãy dựa vào cấu trúc trên, hãy đặt câu bằng tiếng Anh với một trong các từ và cấu trúc có liên quan đến câu ấy. Các bạn hãy viết vào phần nhận xét để mọi người cùng xem và góp ý cho bạn.

Ví dụ: "Not only is Peter a hard working farmer but he is also a responsible father." (Peter không chỉ là một người nông dân chăm chỉ mà còn là một ông bố trách nhiệm.)

Với TiếngAnh123.Com, các bạn sẽ hiểu và yêu tiếng Anh hơn.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 01-03-2020
Bài viết: 2205
• Điểm thành tích: 205
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 254
♪ Đi dạo, cày bài viết ♪
Gửi lúc: 16:02:51 ngày 31-08-2020
Điếu thuốc tàn, t nhặt lên hút lại. Bạn khốn nạn dell chơi lại lần hai
Ngày tham gia: 25-11-2018
Bài viết: 600
• Điểm thành tích: 111
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 269
Đc của ló !!!
Gửi lúc: 10:18:13 ngày 27-06-2020
Ngày tham gia: 05-12-2018
Bài viết: 8601
• Điểm thành tích: 870
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 204
[ REMOVED ]
Gửi lúc: 21:17:11 ngày 12-06-2020
Find friends quickly on English123. Do not miss any friends!
Ngày tham gia: 26-10-2019
Bài viết: 596
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 318
_No comment_
Gửi lúc: 08:07:16 ngày 21-04-2020
LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
Ngày tham gia: 01-09-2019
Bài viết: 5476
• Điểm thành tích: 1053
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 375
_No comment_
Gửi lúc: 21:20:12 ngày 01-09-2019
#ryndeptraivl
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.262.490
  Thành viên mới nhất:
  ngadoan29052001f903
  Đang trực tuyến: 603
  Đóng