Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

Punctuation - Trình độ: Dễ

Click the answer button to see the answer.

   

 1. ___ is used to indicate possession.
  a. A quotation
  b. An apostrophe
  c. A hyphen

   

 2. ___ is used to mark the end of declarative and imperative sentences.
  a. A period
  b. A comma
  c. A semi-colon

   

 3. A comma ___ be used between a verb and its direct object or complement.
  a. can
  b. cannot

   

 4. When a subordinate clause is followed by the main clause, ___ is required.
  a. a dash
  b. a semi-colon
  c. a comma

   

 5. When a comma is used ___ meaning is ___.
  a. inappropriately, maintained
  b. appropriately, changed
  c. inappropriately, changed

   

 6. ___ precedes decimal numbers.
  a. A period
  b. A comma
  c. A colon

   

 7. When no connecting word is used to connect two independent clauses, one should use ___.
  a. a comma
  b. a semi-colon
  c. a period

   

 8. A question mark is not used at the end of ___ .
  a. an indirect question
  b. a direct question

   

 9. In ___ piece of writing, a dash replaces the parentheses or commas.
  a. a formal
  b. an informal

   

 10. ___ separates a question tag from the rest of the sentence.
  a. A dash
  b. A semi-colon
  c. A comma

   

 11. To enclose cross-references one uses ___.
  a. parentheses
  b. hyphens
  c. question marks

   

 12. In ___ all words and punctuation are enclosed by quotation marks.
  a. indirect speech
  b. direct speech

   

 13. ___ is used at the end of a sentence or remark to express strong emotion.
  a. An exclamation mark
  b. A question mark
  c. A quotation mark

   

 14. ___ are used around a relative clause that defines the noun it follows.
  a. Only commas
  b. No commas
  c. Semi-colons

   

 15. A question mark is used in parenthesis to express ___.
  a. anger
  b. amazement
  c. doubt
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
 • toidakhacxua :
  Cô check hộ em nhé: In 2016, just before the end of the term, the government of President Obama has launched a new policy to promote biodiesel fuel market in the United States.
 • toidakhacxua :
  Cô check hộ em nhé: President Obama wanted by this aggressive policy, up to 2020 The US could double its own biofuel production, nearly 36 billion gallons (more than 136 billion liters).
 • hagiangtq :
  Cô ơi, mấy lần trc cô đều xóa cho em mà cô, sao lần này lại k xóa được ạ?
 • toidakhacxua :
  Cô check hộ em nhé: Former US President Obama had announced its intention to market impact to make the high-polluting fuels become more expensive renewable fuels and less polluting from 2010, according to Reuters.
 • hagiangtq :
  Cô ơi, lần trc em có hỏi cô là gửi bài dự thi muộn có hình phạt gì không ạ? Thì cô nói là không bị sao em nhé! Sao lần này hệ thống lại xử lí ạ
  • giaovien3.tienganh123 :
   ý của cô là hệ thống xử lý là có thể tiếp nhận bài đó và vẫn chấm như bình thường.

   0  0

 • haminhhanh :
  em tải app cho dien thoại mà ko thấy chỗ thi hát tiếng anh đâu
 • carot3001 :
  Cô làm sao để có hình avatar vậy cô?
 • anhthu26102k9 :
  Global warming is the increase of Earth's average surface temperature due to effect of greenhouse gases, such as carbon dioxide emissions from burning fossil fuels or from deforestation, which trap heat that would otherwise escape from Earth. nghĩa là gì vậy ạ
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.806.187
Thành viên mới nhất:
bshuyen
Đang trực tuyến: 146

Chúc mừng 5 thành viên

VIP mới nhất:

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 25/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm trước 08/12

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 05/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 12/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 19/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 17/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký