Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

The 3 Bears Mystery - Trình độ: Dễ

Click the answer button to see the correct answer.

   

 1. ___ did Mama Bear cook her family for breakfast? Porridge.
  a. Who
  b. What
  c. When

   

 2. ___ are the members of the Bear family? Papa Bear, Mama Bear, and Baby Bear.
  a. Who
  b. What
  c. Whom

   

 3. ___ do the bears do when their porridge is too hot? Go out for a walk.
  a. How
  b. What
  c. When

   

 4. ___ comes to visit the bears home while they are gone? Goldilocks.
  a. Who
  b. Whom
  c. How

   

 5. ___ does Goldilocks get into the house? She walks in the unlocked door without being invited.
  a. How
  b. Where
  c. When

   

 6. ___ of Baby Bear's porridge does Goldilocks eat? All of it.
  a. How
  b. How much
  c. How many

   

 7. Goldilocks breaks a chair. ___ chair is it?
  a. Who
  b. Whom
  c. Whose

   

 8. ___ does Goldilocks fall asleep? In Baby Bear's bed.
  a. Where
  b. When
  c. Why

   

 9. ___ does Goldilocks run screaming from the Bears' house? She wakes up and finds three bears watching her.
  a. Where
  b. When
  c. Why

   

 10. ___ is the moral of the story? Lock your doors, and only enter a house if you are invited in.
  a. What
  b. Why
  c. When
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.861.497
Thành viên mới nhất:
tranghuyen21042005
Đang trực tuyến: 275

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm trước 13/03

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 23/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 28/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 25/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký