Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

Is the Sentence Correct? - Trình độ: Dễ

Cc cu sau c đng khng?

Make a choice by clicking on the radio button, then compare it with the correct answer hidden under the answer button.

 

 1. I don't like when she tells me that I have to study.
  Correct
  Incorrect
Parachute is a dangerous sport.
Correct
Incorrect
 • He studies here on this table.
  Correct
  Incorrect
 • She's used to running in the park after 6 p.m.
  Correct
  Incorrect
 • We can't afford to pay such high rents.
  Correct
  Incorrect
 • This guide gives useful informations about the city.
  Correct
  Incorrect
 • She glanced at the handsome man seated next to her.
  Correct
  Incorrect
 • She sent to her teacher a beautiful Christmas card.
  Correct
  Incorrect
 • The law states that smoking is forbidden in most public areas.
  Correct
  Incorrect
 • Thanks God I didn't do it.
  Correct
  Incorrect
 • I haven't done the homework, and my brother hasn't either.
  Correct
  Incorrect
 • She cleaned the house and after she ironed the clothes.
  Correct
  Incorrect
 • She both speaks and she writes German very well.
  Correct
  Incorrect
 • She has never been too demanding, nor does she plan to be so now.
  Correct
  Incorrect
 • Never I have had such bad experience in my life.
  Correct
  Incorrect
 • The more they have, the more they want.
  Correct
  Incorrect
 • He is very mature despite of his age.
  Correct
  Incorrect
 • It's essential that he participates in the show.
  Correct
  Incorrect
 • I wish I had studied for the exam.
  Correct
  Incorrect
 • So hoarse he was that he could not make the speech.
  Correct
  Incorrect

   

 • Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
  Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
  Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
  Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
    8  
  Video Chat
  Nhập địa chỉ Email của bạn :
  Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
  để kích hoạt
  Tổng số thành viên: 2.861.497
  Thành viên mới nhất:
  tranghuyen21042005
  Đang trực tuyến: 275

  Giảm: 1,300,000đ

  Cho học viên đăng ký lớp học:

  Phát âm cơ bản Tối 18/5

  của Trung tâm Offline TiếngAnh123

  Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm trước 13/03

  LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

  Giảm: 1,290,000đ

  Cho học viên đăng ký lớp học:

  Giao tiếp cơ bản 1 Tối 23/5

  của Trung tâm Offline TiếngAnh123

  Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

  LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

  Giảm: còn 1,390,000đ

  Cho học viên đăng ký lớp học:

  Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 18/5

  của Trung tâm Offline TiếngAnh123

  Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

  LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

  Giảm: còn 1,450,000đ

  Cho học viên đăng ký lớp học:

  TOEIC A (400-450+) Tối 28/5

  của Trung tâm Offline TiếngAnh123

  Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

  LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

  Giảm: còn 1,650,000đ

  Cho học viên đăng ký lớp học:

  TOEIC B (550-600+) Tối 25/5

  của Trung tâm Offline TiếngAnh123

  Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

  LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký