Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

A Bunch of Questions - Trình độ: Dễ

Click the answer button to see the correct answer.

   

 1. Could I have a ___ of ice cream?
  a. glass
  b. scoop
  c. piece

   

 2. Could I have a ___ of milk?
  a. block
  b. jar
  c. carton

   

 3. Could I have a ___ of wine?
  a. bottle
  b. jar
  c. container

   

 4. Could I have a ___ of chocolate?
  a. block
  b. bar
  c. slice

   

 5. Could I have a ___ of tea?
  a. cup
  b. dish
  c. plate

   

 6. Could I have a ___ of lemon?
  a. bunch
  b. slice
  c. scoop

   

 7. Could I have a ___ of cheese?
  a. jar
  b. dish
  c. piece

   

 8. Could I have a ___ of cake?
  a. section
  b. lump
  c. slice

   

 9. Could I have a ___ of jam?
  a. jar
  b. carton
  c. bottle

   

 10. Do we need a ___ of bread?
  a. loaf
  b. stick
  c. jar

   

 11. Should I buy a ___ of biscuits?
  a. slice
  b. packet
  c. piece

   

 12. Could I have a ___ of beer?
  a. cup
  b. plate
  c. mug

   

 13. Can you buy a ___ of lettuce?
  a. bunch
  b. kilogram
  c. head

   

 14. Please get a ___ eggs.
  a. bunch
  b. slice
  c. dozen

   

 15. ___ of bananas are cheap today.
  a. Bunches
  b. Heads
  c. Packages

   

 16. Don't forget to buy a ___ of onions.
  a. kilogram
  b. piece
  c. slice

   

 17. The corn looks good. Can I have two ___.
  a. sticks
  b. ears
  c. bunches

   

 18. Let's buy a ___ of potato chips.
  a. bag
  b. jar
  c. carton

   

 19. I'll buy a ___ of corn flakes.
  a. bag
  b. jar
  c. box
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.861.497
Thành viên mới nhất:
tranghuyen21042005
Đang trực tuyến: 275

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm trước 13/03

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 23/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 28/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 25/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký