Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

Tell or Say - Trình độ: Dễ

Choose the best alternative, then check to see if your answer is correct.

 

 1. It goes without ___ that John is the best student in his class.
  saying
  say
  telling
  tell
I always ___ the children a story before bedtime.
to tell
say
saying
tell
 • Let's choose a big company, ___ , Ford and examine their pricing policy.
  saying
  say
  telling
  tell
 • You haven't handed in the lessons yet. What can you ___ for yourself?
  tell
  to tell
  say
  to say
 • It's difficult ___ Bob and John apart.
  to say
  to tell
  telling
  saying
 • Do as I ___ , not as I do.
  said
  told
  say
  tell
 • The captain ___ the troop to open fire against the enemies.
  was told
  told
  said
  was said
 • Please ___ everybody I'll be away for ten days.
  tell
  say
  to tell
  to say
 • I've ___ you the truth.
  said
  say
  tell
  told
 • The fact that she didn't sign the document ___ a lot about her values.
  tells
  tell
  says
  say
 • Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
  Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
  HỎI ĐÁP NHANH
  Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
  Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

  Giúp bạn giải bài tập các môn

   Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
   THỐNG KÊ
   Tổng số thành viên: 3.264.549
   Thành viên mới nhất:
   thoanguyen.esgqnam7f59
   Đang trực tuyến: 486

   Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

   Đóng