Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

For - Since 3 - Trình độ: Dễ

Click the answer button to see the answer.

   

 1. She's lived here ___ 1975.
  a. for
  b. since

   

 2. He's been in London ___ five days.
  a. for
  b. since

   

 3. They haven't been used ___ many years.
  a. for
  b. since

   

 4. She's been working ___ nine this morning.
  a. for
  b. since

   

 5. I haven't eaten ___ hours.
  a. for
  b. since

   

 6. It has been raining ___ ages.
  a. for
  b. since

   

 7. India has been independent ___ 1947.
  a. for
  b. since

   

 8. They have been married ___ October.
  a. for
  b. since

   

 9. How many years is it ___ you graduated from junior high school?
  a. for
  b. since

   

 10. We have been waiting ___ twenty minutes.
  a. for
  b. since
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.373.367
  Thành viên mới nhất:
  5n7twtp7hvc2f9
  Đang trực tuyến: 185

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng