GoldenKids' Team
Danh sách giới thiệu thông tin các giáo viên đang thực hiện chương trình goldenkids điện tử của TiếngAnh123
Ms. Đinh Tuyết Nhung
Giáo Viên
Hi all! My name is Tuyet Nhung. I am so lucky and happy to be a member of Goldenkids’ Team to design fun and useful lessons for you. I do wish that you will have a lot of joys and fun with TiengAnh123. In my free time...
1970
724
Ms. Phạm Phương Dung
Giáo Viên
Greetings, everyone! I’m so happy to get to know you guys. My name’s Phuong Dung and I’m currently a teacher at English for Kids Department. To have fun and rich lessons, my...
1830
871
Ms. Nguyễn Lê Thu Phương
Giáo Viên
Hi, everyone. My name is Thu Phuong. I am very glad to be a member of GoldenKids’ team to design useful lessons for you, industrious children. I hope that you will find a lot of fun while learning English as well. Love you all!
393
291
Mr. Nguyễn Thành Luân
Giáo Viên
Hi there! My name is Thành Luân. Just call me Simba, my favorite nick name if you like. I’m glad to be a member of GoldenKids' Team, to design interesting lessons for you, because you’re admirably pure, and I love you, guys. Let’s master English together!
1249
433
Ms. Nguyễn Minh Hải
Giáo Viên
Hi, kids. My name is Minh Hai. Just call me ''Small Potato''. I love you - adorable kids. That's the reason why I am interested in designing funny lessons and videos for all of you. Let’s play English with me.
1874
943
Ms. Vũ Thị Thương
Giáo Viên
Hi, you guys! I’m Minh Thuong. It’s great to be here with you in an amazing world of English. It’s you that makes me recall my happy childhood. I love you, kids and I love all the kid songs and games. Let come and enjoy with us!
389
350
Ms. Phạm Thị Lan
Giáo Viên
Hi lovely kids. My name is Lan Pham, you can call me by my nickname, Vicky. I am a big fan of English and especially, English songs. I am happy to be a member of Tienganh123.com and my main duty is to design interesting English lessons and videos for you all. Let’s study English together, guys!
376
270
Ms. Nguyễn Thị Ảnh
Giáo Viên
Hello my cute kids. My name is Anh Nguyen. I am a very friendly and humorous person. Especially, I love children a lot, that’s the reason why I decide to become a teacher of Goldenkids’ Team. I hope that you guys would enjoy our interesting and useful lessons on Tienganh123.com!
354
175
Ms. Đỗ Huyền Trang
Thiết Kế Đồ Họa
Hi boys and girls! I’m Huyen Trang, an art designer. I’m here to support other teachers in drawing illustrative pictures and designing many exciting games for you. Let me tell you a secret, I can draw very well. Do you want to learn how to draw? I’ll show you some day...
980
278
Ms. Dương Khánh Ly
Thiết Kế Đồ Họa
Hi, I’m Khanh Ly, a Goldenkids’ member. I like playing online games, watching films and listening to music. My work includes drawing lovely illustrative pictures for your lessons and designing cute games...
1346
250
Ms. Nguyễn Thị Kiều Trang
Thiết Kế Đồ Họa
Hello kids. My name is Kieu Trang, a member of Goldenkids’ Team. I love reading comics, watching cartoons, and especially like drawing. My job is designing cute images to make your English lessons more exciting. Let’s learn English together!
375
172
Mr. Trần Minh Đoàn
Lập Trình Viên
Hi there! I’m Doan Tran. You can call me ''Mr Bill''. I am so glad to be a member of Goldenkids' Team to help design and make interesting games for all of you. I hope you will enjoy our games on Tienganh123.com. I love you, guys!
964
241
Mr. Nguyễn Văn Tiến
Lập Trình Viên
Hi there! My name is Van Tien Nguyen. I will be very happy if you call me Bear, my nick name. I’m glad to be a member of GoldenKids' Team, to help other teachers design interesting lessons and games for you, my little lovely friends. Let’s have fun together!
1021
393
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.807.050
Thành viên mới nhất:
hoangquy_1992
Đang trực tuyến: 153

Chúc mừng 5 thành viên

VIP mới nhất:

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 25/12

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm trước 08/12

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 05/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 12/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 19/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 17/01

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 15% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký