Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 12: Life stories

(Unit 1 - Tiếng Anh lớp 12: Life stories - Những câu chuyện cuộc sống)

Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 12: Urbanisation

(Unit 2 - Tiếng Anh lớp 12: Urbanisation - Đô thị hóa)

Unit 3 - Tiếng Anh Lớp 12: The green movement

(Unit 3- Tiếng Anh lớp 12: The green movement - Phong trào xanh)

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 12: Units 1-2-3

(Review 1 - Tiếng Anh Lớp 12: Units 1-2-3 - Ôn tập 1)

Unit 4 - Tiếng Anh Lớp 12: The mass media

(Unit 4 - Tiếng Anh lớp 12: The mass media - Phương tiện truyền thông đại chúng)

Unit 5 - Tiếng Anh Lớp 12: Cultural identity

(Unit 5 - Tiếng Anh lớp 12: Cultural identity - Bản sắc văn hóa)

Review 2 - Tiếng Anh Lớp 12: Units 4-5

(Review 2 - Tiếng Anh Lớp 12: Units 4-5 - Ôn tập 2)

Unit 6 - Tiếng Anh Lớp 12: Endangered species

(Unit 6 - Tiếng Anh lớp 12: Endangered species - Các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng)

Unit 7 - Tiếng Anh Lớp 12: Artificial intelligence

(Unit 7 - Tiếng Anh lớp 12: Artificial intelligence - Trí tuệ nhân tạo)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Nhập địa chỉ Email của bạn :
  Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
  để kích hoạt
  Tổng số thành viên: 3.034.091
  Thành viên mới nhất:
  thuytrangchamcom
  Đang trực tuyến: 317