Chị rất thích ăn kem đấy. Các bé có thích ăn kem không? Trong trò chơi này bé hãy làm những chiếc kem theo sở thích của chúng mình để chiêu đãi bạn KWALA nhé. Khi nào các bé làm xong chiếc kem, các bé hãy kick chuột vào ảnh bạn Kwala để gọi bạn ấy nhé , bạn ấy sẽ đến ngay lập tức và ăn hết chiêc kem đó, bạn ấy sễ thấy chúng ngon tuyệt đấy và muốn ăn thêm những chiếc kem nữa đấy. .