English Verbs Usage
abandon         + verb(-ing)
about			+ verb(-ing)
accuse obj of		+ verb(-ing)
acknowledge       + verb(-ing)
admit (that)		+ verb(-ing)
admit to		+ verb(-ing)
adore      	+ verb(-ing)
advise			+ verb(-ing) | + verb obj + to infinitive
advocate        + verb(-ing)
afford			+ to infinitive
after			+ verb(-ing)
against			+ verb(-ing)
agree			+ to infinitive
aim			+ to infinitive | at verb(-ing)
allow 			+ verb(-ing) | + verb obj + to infinitive
alternate        + verb(-ing)
anticipate       + verb(-ing)
apologize for		+ verb(-ing)
appear			+ to infinitive
apply for + obj +    + to infinitive
appreciate       + verb(-ing)
approve/disapprove of	+ verb(-ing)
arrange for + obj + 	+ to infinitive
arrange			+ to infinitive
ask how/where/whether	+ to infinitive
ask		<obj>	+ to infinitive
attempt			+ to infinitive | verb(-ing)
attempt to       + verb(-ing)
at			+ verb(-ing)
avoid			+ verb(-ing)
begin			+ to infinitive | verb(-ing)
be used to       + verb(-ing)
be worth        + verb(-ing)    
bother         + to infinitive | verb(-ing)
by			+ verb(-ing) (by means of)
call for + obj. +    + to infinitive
can't bear		+ verb(-ing)
can't face       + verb(-ing)
can't help		+ verb(-ing)
can't stand		+ verb(-ing)
care			+ to infinitive
carry on		+ verb(-ing)
cease			+ to infinitive | verb(-ing)
celebrate        + verb(-ing)
choose			+ to infinitive
claim			+ to infinitive
clamour for + obj +   + to infinitive
come 			+ to infinitive
commence		+ to infinitive | verb(-ing)
complete		+ verb(-ing)
comprehend       + verb(-ing)
condescend       + to infinitive
confess to       + verb(-ing)
confess         + verb(-ing)
congratulate obj on	+ verb(-ing)
consent			+ to infinitive
consider		+ verb(-ing)
contemplate       + verb(-ing)
continue		+ to infinitive | verb(-ing)
convince		+ to infinitive
dare			+ to infinitive
decide against		+ verb(-ing)
decide how/where/whether + to infinitive
decide			+ to infinitive
defer			+ verb(-ing)
delay			+ verb(-ing)
demand			+ to infinitive
deny (that) 		+ verb(-ing)
deplore			+ verb(-ing)
describe        + verb(-ing)
deserve			+ to infinitive | verb(-ing)
determine		+ to infinitive
detest     	+ verb(-ing)
discontinue       + verb(-ing)
discourage from     + verb(-ing)
discuss         + verb(-ing)
dislike			+ verb(-ing)
dispute         + verb(-ing)
dissuade from      + verb(-ing) 
dread      	+ verb(-ing)
dream of		+ verb(-ing)
elect      	+ to infinitive
enable			+ to infinitive
encourage		+ verb(-ing) | + verb obj + to infinitive
endeavour        + to infinitive
endure     	+ verb(-ing)
enjoy			+ verb(-ing)
entail         + verb(-ing)
escape			+ verb(-ing)
evade          + verb(-ing)
excuse         + verb(-ing)    
expect		<obj>	+ to infinitive
expect     	+ to infinitive
explain	how/where/whether    + to infinitive
face          + verb(-ing)
fail			+ to infinitive
fancy			+ verb(-ing)
fear (that)       + to infinitive | verb(-ing)
feel like		+ verb(-ing)
finish			+ verb(-ing)
forbid         + verb(-ing)
force			+ to infinitive
forget how/where/whether + to infinitive
forget			+ to infinitive
forgive obj for		+ verb(-ing)
forgive         + verb(-ing)
for			+ verb(-ing)
from          + verb(-ing)
get/be used to     + verb(-ing)
get			+ to infinitive
give through      + verb(-ing)
give up			+ verb(-ing)
go on			+ verb(-ing)
go <verb>		+ verb(-ing) (sport meaning)
guarantee        + to infinitive
happen (that)      + to infinitive
hasten         + to infinitive
hate			+ to infinitive | verb(-ing)
have (=be obliged)   + to infinitive
have difficulty		+ verb(-ing)
help		<obj>	+ to infinitive
help      	+ to infinitive
hesitate		+ to infinitive
hinder         + verb(-ing)
hire			+ to infinitive
hope			+ to infinitive
hurry      	+ to infinitive
imagine			+ verb(-ing)
implore			+ to infinitive
incite			+ to infinitive
incline         + to infinitive
insist on		+ verb(-ing)
in spite of		+ verb(-ing)
instead of		+ verb(-ing)
instruct		+ to infinitive
intend     	+ to infinitive
intend			+ to infinitive | verb(-ing)
in			+ verb(-ing)
invite			+ to infinitive
involve			+ verb(-ing)
it's no good		+ verb(-ing)
it's (not) worth	+ verb(-ing)
it's no use		+ verb(-ing)
justify         + verb(-ing)
keep/keep on		+ verb(-ing)
keep      	+ verb(-ing)
know how/where/whether + to infinitive
learn			+ to infinitive
let	<obj>		+ infinitive (without to)
lie           + verb(-ing)
like			+ to infinitive (not in the sense of love)
like			+ to infinitive | verb(-ing)
like	(would like)	+ to infinitive
loathe			+ verb(-ing)
long for + obj +    + to infinitive
long      	+ to infinitive
look forward to		+ verb(-ing)
look like        + verb(-ing)    
love			+ to infinitive | verb(-ing)
make	<obj>		+ infinitive (without to)
manage			+ to infinitive
mean [have a result]  + verb(-ing)
mean		<obj>	+ to infinitive
mean      	+ to infinitive
mention         + verb(-ing)
mind			+ verb(-ing)
miss      	+ verb(-ing)
necessitate       + verb(-ing)
need			+ to do (it's necessary) | -ing: passive form
need      	+ to infinitive
neglect			+ to infinitive | verb(-ing)
offer			+ to infinitive
off			+ verb(-ing)
of			+ verb(-ing)
omit      	+ verb(-ing)
on			+ verb(-ing)
opt for + obj.     + to infinitive
order			+ to infinitive
permit <obj>		+ to infinitive
permit			+ verb(-ing) 
persuade		+ to infinitive
plan			+ to infinitive
plead for + obj     + to infinitive
postpone        + verb(-ing)
practise/pratice    + verb(-ing)
prefer			+ to infinitive | verb(-ing)
prepare         + to infinitive
press for + obj     + to infinitive
pretend			+ to infinitive
prevent obj from	+ verb(-ing)
proceed         + to infinitive    
promise			+ to infinitive
promote         + verb(-ing)
propose			+ to infinitive | verb(-ing)
prove (=turn out)    + to infinitive
put off			+ verb(-ing)
quit      	+ verb(-ing)
recall     	+ verb(-ing)
recollect (that)    + verb(-ing)    
recommend        + verb(-ing)
recommend		+ verb(-ing) | + verb obj + to infinitive
refuse			+ to infinitive
regret			+ verb(-ing)
remember how/where/whether   + to infinitive
remember		+ to do something (before) | doing something (after)
remember        + verb(-ing)    
remind			+ to infinitive
renounce        + verb(-ing)
report     	+ verb(-ing)
resent     	+ verb(-ing)
resist			+ verb(-ing)
resolve         + to infinitive
resume     	+ verb(-ing)
risk			+ verb(-ing)
save          + verb(-ing)
say       	+ to infinitive
seek          + to infinitive
seem			+ to infinitive
spend obj		+ verb(-ing)
start			+ to infinitive | verb(-ing)
stop obj from		+ verb(-ing)
stop			+ verb(-ing)
strive         + to infinitive
succeed in		+ verb(-ing)
suggest         + verb(-ing)
support         + verb(-ing)ù
suspect obj of		+ verb(-ing)
swear (that)      + to infinitive
teach			+ to infinitive
tell			+ to infinitive
tend			+ to infinitive
thank obj for		+ verb(-ing)
think about/of		+ verb(-ing)
threaten		+ to infinitive
tired of		+ verb(-ing)
to be worth       + verb(-ing)
tolerate        + verb(-ing)
to 			+ verb(-ing)
trouble         + to infinitive
try			+ to do (attempt to do) | doing (test)
try			+ to infinitive | verb(-ing)
understand how/where/whether  + to infinitive
understand       + verb(-ing)
undertake        + to infinitive
up           + verb(-ing)
volunteer        + to infinitive
vote for + obj.     + to infinitive
vow (that)       + to infinitive
wait          + to infinitive
want		<obj>	+ to infinitive 
warn obj against	+ verb(-ing)
warn			+ to infinitive
waste obj		+ verb(-ing)
wish for + obj     + to infinitive
wish      	+ to infinitive
without			+ verb(-ing)
with			+ verb(-ing)
would like	<obj>	+ to infinitive
would love/hate		+ to infinitive
would prefer	<obj>	+ to infinitive

 

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 28-07-2016
Bài viết: 7778
• Điểm thành tích: 832
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 910
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 21:22:23 ngày 12-12-2021
Thuy ❤
Ngày tham gia: 03-06-2019
Bài viết: 1931
• Điểm thành tích: 171
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 11:02:32 ngày 24-08-2021
Ngày tham gia: 16-06-2017
Bài viết: 173
• Điểm thành tích: 219
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 399
Simply plow the article.
Gửi lúc: 20:24:00 ngày 08-10-2020
吳恩邁
Ngày tham gia: 01-09-2019
Bài viết: 5471
• Điểm thành tích: 1053
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 375
hayyyyyyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 20:15:00 ngày 11-01-2020
#ryndeptraivl
Ngày tham gia: 24-06-2018
Bài viết: 2134
• Điểm thành tích: 232
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 878
_No comment_
Gửi lúc: 15:31:59 ngày 07-09-2019
###_______~KingT~_______KT
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.404.143
  Thành viên mới nhất:
  Tranthihang3
  Đang trực tuyến: 387
  Đóng