Tiếng Việt
Tiếng Anh
Nhấn Enter để dịch
Dịch câu này
Viết câu bạn muốn dịch sau đó nhấn "Enter" hoặc nút dịch câu để tra kết quả.
Hệ thống sẽ trả về kết quả, và một vài mẫu tương tự.
Bạn có thể Nhấn vào biểu tượng loa để nghe phát âm mẫu câu bạn vừa dịch.