Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đề bài: Over 19,000 pieces of stolen artwork found

Over 19,000 pieces of stolen artwork found

World police worked to find lots of missing art. Detectives from Interpol and national police forces and customs officers found over 19,000 bits of art. These include an ancient gold mask that is over 600 years old, a carved Roman lion, and centuries-old jewelry and ancient coins. Many items were stolen from museums. Many were taken from countries at war. Thieves took art treasures while countries were fighting civil wars or wars against other countries.

The police arrested 101 traffickers across the world. Police officers spent a long time online to find the art and the thieves. Interpol spoke about the size of their search. It said: "The number of arrests and objects shows the scale and global reach of this illicit trade...Every country with a rich heritage is a potential target." It said international criminal networks are trafficking the stolen art.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 14-06-2019
Bài viết: 0
• Điểm thành tích: 26
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 21
Cảnh sát thế giới dã làm việc để tìm ra rất nhiều đồ nghệ thuật bị mất. Thám tử từ interpol và cảnh sát quốc gia và nhân viên khách hàng đã tìm ra hơn 19,000 thứ về nghệ thuật. Những thứ này bao gồm một chiếc mặt nạ cổ bằng vàng hơn 600 năm tuổi, mộ carved roman hổ, và đồng xu cổ. Rất nhiều thứ bị trộm từ chiến tranh hoặc sự gây gỗ giữa các quốc gia.nCảnh sát dành nhiều thời gian trực tuyến để tìm những tác ohaamr và đồ bị trộm. Interpol đã về những gì họ tìm được.
Gửi lúc: 23:52:14 ngày 18-05-2020
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 13-04-2017
Bài viết: 8
• Điểm thành tích: 12
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 29
Cảnh sát quốc tế đã thực hiện tìm kiếm nhiều cổ vật nghệ thuật mất tích. Các thám tử từ lực lượng Interpol và cảnh sát quốc tế và các quan chức chính quyền đã tìm thấy hơn 19000 miếng cổ vật. Chúng bao gồm một mặt nạ cổ bằng vàng hơn 600 năm tuổi, một tác phẩm chạm khắc sư tử La Mã và vòng trang sức và các đồng tiền cổ từ thế kỉ trước. Rất nhiều món đồ bị lấy cắp từ các viện bảo tàng. Nhiều cổ vật được lấy từ các quốc gia trong chiến tranh. Nhiều kẻ trộm cắp đã lấy cắp các cổ vật trong khi các quốc gia đang xảy ra chiến tranh hoặc chiến tranh chống lại các nước khác.
Cảnh sát đã bắt giữ 101 kẻ buôn bán trái phép trên toàn thế giới. Các quan chức cảnh sát đã mất một khoảng thời gian dài trực tuyến đẻ tìm ra các cổ vật và kẻ trộm . Interpol đã nói về quy mô tìm kiếm của họ. Điều đó nói lên rằng: " Số vụ bị bắt giữ và các hiện vật cho thấy quy mô và phạm vi toàn cầu của thương mại bất hợp pháp này... Rất nhiều quốc gia với di sản phong phú là mục tiêu tiềm tàng' . Nó cho biết mạng lưới tội phạm quốc tế đang buôn bán bất hợp pháp các cổ vật bị đánh cắp.
Gửi lúc: 22:19:37 ngày 18-05-2020
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 03-03-2014
Bài viết: 29
• Điểm thành tích: 44
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 257
Hơn 19.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp được tìm thấy
Cảnh sát thế giới đã làm việc để tìm thấy rất nhiều nghệ thuật mất tích. Các thám tử đến từ Interpol và lực lượng cảnh sát quốc gia và nhân viên hải quan đã tìm thấy hơn 19.000 tác phẩm nghệ thuật. Chúng bao gồm một mặt nạ vàng cổ đã hơn 600 năm tuổi, một con sư tử La Mã được chạm khắc, và đồ trang sức hàng thế kỷ và tiền cổ. Nhiều mặt hàng đã bị đánh cắp từ các viện bảo tàng. Nhiều người đã bị lấy từ các nước trong chiến tranh. Kẻ trộm đã lấy kho báu nghệ thuật trong khi các quốc gia đang chiến đấu trong các cuộc nội chiến hoặc chiến tranh chống lại các quốc gia khác.

Cảnh sát đã bắt giữ 101 kẻ buôn người trên khắp thế giới. Các sĩ quan cảnh sát đã dành một thời gian dài trên mạng để tìm ra nghệ thuật và những tên trộm. Interpol đã nói về quy mô tìm kiếm của họ. Nó nói: "Số vụ bắt giữ và các đối tượng cho thấy quy mô và phạm vi toàn cầu của thương mại bất hợp pháp này ... Mỗi quốc gia có di sản phong phú là một mục tiêu tiềm năng." Nó cho biết các mạng lưới tội phạm quốc tế đang buôn bán nghệ thuật bị đánh cắp.
Gửi lúc: 22:01:27 ngày 18-05-2020
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 24-07-2011
Bài viết: 572
• Điểm thành tích: 171
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 1644
Hơn 19.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp được tìm thấy


Cảnh sát thế giới đã làm việc và tìm thấy rất nhiều nghệ thuật bị mất tích. Các thám tử từ Interpol và lực lượng cảnh sát quốc gia và nhân viên hải quan đã tìm thấy hơn 19.000 tác phẩm nghệ thuật. Chúng bao gồm một mặt nạ vàng cổ đã hơn 600 năm tuổi, một con sư tử La Mã được chạm khắc, và đồ trang sức hàng thế kỷ và tiền cổ. Nhiều vật phẩm đã bị đánh cắp từ các viện bảo tàng. Chúng bị lấy từ các nước đang trong chiến tranh. Kẻ trộm đã lấy kho báu nghệ thuật trong khi các quốc gia đang trong các cuộc nội chiến hoặc chiến tranh chống lại các quốc gia khác.


Cảnh sát đã bắt giữ 101 kẻ buôn người trên khắp thế giới. Các sĩ quan cảnh sát đã dành một thời gian dài trên mạng để tìm ra nghệ thuật và những tên trộm. Interpol đã nói về quy mô tìm kiếm của họ: "Số vụ bắt giữ và các đối tượng cho thấy quy mô và phạm vi toàn cầu của thương mại bất hợp pháp này ... Mỗi quốc gia với di sản phong phú là một mục tiêu tiềm năng." Họ cho biết các mạng lưới tội phạm quốc tế đang buôn bán các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.
Gửi lúc: 20:53:16 ngày 18-05-2020
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 28-07-2019
Bài viết: 4
• Điểm thành tích: 10
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 14
Hơn 19.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp được tìm thấy
Cảnh sát thế giới đã làm việc để tìm thấy rất nhiều nghệ thuật mất tích. Các thám Interpol và lực lượng cảnh sát quốc gia và nhân viên hải quan đã tìm thấy hơn 19.000 nghệ thuật. Chúng bao gồm một mặt nạ vàng cổ đã hơn 600 năm tuổi, một con sư tử La Mã được chạm khắc, và đồ trang sức hàng thế kỷ và tiền cổ. Nhiều mặt hàng đã bị đánh cắp từ các viện bảo tàng. Nhiều người đã bị lấy từ các nước trong chiến tranh. Kẻ trộm đã lấy kho báu nghệ thuật trong khi các quốc gia đang chiến đấu trong các cuộc nội chiến hoặc chiến tranh chống lại các quốc gia khác.

Cảnh sát đã bắt giữ 101 kẻ buôn người trên khắp thế giới. Các sĩ quan cảnh sát đã dành một thời gian dài trên mạng để tìm ra nghệ thuật và những tên trộm. Interpol đã nói về quy mô tìm kiếm của họ. Nó nói: "Số vụ bắt giữ và các đối tượng cho thấy quy mô và phạm vi toàn cầu của thương mại bất hợp pháp này ... Mỗi quốc gia có di sản phong phú là một mục tiêu tiềm năng." Nó cho biết các mạng lưới tội phạm quốc tế đang buôn bán nghệ thuật bị đánh cắp
Gửi lúc: 20:50:35 ngày 18-05-2020
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
16:38:46 14-05-2020

Xem bài gửi
10
2
21:28:58 14-05-2020

Xem bài gửi
10
3
00:52:13 17-05-2020

Xem bài gửi
10
4
17:14:11 14-05-2020

Xem bài gửi
9
5
18:02:09 14-05-2020

Xem bài gửi
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.295.200
  Thành viên mới nhất:
  thuhuyen.pa@gmail.com
  Đang trực tuyến: 181