Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đề bài: Study Says Female Filmmakers Made Major Gains in 2019

Study Says Female Filmmakers Made Major Gains in 2019

Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas and Greta Gerwig led Hollywood to a record year for women in film directing. In 2019, women directed more of the most popular movies than in any year before.

Women directed 12 of the top 100 most profitable films in 2019. That is the finding of a study released Thursday by USC Annenberg Inclusion Initiative. That percentage of female filmmakers, 10.6, is greater than researchers have recorded before. It suggests change is finally coming to a film industry where inequality in directing has remained common.

The past high in USC’s yearly study was eight percent, in 2008. In 2018, only 4.5 percent of the year’s top films were directed by women. “This is the first time we have seen a shift in hiring practices for female film directors in 13 years,” said Stacy L. Smith, a writer of the study. She noted that Universal Pictures alone had five films with women directors in the top 100 movies.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 20-01-2013
Bài viết: 388
• Điểm thành tích: 120
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 976
Nghiên cứu nói lên các nhà làm phim nữ đã thu được các thành tựu năm 2019
Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas và Greta Gerwig đã dẫn đầu Hollywood một năm kỷ lục đối với phụ nữ trong hướng dẫn phim. Trong năm 2019, phụ nữ điều khiển nhiều phim nổi tiếng nhất so với bất kỳ năm trước đó
Nữ giới đã làm đạo diễn 12 phim dẫn đầu trong số 100 phim lợi nhuận nhất trong năm 2019. Đó là phát hiện của một nghiên cứu được tiết lộ hôm thứ ba bởi USC Annenberg Inclusion Initiative. Tỉ lệ phần trăm nữ giới làm phim 10,6 % là cao hơn so các nhà nghiên cứu đã ghi lại trước đó. Đó gợi lên sự đổi thay rốt cuộc đang xảy ra cho nghành công nghiệp điện ảnh nơi bất bình đẳng trong việc làm đạo diễn vẫn còn phổ biến.
Trong quá khứ tỉ lệ cao của nghiên cứu hàng năm của USC là 8% trong năm 2008. Năm 2018 duy chỉ có 4,5% là phim hàng đầu của năm được làm bởi nữ giới. " Đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một sự thay đổi trong thực thi việc thuê đối với các đạo diễn làm phim nữ giới trong 13 năm" Stacy L Smith một nhà văn của nghiên cứu này. Cô ấy lưu ý rằng duy chỉ Universal Pictures đã có năm phim với đạo diễn nữ trong 100 phim hàng đầu.
Gửi lúc: 22:07:01 ngày 20-01-2020
Điểm: 7/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 26-03-2017
Bài viết: 2393
• Điểm thành tích: 132
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 467

997/5000
Nghiên cứu cho biết các nhà làm phim nữ đã đạt được những thành tựu lớn vào năm 2019
Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas và Greta Gerwig đã dẫn dắt Hollywood đến một năm kỷ lục của phụ nữ trong việc chỉ đạo phim. Năm 2019, phụ nữ đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng nhất so với bất kỳ năm nào trước đó.

Phụ nữ đã chỉ đạo 12 trong số 100 bộ phim có lợi nhuận cao nhất năm 2019. Đó là phát hiện của một nghiên cứu được phát hành vào thứ năm bởi USC Annenberg Inclusion Initiative. Tỷ lệ các nhà làm phim nữ, 10,6, lớn hơn các nhà nghiên cứu đã ghi lại trước đó. Nó cho thấy sự thay đổi cuối cùng đã đến với một ngành công nghiệp điện ảnh nơi sự bất bình đẳng trong chỉ đạo vẫn còn phổ biến.

Mức cao trong quá khứ trong nghiên cứu hàng năm của USC, là tám phần trăm, vào năm 2008, năm 2018, chỉ có 4,5 phần trăm trong số những bộ phim hàng đầu của năm được đạo diễn bởi phụ nữ. Đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến ​​sự thay đổi trong hoạt động tuyển dụng cho các nữ đạo diễn trong 13 năm, Stacy L. Smith, một nhà văn của nghiên cứu cho biết. Cô lưu ý rằng một mình Universal Pictures đã có năm bộ phim với các đạo diễn nữ trong top 100 phim.
Gửi lúc: 20:58:20 ngày 20-01-2020
thu
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 21-06-2017
Bài viết: 32
• Điểm thành tích: 23
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 86
Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas và Greta Gerwig đã dẫn dắt Hollywood đến một năm kỷ lục của phụ nữ trong việc chỉ đạo phim. Năm 2019, phụ nữ đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng nhất so với bất kỳ năm nào trước đó.

Phụ nữ đã chỉ đạo 12 trong số 100 bộ phim có lợi nhuận cao nhất năm 2019. Đó là phát hiện của một nghiên cứu được phát hành vào thứ năm bởi USC Annenberg Inclusion Initiative. Tỷ lệ các nhà làm phim nữ, 10,6, lớn hơn các nhà nghiên cứu đã ghi lại trước đó. Nó cho thấy sự thay đổi cuối cùng đã đến với một ngành công nghiệp điện ảnh nơi sự bất bình đẳng trong chỉ đạo vẫn còn phổ biến.

Mức cao trong quá khứ trong nghiên cứu hàng năm của USC, là tám phần trăm, vào năm 2008, năm 2018, chỉ có 4,5 phần trăm trong số những bộ phim hàng đầu của năm được đạo diễn bởi phụ nữ. Đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến sự thay đổi trong hoạt động tuyển dụng cho các nữ đạo diễn trong 13 năm, Stacy L. Smith, một nhà văn của nghiên cứu cho biết. Cô lưu ý rằng một mình Universal Pictures đã có năm bộ phim với các đạo diễn nữ trong top 100 phim.
Gửi lúc: 20:50:40 ngày 20-01-2020
Bangtan Boys
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 12-01-2020
Bài viết: 20
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 40
Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas và Greta Gerwig đã đứng đầu Hollywood đên một năm kỷ lục của phụ nữ trong việc chỉ đạo trực tiếp phim. Trong năm 2019, phụ nữ trực tiếp chỉ đạo những bộ phim phổ biến hơn những năm trước đây.
Người phụ nữ đã chỉ đạo trực tiếp 12 trong tổng số 100 bộ phim có lãi năm 2019. Điều đó phát minh ra sáng kiến học tập vào thứ 5 bởi USC Annenberg Inclusion Initiative. Tỷ lệ nhà làm phim là nữ giới, 10.6, nó lớn hơn con số các nhà nghiên cứu đã ghi chép trước đó. Nó gợi lên sự thay đổi cuối cùng đi đến một ngành công nghiệp phim ở đó sự không bình đẳng trong chỉ đạo trực tiếp vẫn còn phổ biến.
Đỉnh cao trong học tập hàng năm của USC đã là 8%, trong năm 2008. Năm 2018, chỉ là 4.5% các bộ phim hàn đầu của năm được dẫn dắt trực tiếp bới phụ nữ. "Điều này là lần đầu tiên chúng ta thấy được một sự thay đổi trong thực tiễn cho giám đốc làm phim là phụ nữ trong 13 năm," Stacy L.Smith đã nói, một nhà văn nghiên cứu. Cô ấy đã ghi chú that riêng Univerdal Picturé có 5 bộ phim với người phụ nữ là giám đốc trong 100 bộ phim hàng đầu.
Gửi lúc: 20:35:28 ngày 20-01-2020
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 21-11-2012
Bài viết: 289
• Điểm thành tích: 272
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 589
Nghiên cứu cho biết các nhà làm phim nữ đã đạt được những thành tựu lớn vào năm 2019
Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas và Greta Gerwig đã dẫn dắt Hollywood đến một năm kỷ lục của phụ nữ trong việc chỉ đạo phim. Năm 2019, phụ nữ đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng nhất so với bất kỳ năm nào trước đó.

Phụ nữ đã chỉ đạo 12 trong số 100 bộ phim có lợi nhuận cao nhất năm 2019. Đó là phát hiện của một nghiên cứu được phát hành vào thứ năm bởi USC Annenberg Inclusion Initiative. Tỷ lệ các nhà làm phim nữ, 10,6, lớn hơn các nhà nghiên cứu đã ghi lại trước đó. Nó cho thấy sự thay đổi cuối cùng đã đến với một ngành công nghiệp điện ảnh nơi sự bất bình đẳng trong chỉ đạo vẫn còn phổ biến.

Mức cao trong quá khứ trong nghiên cứu hàng năm của USC, là tám phần trăm, vào năm 2008, năm 2018, chỉ có 4,5 phần trăm trong số những bộ phim hàng đầu của năm được đạo diễn bởi phụ nữ. Đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến ​​sự thay đổi trong hoạt động tuyển dụng cho các nữ đạo diễn trong 13 năm, Stacy L. Smith, một nhà văn của nghiên cứu cho biết. Cô lưu ý rằng một mình Universal Pictures đã có năm bộ phim với các đạo diễn nữ trong top 100 phim.
Gửi lúc: 20:11:50 ngày 20-01-2020
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
18:49:16 16-01-2020

Xem bài gửi
10
2
19:39:31 16-01-2020

Xem bài gửi
9
3
09:22:33 17-01-2020

Xem bài gửi
9
4
17:26:55 16-01-2020

Xem bài gửi
8
5
20:44:44 16-01-2020

Xem bài gửi
8
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.174.397
  Thành viên mới nhất:
  anhcuonghai2f2b
  Đang trực tuyến: 483
  Đóng