Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đề bài: Study: Half of Americans Will Be Obese by 2030

Study: Half of Americans Will Be Obese by 2030

Within 10 years, nearly half of American adults will be obese—or very overweight—a new report predicts. In addition, the researchers warned that one in four Americans will be severely obese.

The new report used a federal study that lasted more than 20 years and included data from 6.3 million adults. The researchers made predictions for the future based on current trends.

Their study corrects for a weakness in earlier studies. Before, research usually depended on national health surveys in which people often reported their weight as less than it really was.

“It’s alarming,” said nutrition expert Dr. Lawrence Appel of Johns Hopkins University. He was not involved in the study. “We’re going to have some pretty awful problems” medically and financially because so many people weigh too much, he said.

The New England Journal of Medicine published the study in December. It was the result of work by researchers at Harvard and George Washington universities.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 22-09-2017
Bài viết: 28
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 21
Trong vòng 10 năm, gần một nửa số người Mỹ trưởng thành sẽ bị béo phì hoặc rất béo phì, một báo cáo mới dự đoán. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một trong bốn người Mỹ sẽ bị béo phì rất nặng.

Báo cáo mới đã sử dụng một nghiên cứu liên bang kéo dài hơn 20 năm và bao gồm dữ liệu từ 6,3 triệu người trưởng thành. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra dự đoán cho tương lai dựa trên các xu hướng hiện tại.

Nghiên cứu của họ sửa chữa cho một điểm yếu trong các nghiên cứu trước đó. Trước đây, nghiên cứu thường phụ thuộc vào các cuộc điều tra y tế quốc gia, trong đó mọi người thường báo cáo cân nặng của họ ít hơn thực tế.

Chuyên gia dinh dưỡng, báo cáo về vấn đề dinh dưỡng, tiến sĩ Lawrence Appel thuộc Đại học Johns Hopkins. Ông không tham gia vào nghiên cứu. Ông nói chúng tôi sẽ có một số vấn đề khá khủng khiếp về mặt y tế và tài chính vì rất nhiều người cân nhắc quá nhiều, ông nói.

Tạp chí Y học New England đã công bố nghiên cứu vào tháng 12. Đó là kết quả công việc của các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Harvard và George Washington.
Gửi lúc: 23:04:59 ngày 13-01-2020
I don't know how to love you !
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 27-03-2015
Bài viết: 602
• Điểm thành tích: 62
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 843
Nghiên cứu:Nửa số dân Mỹ sẽ bị bệnh béo phì vào năm 2030.
Trong vòng 10 năm nữa,gần nửa số dân người Mỹ sẽ mắc bệnh béo phì-hoặc rất thừa cân-theo báo cáo mới dự đoán.Thêm vào đó,các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng cứ 4 người Mỹ thì sẽ có 1 người bị béo phì nghiêm trọng.
Báo cáo mới đã thí nghiệm một liên cứu liên bang kéo dài tới hơn 20 năm sử dụng dữ liệu từ 6,3 triệu người trưởng thành.Các nhà nghiên cứu đã đưa ra dự đoán cho tương lai dựa vào thực trạng hiện tại.
Nghiên cứu của họ đã sửa chữa cho những điểm yếu trước đó.Trước đó,nghiên cứu thường phụ thuộc vào các cuộc điều tra y tế quy mô quốc gia,khi mà mọi người thường nói cân nặng của mình ít hơn thực tế.
"Đó là một điều đáng báo động"chuyên gia dinh dưỡng Dr. Lawrence Appel của đại học Johns Hopkins nói."Chúng ta sẽ có nhiều vấn đề thực sự khủng khiếp về mặt y tế và tài chính vì có quá nhiều người thừa cân",ông ấy nói.
Tạp chí Y học New England Journal công bố kết quả vào tháng 12.Đó chính là kết quả của việc mà các nhà nghiên cứu đã làm đến từ đại học Harvard và George Washington.

Gửi lúc: 22:37:27 ngày 13-01-2020
Vkookstan:))))))))))))))
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 24-08-2017
Bài viết: 28
• Điểm thành tích: 10
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 213
Trong vòng 10 năm, gần một nửa số người Mĩ trưởng thành sẽ bị béo phì- hoặc rất thửa cân- một báo cáo mới dự đoán. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một trong bốn người Mĩ sẽ bị béo phì nghiêm trọng.
Báo cáo mới đã sử dụng một nghiên cứu liên bang kéo dài hơn 20 năm và bao gồm dữ liệu từ 6,3 triệu người trưởng thành.Các nhà nghiên cứu đưa ra dự đoán cho tương lai dựa trên các xu hướng hiện tại.
Nghiên cứu của họ sửa chữa cho một điểm yếu trong các nghiên cứu trước đó. Trước đây, nghiên cứu thường phụ thuộc vào các cuộc điêu tra y tế quốc gia, trong đó mọi người báo cáo cân nặng của họ ít hơn thực tế.
"Thật đáng báo động." Chuyên gia dinh dưỡng tiến sĩ Lawrence Appel của đại học Johns Hopkins Universsity cho biết ông không tham gia vào nghiên cứu."Chúng tôi sẽ gặp một số vắn đè khá khủng khiếp về mặt y tế và tài chính vì rất nhiều người cân nặng quá nhiều." ông nói.
Tạp chí Tiếng Anh mới của ngành y học công bố nghiên cứu trong tháng mười hai. Đó là kết quả của sự làm việc bởi các nhà nghiên cứu tại trường đại học Harvard và trường đại học George Washington.
Gửi lúc: 21:36:50 ngày 13-01-2020
HaNg123
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 24-08-2019
Bài viết: 9
• Điểm thành tích: 2
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 46
Trong vòng mười năm, gần một nửa số người Mỹ trưởng thành sẽ bị béo phì hoặc rất béo phì, một báo cáo mới dự đoán. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một trong bốn người Mỹ sẽ bị béo phì nghiêm trọng.

Báo cáo mới đã sử dụng một nghiên cứu liên bang kéo dài hơn 20 năm và bao gồm dữ liệu từ 6,3 triệu người trưởng thành. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra dự đoán cho tương lai dựa trên các xu hướng hiện tại.

Nghiên cứu của họ sửa chữa cho một điểm yếu trong các nghiên cứu trước đó. Trước đây, nghiên cứu thường phụ thuộc vào các cuộc điều tra y tế quốc gia, trong đó mọi người thường báo cáo cân nặng của họ ít hơn thực tế.

Chuyên gia dinh dưỡng, báo cáo về vấn đề dinh dưỡng, tiến sĩ Lawrence Appel thuộc Đại học Johns Hopkins. Ông không tham gia vào nghiên cứu. Ông nói chúng tôi sẽ có một số vấn đề khá khủng khiếp về mặt y tế và tài chính vì rất nhiều người cân nhắc quá nhiều, ông nói.

Tạp chí Y học New England đã công bố nghiên cứu vào tháng 12. Đó là kết quả công việc của các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Harvard và George Washington.
Gửi lúc: 21:31:44 ngày 13-01-2020
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 15-12-2014
Bài viết: 4
• Điểm thành tích: 24
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 415
Nghiên cứu: Một nửa số người Mỹ sẽ bị béo phì vào năm 2030
Trong vòng 10 năm, gần một nửa số người Mỹ trưởng thành sẽ bị béo phì hoặc rất béo phì, một báo cáo mới dự đoán. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một trong bốn người Mỹ sẽ bị béo phì nghiêm trọng.

Báo cáo mới đã sử dụng một nghiên cứu liên bang kéo dài hơn 20 năm và bao gồm dữ liệu từ 6,3 triệu người trưởng thành. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra dự đoán cho tương lai dựa trên các xu hướng hiện tại.

Nghiên cứu của họ sửa chữa cho một điểm yếu trong các nghiên cứu trước đó. Trước đây, nghiên cứu thường phụ thuộc vào các cuộc điều tra y tế quốc gia, trong đó mọi người thường báo cáo cân nặng của họ ít hơn thực tế.

Chuyên gia dinh dưỡng, báo cáo về vấn đề dinh dưỡng, tiến sĩ Lawrence Appel thuộc Đại học Johns Hopkins. Ông không tham gia vào nghiên cứu. Ông nói chúng tôi sẽ có một số vấn đề khá khủng khiếp về mặt y tế và tài chính vì rất nhiều người cân nhắc quá nhiều, ông nói.

Tạp chí Y học New England đã công bố nghiên cứu vào tháng 12. Đó là kết quả công việc của các nhà nghiên cứu tại các trường đại học Harvard và George Washingt
Gửi lúc: 21:10:21 ngày 13-01-2020
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
16:43:49 11-01-2020

Xem bài gửi
10
2
19:35:22 09-01-2020

Xem bài gửi
9
3
19:48:58 09-01-2020

Xem bài gửi
9
4
22:36:50 09-01-2020

Xem bài gửi
9
5
23:40:45 09-01-2020

Xem bài gửi
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.174.397
  Thành viên mới nhất:
  Generationgqi
  Đang trực tuyến: 761
  Đóng