Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đề bài: Plants, Animals Affected as Alaska Records Hottest Month

Plants, Animals Affected as Alaska Records Hottest Month

United States government scientists say July 2019 was the hottest month on record worldwide.

The average temperature in July was almost one degree Celsius higher than the 20thcentury average of 15.78 degrees. That made it the hottest July on our planet over the past 140 years, according to the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA. July 2019 also was the hottest month on record in the northwestern state of Alaska. Sea ice melted. Bering Sea fish swam in above-normal temperatures. So did children in the city of Nome, Alaska.

The state’s wildfire season started early and stayed late. Walruses and other sea creatures appeared in large numbers along the coast. Alaska’s average temperature in July was 14.5 degrees Celsius. That is 3 degrees above average, NOAA reported.

Unusual weather events like this could become more common with climate warming, notes climate researcher Brian Brettschneider. He works for the International Arctic Research Center at the University of Alaska Fairbanks.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 24-08-2019
Bài viết: 49
• Điểm thành tích: 23
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 113
Thực vật, Động vật bị ảnh hưởng như kỷ lục Alaska Tháng nóng nhất

Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình 20,78 độ. Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong hơn 140 năm qua, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay NOAA. Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska. Biển băng tan. Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên bình thường. Trẻ em ở thành phố Nome, Alaska cũng vậy.

Mùa cháy rừng bang bang bắt đầu sớm và ở lại muộn. Walruses và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển. Nhiệt độ trung bình Alaska Alaska trong tháng 7 là 14,5 độ C. Đó là 3 độ trên trung bình, NOAA báo cáo.

Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu. Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska Fairbanks
Gửi lúc: 22:58:01 ngày 26-08-2019
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 13-06-2019
Bài viết: 1
• Điểm thành tích: 12
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 36
Thực vật, động vật ở Alaska bị ảnh hưởng bởi tháng nóng nhất được ghi nhận
Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kì cho rằng tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên thế giới
Nhiệt độ trung bình vào tháng 7 tăng hơn 1 độ C so với 15,78 độ trung bình của thế kỉ 20. Điều này làm tháng 7 là tháng nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong 140 năm qua, theo như Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay còn gọi là NOAA, tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ờ phía bang Tây Bắc của Alaska. Băng ở biển tan ra. Cá biển ở Alaska bơi ở vùng có nhiệt độ cao hơn bình thường. Và cả những đứa trẻ ở thành phố của Nome, Alaska cũng vậy.
Mùa cháy rừng cũng bắt đầu sớm hơn và duy trì lâu hơn. Con moóc và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển. Nhiệt độ trung bình của Alaska vào tháng 7 vào khoảng 14,5 độ C. Đó là 3 độ trên trung binh, NOAA cảnh báo.
Sự kiện thời tiết bất thường giống thế này có thể trở nên phổ biến với sự ấm lên toàn cầu, theo nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider. Ông làm việc choTrung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế ở Đại học Alaska Fairbanks.
Gửi lúc: 22:55:38 ngày 26-08-2019
Điểm: 9/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 10-07-2017
Bài viết: 101
• Điểm thành tích: 14
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 375
Thực vật, Động vật bị ảnh hưởng như kỷ lục Alaska Tháng nóng nhất
Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn thế giới.
Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình 20,78 độ.Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong hơn 140 năm qua, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hay NOAA.Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây bắc Alaska.Biển băng tan.Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên bình thường.Trẻ em ở thành phố Nome, Alaska cũng vậy.
Mùa cháy rừng bang bang bắt đầu sớm và ở lại muộn.Walruses và các sinh vật biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển.Nhiệt độ trung bình Alaska Alaska trong tháng 7 là 14,5 độ C.Đó là 3 độ trên trung bình, NOAA báo cáo.
Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu.Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska Fairbanks.
Gửi lúc: 22:34:15 ngày 26-08-2019
. Rei
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 01-08-2019
Bài viết: 3
• Điểm thành tích: 6
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 73
Hiệp hội khoa học Mỹ cho rằng tháng 7 năm 2019 lá tháng nóng nhất trên kỹ lục toàn cầu.
Nhiệt độ trung bình vào tháng 7 khoảng độ C cao hơn mức trung bình của thế kĩ 20 là 15.78 độ.Điều đó đã làm tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất trong suốt 140 năm gần đây. theo hiệp hội quốc gia Mỹ về biển và khí quyển. hoặc là NOAA. Tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất ở các tiểu bang phía Tây của Alaska. Các tảng băng biển đã tan ra. Nhiệt đô ở dòng nước nơi cá sinh sống ở biển Bering cao hơn trung bình. Và cũng như các đứa trẻ ở thành phố Nome, Alaska.

Mùa cháy rừng xảy ra sớm và kéo dài lâu. Walruses và các động vật biển khác đã xuất hiện nhiều theo số lượng lớn gần bờ. Nhiệt độ trung bình ở Alaska vào tháng 7 là 14.5 độ C. Cao hơn 3 độ so với mức trung bình, theo NOAA báo cáo.

Các hiện tượng thời tiết bất thường như thế này sẽ xảy ra thường xuyên hơn với hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo ghi chú của nghiên cứu viên về khí hậu Brian Brettschneider. Anh ấy làm việc cho trung tâm nghiên cứu quốc tế Arctic ở trường đại học Alaska Fairbanks.
Gửi lúc: 22:26:44 ngày 26-08-2019
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, what are you looking at? Get out :>>
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 05-05-2018
Bài viết: 14
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 43
Các nhà khoa học của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tháng 7 năm 2019 là tháng nóng
nhất được ghi nhận trên toàn thế giới

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 cao hơn gần một độ C so với mức trung bình 20,78
độ.Điều đó khiến nó trở thành tháng 7 nóng nhất trên hành tinh của chúng ta trong
140 năm qua,theo Cơ quan khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ.hay
NOAA.tháng 7 năm 2019 cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở bang phía tây
bắc Alaska. Biển băng tan .Cá biển Bering bơi ở nhiệt độ trên bình thường.Trẻ em ở thành phố Nome,Alaska cũng vậy.

Mùa cháy rừng cùa tiểu bang bắt đầu sớm và ở lại muộn.Walruses và các sinh vật
biển khác xuất hiện với số lượng lớn dọc theo bờ biển.Nhiệt độ trung bình của
Alaska vào tháng 7 là 14,5 độ C.Đó là 3 độ trên trung bình,NOAA báo cáo.

Nhà nghiên cứu khí hậu Brian Brettschneider lưu ý, các sự kiện thời tiết bất
thường như thế này có thể trở nên phổ biến hơn với sự nóng lên của khí hậu.Ông làm việc cho Trung tâm nghiên cứu Bắc cực quốc tế tại Đại học Alaska fairbanks
Gửi lúc: 22:07:16 ngày 26-08-2019
mini wold block at
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
16:48:07 22-08-2019

Xem bài gửi
10
2
17:51:16 22-08-2019

Xem bài gửi
10
3
20:37:17 22-08-2019

Xem bài gửi
10
4
08:08:23 23-08-2019

Xem bài gửi
10
5
17:17:40 26-08-2019

Xem bài gửi
10
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.283.255
  Thành viên mới nhất:
  LkuuqncaVeic
  Đang trực tuyến: 169
  Đóng