Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đề bài: AI Cameras Aim to Guess Shopper’s Age, Sex and Mood

AI Cameras Aim to Guess Shopper’s Age, Sex and Mood

Facial recognition technology is increasingly being used today in many places in the United States and overseas. Such systems use machine learning tools to scan faces in an attempt to recognize particular individuals.

Many police agencies across the world have long used facial recognition technology to search for and help catch criminals.

Now, a similar technology - known as facial detection - is entering a new field: the business of advertising. Facial recognition technology is meant to identify a specific individual. Facial detection systems aim to detect the presence of a person and try to predict some facts about them. In the United States, such systems are currently being tested in a small number of stores.

Businesses use cameras set up inside the stores or public area. The cameras scan the faces of individuals and predict their age and sex. Some systems are also designed to judge a person’s emotions.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 18-06-2018
Bài viết: 182
• Điểm thành tích: 212
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 519
CÁC MÁY ẢNH AI NHẰM MỤC ĐÍCH DỰ ĐOÁN ĐỘ TUỔI, GIỚI TÍNH VÀ TÂM TRẠNG

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đang được sử dụng ngày càng nhiều tại nhiều nơi ở Hoa Kì và nước ngoài. Các hệ thống như vậy sử dụng các công cụ máy học cố gắng quét khuôn mặt để nhận ra các đặc thù cá nhân.

Nhiều cơ quan cảnh sát trên thế giới từ lâu đã sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để điều tra và giúp đỡ việc bắt các tên tội phạm.

Hiện nay, một công nghệ tương tự - được biết đến như sự nhận diện khuôn mặt - đang đi vào một lĩnh vực mới: kinh doanh quảng cáo. Công nghệ nhận diện khuôn mặt có nghĩa là để xác định một cá nhân cụ thể. Các hệ thống nhận diện khuôn mặt nhằm mục đích để dự đoán hình dáng của một người và cố gắng dự đoán một vài sự thật về họ. Ở Hoa Kì, các hệ thống như vặy hiện nay đang được thử nghiệm tại một số ít cửa hàng.

Các doanh nghiệp sử dụng các máy ảnh được thiết lập bên trong các cửa hàng hoặc các khu vực công cộng. Các máy ảnh quét khuôn mặt của mọi người và dự đoán độ tuổi và giới tính của họ. Một số hệ thống cũng được thiết kế để đánh giá các cảm xúc của một người.
Gửi lúc: 23:41:50 ngày 06-05-2019
......
Điểm: 7/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 03-10-2015
Bài viết: 63
• Điểm thành tích: 9
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 364
Máy ảnh AI dùng để dự đoán tuổi, giới tính và tâm trạng của những vị khách
Công nghệ nhận diện khuôn mặt ngày càng được sử dụng ở nhiều nơi ở Mỹ và nhiều nơi khác. Các hệ thống như vậy sử dụng các công cụ học để quét khuôn mặt để cố gắng nhận ra một cá nhân cụ thể nào đó.

Nhiều cơ quan cảnh sát trên thế giới đã từ lâu sử dụng công nghệ này để nhận dạng, tìm kiếm và hỗ trợ trong việc bắt tội phạm.

Giờ đây, một công nghệ tương tự - được gọi là phát hiện khuôn mặt - đang bước vào những lĩnh vực mới: kinh doanh quảng cáo. Hệ thống nhận diện khuôn mặt là để xác định một cá nhân cụ thể nào đó. Hệ thống phát hiện khuôn mặt nhằm phát hiện sự hiện diện của một người nào đó đang cố gắng dự đoán một sự việc nào đó liên quan đến họ. Ở Mỹ, các hệ thống như vậy đang được sử dụng thử nghiệm tại một số ít cửa hàng. Các doanh nghiệp sử dụng máy ảnh được đặt trong các cửa hàng và những khu vực công cộng. Những máy ảnh quét khuôn mặt của một người nào đó và đoán trước tuổi và giới tính của họ. Một vài hệ thống được tạo ra để đánh giá cảm xúc con người.
Gửi lúc: 23:04:16 ngày 06-05-2019
tên tôi, Nguyễn Minh Dũng
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 10-11-2018
Bài viết: 3
• Điểm thành tích: 3
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 2
máy ảnh ALnhằm giúp người mua sắm được tuổi tác ,giới tính ,tâm trạng
Công nghệ nhận dạng khuôn mặt được sử dụng ngày càng ở nhiều nơi nhất là ở đâu đó Hoa Kỳ và nước ngoài .Hệ thống như vậy sử dụng các công cụ quét khuôn mặt trong nỗ lực nhận ra các cá nhân cụ thể.
Nhiều cơ quan cảnh xát trên thế giới đã sử dụng công nghệ chăm sóc da mặt để tìm kiếm và giúp bắt tội phạm .
Bây giờ ,một coong nghệ tương tự - được biết đến như -đang bước vào một lĩnh vực mới :kinh doanh quảng cáo .
Gửi lúc: 22:57:34 ngày 06-05-2019
Điểm: 2/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 12-01-2010
Bài viết: 103
• Điểm thành tích: 25
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 215
Mục tiêu của các máy ảnh AI (Trí tuệ nhân tạo) nhằm dự đoán tuổi, giới tính và tâm trạng của ngườimua.

Ngày nay, việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt đang gia tăng ở rất nhiều nơi ở Mỹ và nhiều quốc gia khác. Giống như hệ thống sử dụng các công cụ máy móc để quét các khuôn mặt trong một nổ lực để nhận diện các cá nhân cụ thể.
Nhiều cơ quan cảnh sát trên thế giới đã sủ dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt lâu đời này để tìm và bắt tội phạm.
Hiện nay, một công nghê tương tự, được biết đến như một công cụ nhận diện khuôn mặt , mở ra lĩnh vực mới: kinh doanh quảng cáo. Công nghệ nhân diện khuôn tạo nên để nhận diện một cá nhân cụ thê. Mục tiêu của hệ thống nhận diện khuôn mặt để nhận diện dáng vẻ của một người và cố gắng dự đoán một vài sự thật về họ. Ở Mỹ, hệ thống tương tự thì đã được thử nghiệm ở một số cửa hàng nhỏ.
Các nhà kinh doanh sử dụng máy chụp hình bên trong cửa hàng hoặc khu công cộng. Máy ảnh sẽ quét khuôn mặt của các cá nhân và dự báo tuổi và giới tính của họ. Một vài hệ thống cũng đã thiết lập được đánh giá cảm xúc của từng người.
Gửi lúc: 21:49:46 ngày 06-05-2019
Điểm: 7/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 30-03-2019
Bài viết: 10
• Điểm thành tích: 2
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 27
Công nghệ nhận dạng khuôn mặt ngày càng được sử dụng ngày nay ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Các hệ thống như vậy sử dụng các công cụ học máy để quét khuôn mặt trong nỗ lực nhận ra các cá nhân cụ thể.

Nhiều cơ quan cảnh sát trên thế giới từ lâu đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để tìm kiếm và giúp bắt tội phạm.

Giờ đây, một công nghệ tương tự - được gọi là phát hiện khuôn mặt - đang bước vào một lĩnh vực mới: kinh doanh quảng cáo. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt có nghĩa là để xác định một cá nhân cụ thể. Hệ thống phát hiện khuôn mặt nhằm phát hiện sự hiện diện của một người và cố gắng dự đoán một số sự thật về họ. Tại Hoa Kỳ, các hệ thống như vậy hiện đang được thử nghiệm ở một số ít cửa hàng.

Các doanh nghiệp sử dụng máy ảnh được thiết lập bên trong các cửa hàng hoặc khu vực công cộng. Các camera quét khuôn mặt của các cá nhân và dự đoán tuổi và giới tính của họ. Một số hệ thống cũng được thiết kế để đánh giá cảm xúc của một người.
Gửi lúc: 21:17:46 ngày 06-05-2019
vuyen
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
19:25:01 02-05-2019

Xem bài gửi
10
2
18:40:31 02-05-2019

Xem bài gửi
8
3
19:34:44 02-05-2019

Xem bài gửi
8
4
20:41:04 02-05-2019

Xem bài gửi
8
5
20:54:49 02-05-2019

Xem bài gửi
8
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.210.429
  Thành viên mới nhất:
  Sophiesophie
  Đang trực tuyến: 420

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng