Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đề bài: Apple Watch Study Reports Success Identifying Heart Problem

Apple Watch Study Reports Success Identifying Heart Problem

A new study suggests the Apple Watch was able to identify abnormal heart rates that could be linked to a serious heart condition.

More than 400,000 Apple Watch users volunteered for the study. It was a project of researchers at the Stanford University School of Medicine.

Apple, the American technology company, provided money for the study. Results were recently presented at a major conference on heart health in New Orleans, Louisiana.

The researchers looked for signs of atrial fibrillation, the most common form of irregular heartbeat. The condition, also called “a-fib,” results from the abnormal firing of electrical signals in the upper chambers of the heart.

Some people with atrial fibrillation feel changes in their heartbeat, while others do not. Because of this, many people do not know they have the condition. People with untreated a-fib are about five times more likely to suffer a stroke. In the United States, a-fib causes an estimated 130,000 deaths and 750,000 hospitalizations each year.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 10-05-2018
Bài viết: 51
• Điểm thành tích: 1
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 19
Đồng hồ Apple công bố nghiên cứu thành công nhận dạng vấn đề tim.
Một nghiên cứu mới đề xuất đồng hồ Apple có khả năng nhận dạng sự khác thường tình trạng tim mạch rằng sự nối liền nghiêm trọng điều kiện trái tim. Hơn 400000 đồng hồ Apple sử dụng để làm thí nghiệm cho nghiên cứu. Nó là một trong những dự án của những nhà nghiên cứu của trường đại học Stanford.
Apple, công ty công nghệ của Mỹ cung cấp tiền cho nghiên cứu. Kết quả gần đây cho thấy ở một hội nghị chuyên ngành sức khỏe tim ở New orleans, Louisiana.
Nghiên cứu cho thấy dấu hiệu của khoang tai ngoài kết sợ, cấu trúc chung nhất của nhịp đập không điều. Điều kiện, còn gọi là "a-fib" kết quả từ sự đốt cháy khác thường của dấu hiệu điện vị trí cao hơn tâm thất của tim.
Một vài người với sự kết thành sợi của khoang tai cảm thấy những sự thay đổi trong tim của họ, khi người khác không làm. Bởi vì nhiều người không biết họ có điều kiện. Nhiều người không điều trị kịp thời a-fib về hơn 5 giai đoạn trải qua cơn đau đột ngột của tim. Ở trường đại học Mỹ, a-fib là nguyên nhân của một ước lượng 13000 bị chết và 750000 nhập viện mỗi năm.
Gửi lúc: 23:40:17 ngày 25-03-2019
Điểm: 4/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 22-09-2018
Bài viết: 41
• Điểm thành tích: 24
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 205
Nghiên cứu đồng hồ thông minh Apple Watch báo cáo về thành công trong phát hiện vấn đề về tim.nMột nghiên cứu mới cho rằng Apple Watch có thể phát hiện được nhịp tim bất thường mà có thể có thể liên quan đến bệnh tim nghiêm trọng.nHơn 400000 người dùng Apple Watch đã tình nguyện tham gia nghiên cứu. Đó là 1 dự án của các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Y khoa Stanford.nApple, công ty công nghệ Mỹ, chu cấp tiền cho nghiên cứu này. Những kết quả gần đây được trình bày tại hội nghị quan trọng về sức khỏe tim mạch ở thành phố New Orleans, bang Louisiana.nCác nhà nghiên cứu tìm những dấu hiệu của rung tâm nhĩ, một dạng phổ biến nhất của rối loạn nhịp tim. Tình trạng này, cũng được gọi là “a-fib”, những kết quả từ việc các tín hiệu điện phóng đi khác thường trong các ngăn trên của tim.nMột vài người bị rung tâm nhĩ cảm thấy những thay đổi trong nhịp tim của họ, trong khi những người khác lại không. Bởi vì điều này, nhiều người không biết rằng họ có bệnh. Những người bị rung tâm nhĩ không được điều trị có khả năng đột quỵ cao. Ở Mỹ, rung tâm nhĩ gây ra khoảng 130000 cái chết và 750000 trường hợp nhập viện hằng năm.
Gửi lúc: 23:07:03 ngày 25-03-2019
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 27-10-2018
Bài viết: 8
• Điểm thành tích: 3
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 37
Một nghiên cứu mới cho thấy Apple Watch có thể xác định nhịp tim bất thường có thể liên quan đến tình trạng tim nghiêm trọng.

Hơn 400.000 người dùng Apple Watch đã tình nguyện tham gia nghiên cứu. Đó là một dự án của các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Stanford.

Apple, công ty công nghệ Mỹ, đã cung cấp tiền cho nghiên cứu. Kết quả gần đây đã được trình bày tại một hội nghị lớn về sức khỏe tim mạch ở New Orleans, Louisiana.

Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các dấu hiệu rung tâm nhĩ, dạng phổ biến nhất của nhịp tim không đều. Tình trạng này, còn được gọi là Lít a-xơ, kết quả từ việc bắn các tín hiệu điện bất thường ở các buồng trên của tim.

Một số người bị rung tâm nhĩ cảm thấy những thay đổi trong nhịp tim của họ, trong khi những người khác thì không. Vì điều này, nhiều người không biết họ có điều kiện. Những người bị Lít a-xơ không được điều trị có khả năng bị đột quỵ cao gấp năm lần. Tại Hoa Kỳ, Lít a-xơ gây ra khoảng 130.000 ca tử vong và 750.000 ca nhập viện mỗi năm.
Gửi lúc: 22:51:40 ngày 25-03-2019
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 24-07-2016
Bài viết: 40
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 100
Báo cáo nghiên cứu Apple Watch thành công xác định vấn đề về tim mạch
Một nghiên cứu mới cho thấy Apple Watch có thể xác định nhịp tim bất thường có thể liên quan đến tình trạng tim nghiêm trọng.

Hơn 400.000 người dùng Apple Watch đã tình nguyện tham gia nghiên cứu. Đó là một dự án của các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Stanford.

Apple, công ty công nghệ Mỹ, đã cung cấp tiền cho nghiên cứu. Kết quả gần đây đã được trình bày tại một hội nghị lớn về sức khỏe tim mạch ở New Orleans, Louisiana.

Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các dấu hiệu rung tâm nhĩ, dạng phổ biến nhất của nhịp tim không đều. Tình trạng này, còn được gọi là Lít a-xơ, kết quả từ việc bắn các tín hiệu điện bất thường ở các buồng trên của tim.

Một số người bị rung tâm nhĩ cảm thấy những thay đổi trong nhịp tim của họ, trong khi những người khác thì không. Vì điều này, nhiều người không biết họ có điều kiện. Những người bị a-xơ không được điều trị có khả năng bị đột quỵ cao gấp năm lần. Tại Hoa Kỳ, a-xơ gây ra khoảng 130.000 ca tử vong và 750.000 ca nhập viện mỗi năm.
Gửi lúc: 22:08:16 ngày 25-03-2019
Meoo
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 28-06-2016
Bài viết: 1580
• Điểm thành tích: 932
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 646
Một nghiên cứu công bố Apple Watch thành công trong việc phát hiện vấn đề về tim.
Một nghiên cứu mới cho thấy rằng Apple Watch có thể xác định các nhịp tim bất thường có thể có liên quan đến tình trạng nghiêm trọng của tim.
Hơn 400000 người sử dụng Apple Watch đã tình nguyện tham gia cuộc nghiên cứu. Đây là một dự án của các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Y Stanford.
Apple, công ty công nghệ của Mỹ, đã tài trợ tiền cho nghiên cứu. Kết quả đã được công bố gần đây tại một hội nghị lớn về sức khỏe tim mạch tại New Orleans, Louisiana.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi các dấu hiệu của việc rung tâm nhĩ, một dạng phổ biến của việc nhịp tim không đều. Tình trạng này còn được gọi là "rối loạn nhịp tim” là kết quả việc việc tạo ra các luồng điện bất thường tại các ngăn trên của tim.
Một số người bị bệnh trung tâm nghĩ cảm thấy những thay đổi trong nhịp tim của họ, trong khi những người khác thì không. Chính vì thế, rất nhiều người không biết tình trạng của họ. Những người với việc rung tâm nhĩ không được điều trị có khả năng bị đột quỵ cao gấp 5 lần. Tại Hoa Kỹ, rối loạn nhịp tim gây ra khoảng 130000 cái chết và 750000 ca nhập viện mỗi năm.
Gửi lúc: 22:06:02 ngày 25-03-2019
- ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜẨn ๖ۣۜNguyệt
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
19:15:04 21-03-2019

Xem bài gửi
10
2
18:58:27 21-03-2019

Xem bài gửi
9
3
22:54:45 21-03-2019

Xem bài gửi
9
4
10:45:52 22-03-2019

Xem bài gửi
9
5
21:12:06 23-03-2019

Xem bài gửi
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.098.519
  Thành viên mới nhất:
  phamthanhmaitoan
  Đang trực tuyến: 302
  Đóng