Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đề bài: Sixty percent of wildlife gone since 1970

Sixty percent of wildlife gone since 1970

Earth is losing wildlife at a faster rate than at any time in history. This is according to the new "Living Planet Report" from the World Wildlife Fund. The report says the global wildlife population shrank by 60 per cent between 1970 and 2014. The WWF warned that: "Earth is losing biodiversity at a rate seen only during mass extinctions." Researchers state that most of the decline in our animal population is because of "exploding human consumption". There are more and more humans on this planet. We are eating more, overfishing, cutting down trees for beef production, consuming more, and using more energy and natural resources. This has resulted in a massive loss of habitat for animals.

The report estimates that only a quarter of the world's land has been untouched by humans. This means human activity has greatly affected animals on three-quarters of Earth's surface. Researchers tracked more than 4,000 species of mammals, birds, reptiles, fish and amphibians. They say the loss of animal life is worst in South and Central America.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 08-02-2012
Bài viết: 21
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 85
60% động vật hoang dã đã mất kể từ năm 1970.nTrái đất đang mất đi động vật hoang dã với tốc độ nhanh hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Đây là theo "Báo cáo Đời sống Hành tinh" mới từ Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới. Báo cáo cho biết số lượng động vật hoang dã toàn cầu đã giảm 60% trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 2014. WWF đã cảnh báo rằng: "Trái đất đang mất đi sự đa dạng sinh học với tốc độ chỉ thấy trong các đợt tuyệt chủng hàng loạt." Các nhà nghiên cứu nói rằng phần lớn sự suy giảm số lượng động vật của chúng ta là do "bùng nổ tiêu dùng của con người". Ngày càng có nhiều người trên hành tinh này. Chúng ta đang ăn nhiều hơn, đánh bắt quá mức, chặt cây để sản xuất thịt bò, tiêu thụ nhiều hơn, và sử dụng nhiều năng lượng và tài nguyên thiên nhiên hơn. Điều này đã dẫn đến một sự mất mát lớn về môi trường sống cho động vật.nBáo cáo dự tính rằng, chỉ có 1/4 đất liền của thế giới là không bị ảnh hưởng bởi con người. Điều này nghĩa là các hoạt động của con người đã ảnh hưởng rất lớn đến động vật trên 3/4 bề mặt của trái đất. Các nhà nghiên đã theo dõi hơn 4000 loài động vật có vú, chim, loài bò sát, có và động vật lưỡng cư. Họ nói rằng mất đi đời sống động vật là điều tồi tệ nhất ở phía Nam và Trung tâm nước Mĩ.
Gửi lúc: 23:54:08 ngày 12-11-2018
123456
Điểm: 9/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 30-11-2011
Bài viết: 4
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 8
Sáu mươi phần trăm động vật hoang dã biến mất từ năm 1970
Trái Đất đang mất dần động vật hoang dã ở tỷ ệ nhanh hơn bất cứ thời gian nào trong lịch sử. Đây là theo bản tin “Báo cáo hành tinh sống” từ Quỹ Động Vật Hoang Dã Thế Giới. Báo cáo cho biết số lượng động vật hoang dã trên toàn cầu đã giảm 60% từ năm 1970 đến năm 2014. Quỹ Động Vật Hoang Dã Thế Giới cảnh báo rằng: “Trái Đất đang mất đi sự đa dạng sinh học ở tỷ lệ chỉ xảy ra trong những đợt tuyệt chủng hàng loạt ”. Các nhà nghiên cứu nói rằng hầu hết sự sụt giảm về số lượng động vật của chúng ta là vì “bùng nổ nhu cầu tiêu dùng của con người”. Ngày càng có nhiều người trên hành tinh này. Chúng ta đang ăn nhiều hơn, đánh bắt quá mức, chặt phá rừng cho việc sản xuất thịt bò, tiêu thụ nhiều hơn, và việc sử dụng nhiều năng lượng và nguồn lực thiên nhiên. Điều này dẫn đến việc mất mát lớn môi trường sống cho động vật.
Báo cáo ước tính rằng chỉ có ¼ đất trên thế giới không bị con người sử dụng. Điều này có nghĩa hoạt động của con người đã ảnh hưởng lớn đến động vật chiếm ¾ bề mặt trái đất. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 4000 loài động vật có vú, các loài chim, bò sát, cá và động vật lưỡng cư. Họ cho biết động vật bị tuyệt chủng nhiều nhất ở Nam và Trung Mỹ.
Gửi lúc: 23:08:19 ngày 12-11-2018
Điểm: 9/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 07-02-2018
Bài viết: 3
• Điểm thành tích: 3
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 31
Trái Đất đang mất đi các loài động vật hoang dã với tốc độ nhanh hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử. Đây là theo bài báo "Tường thuật về sự sống trên hành tinh" từ Quỹ Động Vật Thế Giới Hoang Dã. Bài tường thuật này nói về số lượng động vật hoang dã toàn cầu giảm đi 60% từ giữa năm 1974 và 2014. The WWF cảnh báo rằng: " Trái Đất đang mất đi sự đa dạng sinh học tại 1 tốc độ chỉ được thấy trong suốt thời gian tuyệt chủng hàng loạt". Các nhà nghiên cứu phát biểu rằng hầu hết sự suy tàn trong số lượng động vật của chúng ta là bởi vì " sự bùng nổ hàng hóa tiêu dùng của con người". Càng ngày càng có nhiều con người trên hành tinh này. Chúng ta đang ăn nhiều hơn, đánh bắt hết cá, đốn hết cây cho sản xuất thịt bò, tiêu thụ nhiều hơn và sử dụng năng lượng và nguồn tài nguyên thiên nhiên nhiều hơn. Điều này là kết quả trong việc mất đi ồ ạt môi trường sống của động vật
Bài tường thuật đã ước lượng rằng chỉ 1/4 đất đai trên Trái Đất đã chưa được động đến bởi loài người. Điều này có nghĩa hoạt động của con người ảnh hưởng rất nhiều đến động vật trên 3/4 bề mặt Trái Đất. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 4000 loài thú, chim, bò sát, cá và lưỡng cư. Họ nói rằng sự tổn thất cuộc sống của các loài động vật thì tồi tệ nhất ở phía Nam và trung tâm nước Mỹ.
Gửi lúc: 22:56:10 ngày 12-11-2018
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 21-07-2014
Bài viết: 99
• Điểm thành tích: 20
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 267
Sáu mươi phần trăm động vật hoang dã đã biến mất kể từ năm 1970

Theo bản “Báo cáo sức sống hành tinh” mới nhất của của Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới, Trái đất đang mất dần các loại động vật hoang dã với tỉ lệ nhanh nhất trong bất kì thời điểm lịch sử nào. Báo cáo cho biết số lượng động vật hoang dã toàn cầu đã suy giảm 60 phần trăm trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2014. Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới cảnh báo rằng: “Trái đất đang suy giảm đa dạng sinh học với tỉ lệ chỉ có thể nhìn thấy được trong cuộc đại tuyệt chủng”. Các nhà nghiên cứu khẳng định sự suy giảm số lượng động vật hầu hết đều do “mức độ tiêu thụ bùng phát của con người”. Hiện có ngày càng nhiều người trên hành tinh này. Chúng ta ăn nhiều hơn, đánh bắt quá mức, đốn cây để chăn nuôi bò, tiêu thụ nhiều hơn, và sử dụng nhiều năng lượng và tài nguyên thiên nhiên hơn. Điều này khiến nhiều nơi cư trú của động vật đã hoàn toàn biến mất.

Bản báo cáo ước tính rằng chỉ ¼ đất trên thế giới chưa được khai phá bởi con người. Điều này có nghĩa là hoạt động của con người có ảnh hướng rất lớn đến động vật trên 2/3 bề mặt Trái đất. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 4000 loài động vật có vú, chim, bò sát, cá và động vật lưỡng cư. Họ cho biết nơi số lượng động vật suy giảm nhiều nhất là ở Nam Mỹ và Trung Mỹ.
Gửi lúc: 22:22:47 ngày 12-11-2018
Strike for your future
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 15-05-2018
Bài viết: 11
• Điểm thành tích: 12
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 97
Trái đất đang mất đi động vật hoang dã với tốc độ nhanh hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử. Đây là theo "Báo cáo Hành tinh Sống" mới từ Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới. Báo cáo cho biết dân số động vật hoang dã toàn cầu đã giảm 60% trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 2014. WWF cảnh báo rằng: "Trái đất đang mất đa dạng sinh học với tốc độ chỉ thấy trong các đợt tuyệt chủng hàng loạt." Các nhà nghiên cứu nói rằng phần lớn sự suy giảm dân số động vật của chúng tôi là do "bùng nổ tiêu thụ của con người". Ngày càng có nhiều người trên hành tinh này. Chúng ta đang ăn nhiều hơn, đánh bắt quá mức, chặt cây để sản xuất thịt bò, tiêu thụ nhiều hơn, và sử dụng nhiều năng lượng và tài nguyên thiên nhiên hơn. Điều này đã dẫn đến một sự mất mát lớn về môi trường sống cho động vật.

Báo cáo ước tính rằng chỉ một phần tư đất của thế giới đã bị ảnh hưởng bởi con người. Điều này có nghĩa là hoạt động của con người đã ảnh hưởng rất lớn đến động vật trên ba phần tư bề mặt Trái đất. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 4.000 loài động vật có vú, chim, bò sát, cá và động vật lưỡng cư. Họ nói rằng sự mất mát của đời sống động vật là tồi tệ nhất ở Nam và Trung Mỹ.
Gửi lúc: 22:16:34 ngày 12-11-2018
Điểm: 0/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
20:53:30 08-11-2018

Xem bài gửi
10
2
21:09:19 08-11-2018

Xem bài gửi
10
3
21:17:39 08-11-2018

Xem bài gửi
10
4
21:26:36 08-11-2018

Xem bài gửi
10
5
23:03:03 08-11-2018

Xem bài gửi
10
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat www.abckid.vn
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 3.023.289
Thành viên mới nhất:
leeko
Đang trực tuyến: 669