Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: How a canceled state dinner highlights a fading White House tradition

How a canceled state dinner highlights a fading White House tradition

In a time of so many would-have-been, could-have-been calendar appointments, this week should have seen an official White House state dinner. President Donald Trump and first lady Melania Trump had invited royalty to the White House: the King and Queen of Spain, Felipe VI and Letizia.

February's public announcement, preceded already by several weeks of planning, had heralded a celebration of the relationship between the host and guest nations. But the White House pulled the plug after the onset of a devastating number of coronavirus cases in Spain by early March, including some inside Palace circles.

However, even if the state dinner had taken place as scheduled, it would only have been the third of the Trump administration, behind one held for Australia in September 2019, and one for France, in April 2018. Trump's two dinners is shy of several of his recent predecessors and is the least of any modern American president by this time.

At this exact point in their presidencies, Barack Obama had hosted six state dinners, George W. Bush four, and Bill Clinton 13. And while that might sound like a lot, comparatively, the trend of lavish, over-the-top affairs for foreign heads of state has diminished over time from their heyday under Jimmy Carter, signaling the decline of one of the White House's most extravagant traditions.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 08-04-2014
Bài viết: 190
• Điểm thành tích: 18
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 184
Cách một quốc yến bị hủy bỏ làm rõ sự mờ nhạt truyền thống của Nhà Trắng như thế nào
Trong thời điểm của rất nhiều những buổi lịch hẹn sẽ và có thể diễn ra, tuần này đáng lẽ đã phải nhìn thấy một quốc yến chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia đến Nhà Trắng: Vua và nữ hoàng Tây Ban Nha – Felipe VI và Letizia.
Công bố của tháng Hai, trước vài tuần của kế hoạch, đã báo trước một buổi lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa nước chủ nhà và các nước khách mời. Nhưng Nhà Trắng đã hủy bỏ sau khi sự khởi phát con số choáng váng những ca nhiễm vi-rút Corona ở Tây Ban Nha trước đầu tháng Ba, gồm cả một số ca bên trong Cung điện.
Tuy nhiên, cho dù bữa quốc yến có diễn ra như kế hoạch, nó chỉ sẽ là cái thứ ba của Chính quyền Trump, bên cạnh một cái được tổ chức cho Úc vào tháng 9/2019 và một cái cho Pháp vào tháng 4/2018. Hai bữa quốc yến của ông Trump thì ít hơn vài người tiền nhiệm gần đây của ông ấy và là ít nhất đối với bất kỳ tổng thống Mỹ hiện đại nào vào lúc này.
Con số chính xác trong các Tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức 6 bữa quốc yến, George W. Brush bốn bữa, và Bill Clinton 13 bữa. Và trong khi nó có thể đã rất nhiều so với một xu thế xa hoa, việc giao thiệp không đáng cho các thủ tướng nước ngoài đã và đang giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim của họ dưới đời Jimmy Carter, dấu hiệu cho sự suy tàn của một trong những truyền thống phung phí của Nhà Trắng.
Gửi lúc: 23:09:58 ngày 03-05-2020
I love Saharah so much...
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 20-08-2018
Bài viết: 8
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 142
Cô hướng dẫn cách học cho con với ạ
Gửi lúc: 22:52:19 ngày 03-05-2020
A
Điểm: 0/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 04-09-2014
Bài viết: 4
• Điểm thành tích: 7
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 292
Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia.
Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạch, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.
Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.
Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tàn của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.
Gửi lúc: 22:35:17 ngày 03-05-2020
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 26-12-2018
Bài viết: 24
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 48
Làm thế nào một bữa ăn tối nhà nước bị
hủy bỏ làm nổi bật một truyền thống Nhà Trắng mờ dần
Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia.

Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạch, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.

Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.

Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tàn của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.
Gửi lúc: 22:08:38 ngày 03-05-2020
Đặng Thị Thùy Linh
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 29-06-2018
Bài viết: 23
• Điểm thành tích: 258
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 307
Làm thế nào một bữa ăn tối nhà nước bị hủy bỏ làm nổi bật một truyền thống Nhà Trắng mờ dầnnnTrong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia.nnThông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạch, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.nnTuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.nnTại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tàn của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắn
Gửi lúc: 21:35:04 ngày 03-05-2020
Natasha có ny là dangngochai15.
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
18:13:28 29-04-2020

Xem bài gửi
8
2
19:51:03 29-04-2020

Xem bài gửi
8
3
21:01:21 29-04-2020

Xem bài gửi
8
4
16:37:49 29-04-2020

Xem bài gửi
6
5
22:27:01 29-04-2020

Xem bài gửi
6
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.275.529
  Thành viên mới nhất:
  DanielSor
  Đang trực tuyến: 405

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất: