Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: The mission to drill through the Earth's crust

The mission to drill through the Earth's crust

Last month, floating in the ocean south of New Zealand, a team of scientists were investigating the end of the dinosaurs and trying to predict the future.

They were unspooling Earth's history, raising up sections of sediment and ancient rock from beneath the South Pacific. With these samples, scientists are probing some of our most longstanding, and most urgent, questions: What happened in the wake of the dinosaurs? What happens to life when the planet dramatically warms or cools? Can millions of years of Earth history tell us where we're heading?

The abyss may hold the answers.

"The workings of the oceans, the Earth's environment and climate are all recorded in the sediments," explained Anthony Koppers, a professor of marine geology at Oregon State University. Drill beneath the sediment on the sea floor and you hit the oceanic crust. One advantage of drilling into oceanic crust is it's approximately 7 kilometers thick, while on land it is many times thicker, explained Koppers. That allows scientists to sample closer to the Earth's mantle.

"You're learning about how the world works at a planetary scale," he added. "There's a fundamental question about the origin of life on Earth, and then by extension, to any other planet."

Ocean drilling has provided evidence of the theory of plate tectonics (the movement of the plates comprising Earth's rocky outer layer); revealed the Arctic once had a subtropical climate; discovered frozen methane hydrate, a flammable ice; found microbial life deep beneath the sea floor.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 08-12-2015
Bài viết: 1011
• Điểm thành tích: 188
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 341
Nhiệm vụ khoan xuyên qua lớp vỏ Trái Đất

Tháng rồi, một nhóm các nhà khoa học, lênh đênh trên vùng biển phía nam ở New Zealand, đang tìm hiểu sự diệt vong của loài khủng long và cố gắng dự đoán tương lai.

Các nhà khoa học đã không thành công nói về lịch sử Trái đất, họ nâng cao các phần trầm tích và đá cổ từ bên dưới phía nam Thái Bình Dương. Với các mẫu vật này, các nhà khoa học đang nghiên cứu một số câu hỏi dài dằng dặc và bức xúc nhất của chúng ta: Điều gì đã xảy ra sau sự trỗi dậy của loài khủng long? Điều gì xảy ra với cuộc sống khi hành tinh ấm lên hoặc nguội đi đột ngột? Hàng triệu năm lịch sử Trái đất có thể cho chúng ta biết chúng ta đang đi đâu?

Vực sâu có thể giữ câu trả lời.

Ông Anthony Koppers, giáo sư địa chất biển tại Đại học bang Oregon, giải thích: "Hoạt động của các đại dương, môi trường và khí hậu của Trái đất đều được ghi lại trong các trầm tích". Ông Koppers giải thích, khoan bên dưới lớp trầm tích dưới đáy biển và bạn chạm vào lớp vỏ đại dương. Một thuận lợi của việc khoan vào lớp vỏ đại dương là lớp vỏ dày khoảng 7 km, trong khi khoan trên đất liền thì lớp vỏ dày hơn rất nhiều lần. Điều đó cho phép các nhà khoa học lấy mẫu thử gần sát hơn với lớp vỏ của Trái đất.

Bạn đang tìm hiểu về cách thế giới hoạt động ở quy mô hành tinh, "ông nói thêm. "Có một câu hỏi cơ bản về nguồn gốc của sự sống trên trái đất, và sau đó bằng cách mở rộng, đến bất kỳ hành tinh nào khác.

Khoan xuống đại dương đã chứng minh bằng chứng về lý thuyết kiến tạo mảng (sự chuyển động của các mảng bao gồm các lớp vỏ đá bên ngoài của Trái đất); tiết lộ Bắc Cực từng có khí hậu cận nhiệt đới; phát hiện ra metan hydrate đông lạnh, một loại băng dễ cháy; tìm thấy sự sống của vi sinh vật sâu dưới đáy biển.
Gửi lúc: 23:45:15 ngày 09-02-2020
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 08-01-2020
Bài viết: 15
• Điểm thành tích: 7
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 60
Tháng trước, trong sự trôi nổi trên biển phía nam new zealand , một nhóm nhà khoa học đã đang khảo sát sự kết thúc của loài khủng long và cố gắng dự đoán trong tương lai .
Chúng không làm phiền hay gây ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của trái đất. Sự tăng lên của một số phần của tầng địa chất và đá cổ từ dưới biển Thái Bình Dương . Với những mẫu vật như thế này thì các nhà khoa học học đang tìm kiếm một số sự tồn tại lâu dài ,những sự khẩn cấp câu hỏi: Điều gì xảy ra ra trong sự đánh thức loài khủng long ?Điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống khi hành tinh đột ngột ấm lên hay lạnh đi ? Lịch sử hàng triệu năm của trái đất có thể sẽ nói với chúng ta về những điều chúng ta đang hướng đến không?
Vực sâu thẳm có thể nắm giữ những những câu trả lời.
"Sự hoạt động ảnh của biển cả, môi trường của trái đất đất và khí hậu - tất cả đã được thu lại trong Tầng Địa chất được giải thích bởi Anthony koppers, một giáo sư thư của tầng địa chất học học Hàng Hải trường đại học Oregon State dưới tầng địa chất trên tầng biển và bạn tác động lên trên vỏ của biển
Một một lợi ích của việc khoan vào vỏ biển là bề dày xấp xỉ 7 km , trong khi trên mặt đất nó là nhiều lần dài hơn- được giải thích bởi Koppers. Điều đó cho phép các nhà khoa học học lấy được ốc lớp vỏ của Trái đất gần hơn.
" Bạn đang học về làm thế nào thế giới hoạt động ở lớp vỏ của hành tinh", anh ấy đã thêm vào. " Đây là một câu hỏi cơ bản về nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất và do đó lan rộng ảnh đến việc tìm thấy những hành tinh khác ."|
Việc khoan biển đã cung cấp những bằng chứng của lý thuyết kết về Tầng Địa Chất học (sự chuyển động của lớp vỏ bao gồm lớp đá bên ngoài của trái đất ); sự bật mí về Bắc cực một lần có kiểu khí hậu cận nhiệt đới , đã khám phá được lớp khí mê tan đông đá, một loại băng bén lửa, đã thấy sự sống của vi khuẩn dưới sâu đáy biển.
Gửi lúc: 23:25:43 ngày 09-02-2020
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 12-01-2020
Bài viết: 24
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 63
Nhiệm vụ khoan xuyên qua lớp vỏ trái đất
Tháng trước, trôi nổi trên vùng biển phía nam của New Zealand, một nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu sự tuyệt chủng của khủng long và cố gắng dự đoán tương lai.
Họ đã không làm phiền lịch sử của trái đất. nâng cao các phần cặn lắng dưới đáy nước và đá cổ xưa từ bên dưới đáy phía nam biển Thái Bình Dương. Với những mẫu thí nghiệm này, những nhà khoa học tìm kiếm một số điều đã có từ lâu, và khẩn thiết nhất, những câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra trong sự trỗi dậy của khủng long? Chuyện gì xảy ra với sự sống khi hành tinh đột ngột nóng hoặc lạnh? Hàng triệu năm lịch sử của trái đất có thể nói với chúng ta ở đâu chúng ta đang đi đâu.
Câu trả lời có thể nằm dưới đáy đại dương.
Những biển đổi của đại dương, môi trường và khí hậu của trái đất tất cả đã được ghi chép lại trong trầm tích," Anthony Koppers chú thích, một giáo sư của khoa địa chất hàng hải trường đại học Oregon State. Mũi khoan trầm tích trên bề mặt đáy biển và bạn chạm vào lớp vỏ đại dương. Một sự thuận lợi của việc khoan lỗ lên bề mặt vỏ đại dương là nó khoảng chừng 7 km, trong khi mặt đất dày hơn nhiều lần, Koppers giải thích. Điều đó cho phép các nhà khoa học để lấy mẫu gần hơn với lớp phủ của trái đất.
Bạn đang học về thế giời hoạt động như thế nào trên bề mặt hành tinh, ông đã thêm. Có một câu hỏi cơ bản về nguồn gốc của cuộc sống trên trái đất, và sau đó bằng cách mở rộng, đến bất kỳ hành tinh khác.
Mũi khoan đại dương đã cung cấp bằng chứng kiến tạo mảng (sự chuyển động của mảng bao gồm cả lớp đá bề ngoài trái đất); tiết lộ Bắc cực từng 1 lần có khí hậu cận nhiệt đới; phát hiện ta metan hydrate đông lạnh, một hòn đá dễ cháy, đã tìm ra cuộc sống của vi khuẩn dưới bề mặt biển.
Gửi lúc: 22:35:15 ngày 09-02-2020
Điểm: 4/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 13-06-2019
Bài viết: 60
• Điểm thành tích: 12
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 250
"Hoạt động của các đại dương, môi trường và khí hậu của Trái đất đều được ghi lại trong các trầm tích", Anthony Koppers, giáo sư địa chất biển tại Đại học bang Oregon giải thích. Khoan bên dưới lớp trầm tích dưới đáy biển và bạn chạm vào lớp vỏ đại dương. Một lợi thế của việc khoan vào lớp vỏ đại dương là nó dày khoảng 7 km, trong khi trên đất liền nó dày hơn nhiều lần, Koppers giải thích. Điều đó cho phép các nhà khoa học lấy mẫu gần hơn với lớp phủ của Trái đất.
Gửi lúc: 22:08:16 ngày 09-02-2020
王一博 肖战
Điểm: 1/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 19-08-2017
Bài viết: 74
• Điểm thành tích: 5
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 82
Nhiệm vụ khoan xuyên qua lớp vỏ Trái đất
Tháng trước, trôi nổi trong đại dương phía nam New Zealand, một nhóm các nhà khoa học đang điều tra sự kết thúc của khủng long và cố gắng dự đoán tương lai.
Họ đã không làm sáng tỏ lịch sử Trái đất, nâng cao các phần trầm tích và đá cổ từ bên dưới Nam Thái Bình Dương. Với các mẫu này, các nhà khoa học đang thăm dò một số câu hỏi lâu đời nhất và cấp bách nhất của chúng ta: Điều gì đã xảy ra sau sự khủng bố của loài khủng long? Điều gì xảy ra với cuộc sống khi hành tinh ấm lên hoặc nguội đi đột ngột? Hàng triệu năm lịch sử Trái đất có thể cho chúng ta biết chúng ta đang đi đâu không?
Vực thẳm có thể giữ câu trả lời.
"Hoạt động của các đại dương, môi trường và khí hậu của Trái đất đều được ghi lại trong các trầm tích", Anthony Koppers, giáo sư địa chất biển tại Đại học bang Oregon giải thích. Khoan bên dưới lớp trầm tích dưới đáy biển và bạn chạm vào lớp vỏ đại dương. Một lợi thế của việc khoan vào lớp vỏ đại dương là nó dày khoảng 7 km, trong khi trên đất liền nó dày hơn nhiều lần, Koppers giải thích. Điều đó cho phép các nhà khoa học lấy mẫu gần hơn với lớp phủ của Trái đất.
"Bạn đang tìm hiểu về cách thế giới hoạt động ở quy mô hành tinh", ông nói thêm. "Có một câu hỏi cơ bản về nguồn gốc sự sống trên Trái đất, và sau đó là mở rộng, đến bất kỳ hành tinh nào khác."
Khoan đại dương đã cung cấp bằng chứng về lý thuyết kiến ​​tạo mảng (sự chuyển động của các mảng bao gồm lớp ngoài đá của Trái đất); tiết lộ Bắc Cực từng có khí hậu cận nhiệt đới; phát hiện ra metan hydrat đông lạnh, một loại băng dễ cháy; tìm thấy sự sống của vi sinh vật sâu dưới đáy biển.
Gửi lúc: 21:48:08 ngày 09-02-2020
boboiboy galaxy the movie 2
Điểm: 4/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
08:35:34 07-02-2020

Xem bài gửi
10
2
18:11:56 09-02-2020

Xem bài gửi
10
3
20:28:14 05-02-2020

Xem bài gửi
9
4
12:14:41 06-02-2020

Xem bài gửi
9
5
18:16:32 07-02-2020

Xem bài gửi
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.999
  Thành viên mới nhất:
  beverlynh60
  Đang trực tuyến: 426

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng