Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: A new solution for America's empty churches

A new solution for America's empty churches

Over the past few decades, vacant and underutilized churches have become a familiar sight in American cities.

In some cases, a congregation or a religious governing body -- say, a Catholic diocese -- will sell the church to developers, who then turn them into apartments, offices, art galleries, museums, breweries or performance spaces.

But what about churches in neighborhoods that aren't doing well, areas that are less attractive to developers looking to turn a profit? In Buffalo, New York, two empty Roman Catholic churches were recently converted -- not into apartments or offices, but into other places of worship. One became an Islamic mosque, the other a Buddhist temple.

As an architect and historic preservation planner, I was drawn to this phenomenon. With the help of Enjoli Hall, who was then a graduate student at University at Buffalo, I interviewed those involved in converting the former churches.

With immigrant and refugee populations growing in post-industrial cities across the US, the conversion of vacant Christian churches into new places of worship can preserve historic architecture and strengthen burgeoning communities.

Buffalo has shown how faith-to-faith church conversions can be a win-win situation for everyone involved: The diocese gets to sell a redundant property, immigrants can acquire a property that will strengthen their community, and the city builds its tax base by attracting new residents to the area.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 08-12-2015
Bài viết: 1021
• Điểm thành tích: 196
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 379
Một giải pháp mới cho các nhà thờ bị bỏ trống tại Mỹ

Trong vài thập kỷ qua, những ngôi Thánh đường bị bỏ trống và không được sử dụng đúng mức đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc tại các thành phố của Mỹ.

Trong một số trường hợp, một Dòng tu hoặc cơ quan quản lý tôn giáo – cho biết, một Giáo phận Công giáo – sẽ bán nhà thờ cho các nhà phát triển, sau đó họ biến các nhà thờ thành những căn hộ, văn phòng, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng, nhà máy sản xuất bia hoặc những không gian biểu diễn.

Nhưng còn các nhà thờ trong các khu phố không đáp ứng yêu cầu của họ, những khu vực kém hấp dẫn hơn đối với các nhà phát triển đang tìm kiếm lợi nhuận thì sao? Tại Buffalo, New York, hai nhà thờ Công giáo La Mã gần đây đã bị biến thành -không phải là căn hộ hay văn phòng, mà là cơ sở thờ phượng của các tôn giáo khác. Một nhà thờ đã trở thành một đền thờ Hồi giáo, còn nhà thờ kia biến thành một ngôi chùa Phật giáo.

Là một kiến trúc sư và nhà hoạch định bảo tồn lịch sử, tôi bị cuốn hút vào hiện tượng này. Với sự giúp đỡ của Enjoli Hall, lúc đó đang là sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Buffalo, tôi đã phỏng vấn những người liên quan đến việc chuyển đổi các ngôi Thánh đường trước đây.

Với dân số nhập cư và tị nạn đang phát triển ở các thành phố hậu công nghiệp trên khắp nước Mỹ, việc chuyển đổi các nhà thờ Kitô giáo bỏ trống thành những nơi thờ phượng mới có thể bảo tồn kiến trúc lịch sử và củng cố các cộng đồng đang phát triển.

Buffalo đã cho thấy cách niềm tin - đến - niềm tin nhà thờ chuyển đổi có thể là tình huống hai bên cùng có lợi cho mọi người tham gia: Giáo phận được bán tài sản dư thừa, người nhập cư có thể có được tài sản sẽ làm vững mạnh cộng đồng của họ và thành phố xây dựng cơ sở thuế của mình bằng cách thu hút những cư dân mới đến khu vực.
Gửi lúc: 23:05:42 ngày 19-01-2020
Điểm: 9/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 08-11-2018
Bài viết: 11
• Điểm thành tích: 44
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 52
Một giải pháp mới dành cho các ngôi chùa ở Mỹ
Trong một vài thế kỉ vừa qua, các ngôi chùa bị bỏ hoang và không được sử dụng đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc ở các thành phố thuộc nước Mỹ.
Trong một vài trường hợp, một hiệp hội hay một cơ quan quản lý tôn giáo à phát triển, sau đó biến chúng thành căn hộ, văn phòng, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng, nhà máy bia hoặc không gian biểu diễn.

Nhưng những gì về nhà thờ trong các khu phố không hoạt động tốt, những khu vực kém hấp dẫn đối với các nhà phát triển muốn kiếm lợi nhuận thì sao? Ở Buffalo, New York, hai nhà thờ Công giáo La Mã trống rỗng gần đây đã được chuyển đổi - không phải thành căn hộ hay văn phòng, mà là nơi thờ cúng khác. Một người trở thành một nhà thờ Hồi giáo, còn lại là một ngôi đền Phật giáo.

Là một kiến ​​trúc sư và nhà hoạch định bảo tồn lịch sử, tôi bị cuốn hút vào hiện tượng này. Với sự giúp đỡ của Enjoli Hall, lúc đó đang là sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Buffalo, tôi đã phỏng vấn những người liên quan đến việc chuyển đổi các nhà thờ cũ.

Với dân số nhập cư và tị nạn đang phát triển tại các thành phố hậu công nghiệp trên khắp Hoa Kỳ, việc chuyển đổi các nhà thờ Thiên chúa giáo bỏ trống thành nơi thờ cúng mới có thể bảo tồn kiến ​​trúc lịch sử và củng cố các cộng đồng đang phát triển.

Buffalo đã chỉ ra làm thế nào việc chuyển đổi nhà thờ đức tin có thể trở thành một tình huống có lợi cho mọi người liên quan: Giáo phận được bán một tài sản dư thừa, người nhập cư có thể có được một tài sản sẽ củng cố cộng đồng của họ và thành phố xây dựng cơ sở thuế của mình bằng cách thu hút cư dân mới đến khu vực.
Gửi lúc: 22:22:56 ngày 19-01-2020
Humans are better at the brain
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 20-01-2013
Bài viết: 388
• Điểm thành tích: 120
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 992
Một giải pháp đối với các nhà thờ bỏ hoang tại Mỹ
Trong một số thập niên trước, các nhà thờ bỏ trống và không sử dụng đúng mức đã trở nên một cảnh tượng quen thuộc các thành phố ở Mỹ.
Trong một vài trường hợp, giáo xứ hoặc cơ quan quản lý tôn giáo cho biết, giáo phận Công Giáo sẽ bán nhà thờ cho người xây dựng phát triển, rồi họ biến chúng thành căn hộ chung cư, văn phòng , phòng triển lãm nghệ thuật, bảo tàng , nhà máy bia hay không gian trình diễn.
Thế nhưng những điều về các nhà thờ trong các vùng lân cận vốn không làm tốt, những vùng mà ít hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm để biến thành ích lợi. Ở Buffalo, New York, hai nhà thờ Công Giáo La Mã bị bỏ hoang gần đây đã được chuyển đổi, không phải căn hộ chung cư hay văn phòng, nhưng nơi thờ tự khác, một trở thành đền thờ Hồi Giáo, cái còn là Chùa Phật Giáo.
Như một nhà hoạch định bảo tồn kiến trúc và lịch sử. Tôi bị thu hút cho hiên tượng này. Với sự giúp đỡ của Enjoli Hall, người vốn là một sinh viên tốt nghiệp đại học Buffalo. Tôi đã phỏng vấn những người đó tham gia việc chuyển đổi những ngôi nhà thờ cũ.
Với mật độ dân số nhập cư và tị nạn đang tăng trong thành phố hậu công nghiệp khắp nước Mỹ, sự chuyển các nhà thờ Thiên Chúa thành nơi thờ phụng mới có thể bảo tồn kiến trúc lịch sử và tăng cường việc đâm chồi phát triển cộng động.
Tại Buffalo đã chứng tỏ cách mà chuyển đổi nhà thờ từ đức tin đến đức tin có thể là một tình trạng cùng thắng cho mọi người liên quan: Giáo phận công giáo đưa đi bán tài sản dư thừa, người nhập cư có thể kiếm được một tài sản mà sẽ làm củng cố thêm cho cộng đồng của họ và thành phố này sinh ra cơ sở tính thuế bằng việc thu hút cư dân mới cho vùng này.
Gửi lúc: 21:52:17 ngày 19-01-2020
Điểm: 4/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 30-07-2018
Bài viết: 2
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 7
Trong vài thập kỷ qua, các nhà thờ bỏ trống và không được sử dụng đúng mức đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc ở các thành phố của Mỹ.

Trong một số trường hợp, một giáo đoàn hoặc cơ quan quản lý tôn giáo - nói, một giáo phận Công giáo - sẽ bán nhà thờ cho các nhà phát triển, sau đó biến chúng thành căn hộ, văn phòng, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng, nhà máy bia hoặc không gian biểu diễn.

Nhưng những gì về nhà thờ trong các khu phố không hoạt động tốt, những khu vực kém hấp dẫn đối với các nhà phát triển muốn kiếm lợi nhuận thì sao? Ở Buffalo, New York, hai nhà thờ Công giáo La Mã trống rỗng gần đây đã được chuyển đổi - không phải thành căn hộ hay văn phòng, mà là nơi thờ cúng khác. Một người trở thành một nhà thờ Hồi giáo, còn lại là một ngôi đền Phật giáo.

Là một kiến ​​trúc sư và nhà hoạch định bảo tồn lịch sử, tôi bị cuốn hút vào hiện tượng này. Với sự giúp đỡ của Enjoli Hall, lúc đó đang là sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Buffalo, tôi đã phỏng vấn những người liên quan đến việc chuyển đổi các nhà thờ cũ.

Với dân số nhập cư và tị nạn đang phát triển tại các thành phố hậu công nghiệp trên khắp Hoa Kỳ, việc chuyển đổi các nhà thờ Thiên chúa giáo bỏ trống thành nơi thờ cúng mới có thể bảo tồn kiến ​​trúc lịch sử và củng cố các cộng đồng đang phát triển.

Buffalo đã chỉ ra làm thế nào việc chuyển đổi nhà thờ đức tin có thể trở thành một tình huống có lợi cho mọi người liên quan: Giáo phận được bán một tài sản dư thừa, người nhập cư có thể có được nhận một tài sản sẽ củng cố cộng đồng của họ và thành phố xây dựng cơ sở thuế của mình bằng cách thu hút cư dân mới đến khu vực.
Gửi lúc: 21:37:50 ngày 19-01-2020
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 08-12-2019
Bài viết: 320
• Điểm thành tích: 23
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 205
Trong vài thập kỷ qua, các nhà thờ bỏ trống và không được sử dụng đúng mức đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc ở các thành phố của Mỹ.

Trong một số trường hợp, một giáo đoàn hoặc cơ quan quản lý tôn giáo - nói, một giáo phận Công giáo - sẽ bán nhà thờ cho các nhà phát triển, sau đó biến chúng thành căn hộ, văn phòng, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng, nhà máy bia hoặc không gian biểu diễn.

Nhưng những gì về nhà thờ trong các khu phố không hoạt động tốt, những khu vực kém hấp dẫn đối với các nhà phát triển muốn kiếm lợi nhuận thì sao? Ở Buffalo, New York, hai nhà thờ Công giáo La Mã trống rỗng gần đây đã được chuyển đổi - không phải thành căn hộ hay văn phòng, mà là nơi thờ cúng khác. Một người trở thành một nhà thờ Hồi giáo, còn lại là một ngôi đền Phật giáo.

Là một kiến ​​trúc sư và nhà hoạch định bảo tồn lịch sử, tôi bị cuốn hút vào hiện tượng này. Với sự giúp đỡ của Enjoli Hall, lúc đó đang là sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Buffalo, tôi đã phỏng vấn những người liên quan đến việc chuyển đổi các nhà thờ cũ.

Với dân số nhập cư và tị nạn đang phát triển tại các thành phố hậu công nghiệp trên khắp Hoa Kỳ, việc chuyển đổi các nhà thờ Thiên chúa giáo bỏ trống thành nơi thờ cúng mới có thể bảo tồn kiến ​​trúc lịch sử và củng cố các cộng đồng đang phát triển.

Buffalo đã chỉ ra làm thế nào việc chuyển đổi nhà thờ đức tin có thể trở thành một tình huống có lợi cho mọi người liên quan: Giáo phận được bán một tài sản dư thừa, người nhập cư có thể có được một tài sản sẽ củng cố cộng đồng của họ và thành phố xây dựng cơ sở thuế của mình bằng cách thu hút cư dân mới đến khu vực .
Gửi lúc: 20:52:03 ngày 19-01-2020
♡๖ۣۜAүυмĭ-¢ɦαη – ♈ –  ๖ۣۜAɾĭεʂ ♡
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
19:58:46 15-01-2020

Xem bài gửi
10
2
12:25:50 18-01-2020

Xem bài gửi
9
3
09:43:49 19-01-2020

Xem bài gửi
9
4
23:05:42 19-01-2020

Xem bài gửi
9
5
21:36:53 15-01-2020

Xem bài gửi
8
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.210.780
  Thành viên mới nhất:
  minhquyen2k7
  Đang trực tuyến: 408
  Đóng