Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: How Japanese bullet trains changed the world

How Japanese bullet trains changed the world

Early on October 1, 1964, a sleek blue and white train slid effortlessly across the urban sprawl of Tokyo, its elevated tracks carrying it south toward the city of Osaka and a place in the history books.

This was the dawn of Japan's "bullet train" era, widely regarded as the defining symbol of the country's astonishing recovery from the trauma of World War II. In tandem with the 1964 Tokyo Olympic Games, this technological marvel of the 1960s marked the country's return to the top table of the international community. In the 55 years since that first train, the word Shinkansen -- meaning "new trunk line" -- has become an internationally recognized byword for speed, travel efficiency and modernity.

Japan remains a world leader in rail technology. Mighty conglomerates such as Hitachi and Toshiba export billions of dollars worth of trains and equipment all over the world every year.

The Shinkansen network has expanded steadily since the 320-mile Tokaido line, linking Tokyo and Shin-Osaka was completed in 1964. Trains run at up to 200 mph (about 322 kph) on routes radiating out from the capital -- heading north, south and west to cities such as Kobe, Kyoto, Hiroshima and Nagano.

As well as a symbol of recovery, Shinkansen have been used as a tool for Japan's continuing economic development and an agent of change in a country bound by convention and tradition.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 02-08-2017
Bài viết: 19
• Điểm thành tích: 5
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 65
Đầu ngày 1 tháng 10 năm 1964, một đoàn tàu màu xanh và trắng bóng mượt trượt một cách dễ dàng trên khắp khu đô thị của Tokyo, những đường ray trên cao mang nó về phía nam tới thành phố Osaka và một nơi trong sách lịch sử.

Đây là buổi bình minh của kỷ nguyên "tàu cao tốc" của Nhật Bản, được coi là biểu tượng xác định của sự phục hồi đáng kinh ngạc của đất nước sau chấn thương của Thế chiến II. Cùng với Thế vận hội Olympic Tokyo 1964, sự kỳ diệu về công nghệ của những năm 1960 này đã đánh dấu sự trở lại của đất nước này trong bảng xếp hạng hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Trong 55 năm kể từ chuyến tàu đầu tiên đó, từ Shinkansen - có nghĩa là "đường trục mới" - đã trở thành một từ được quốc tế công nhận về tốc độ, hiệu quả du lịch và tính hiện đại.

Nhật Bản vẫn là một nhà lãnh đạo thế giới trong công nghệ đường sắt. Các tập đoàn hùng mạnh như Hitachi và Toshiba xuất khẩu tàu hỏa và thiết bị trị giá hàng tỷ đô la trên toàn thế giới mỗi năm.

Mạng lưới Shinkansen đã mở rộng đều đặn kể từ tuyến Tokaido dài 320 dặm, nối Tokyo và Shin-Osaka được hoàn thành vào năm 1964. Xe lửa chạy với tốc độ 200 dặm / giờ (khoảng 322 dặm / giờ) trên các tuyến đường tỏa ra từ thủ đô - hướng bắc, nam và phía tây đến các thành phố như Kobe, Kyoto, Hiroshima và Nagano.
Cũng như một biểu tượng của sự phục hồi, Shinkansen đã được sử dụng như một công cụ để tiếp tục phát triển kinh tế của Nhật Bản và là tác nhân thay đổi trong một quốc gia bị ràng buộc bởi quy ước và truyền thống.
Gửi lúc: 23:13:40 ngày 01-12-2019
Điểm: 4/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 08-12-2015
Bài viết: 982
• Điểm thành tích: 178
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 279
Tàu cao tốc của Nhật đã thay đổi thế giới như thế nào

Vào sáng sớm ngày 1 tháng 10 năm 1964, một đoàn tàu màu xanh và trắng bóng loáng lướt một cách dễ dàng qua thủ đô Tokyo, những đường ray trên cao của nó di chuyển về phía nam tới thành phố Osaka và có tên trong sách lịch sử.

Đây là khởi đầu của kỷ nguyên "tàu cao tốc" của Nhật Bản, vốn đc xem là biểu tượng xác định của sự hồi phục lại đáng kinh ngạc của đất nước trãi qua sau Thế chiến thứ 2. Cùng với Thế vận hội Olympic Tokyo 1964, sự kỳ diệu về công nghệ của những năm 1960 này đã đánh dấu sự trở lại của đất nước trong bảng xếp hạng hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Trong 55 năm kể từ chuyến tàu đầu tiên, từ Shinkansen - có nghĩa là "đường trục mới" - đã trở thành một từ được quốc tế công nhận về tốc độ, hiệu quả du lịch và tính hiện đại.

Nhật Bản vẫn là quốc gia đi đầu trong công nghệ đường sắt. Các tập đoàn hùng mạnh như Hitachi và Toshiba xuất khẩu mỗi năm hàng tỉ USD trang thiết bị xe lửa trên khắp thế giới.

Mạng lưới Shinkansen đã mở rộng không ngừng kể từ khi tuyến Tokaido dài hơn 320 dặm, nối Tokyo và Shin-Osaka được hoàn thành vào năm 1964. Xe lửa chạy với tốc độ 200 dặm / giờ (khoảng 322 dặm / giờ) trên các tuyến đường tỏa ra từ thủ đô - hướng bắc, nam và phía tây đến các thành phố như Kobe, Kyoto, Hiroshima và Nagano.

Cũng như một biểu tượng của sự phục hồi, Shinkansen đã được sử dụng như một công cụ để thúc đẩy nền kinh tế phát triển Nhật Bản và là tác nhân tạo nên sự thay đổi trong một quốc gia bị bó buộc bởi quy tắc và tính truyền thống.
Gửi lúc: 22:53:51 ngày 01-12-2019
Điểm: 9/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 10-11-2019
Bài viết: 26
• Điểm thành tích: 8
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 20
Đầu ngày 1 tháng 10, 1964, bóng mượt xanh và tàu trắng trượt dễ dàng ngang qua thành phố thuộc tokyo, đường ray trên cao của nó mang đi về phía nam tới thành phố Osaka và một nơi trong sách lịch sử.

Đây là buổi bình minh của kỷ nguyên "tàu cao tốc" của Nhật Bản, được coi là biểu tượng xác định của sự phục hồi đáng kinh ngạc của đất nước sau chấn thương của Thế chiến II. Cùng với Thế vận hội Olympic Tokyo 1964, sự kỳ diệu về công nghệ của những năm 1960 này đã đánh dấu sự trở lại của đất nước này trong bảng xếp hạng hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Trong 55 năm kể từ chuyến tàu đầu tiên đó, từ Shinkansen - có nghĩa là "đường trục mới" - đã trở thành từ được quốc tế công nhận về tốc độ, hiệu quả du lịch và tính hiện đại.

Nhật Bản vẫn là một nhà lãnh đạo thế giới trong công nghệ đường sắt. Các tập đoàn hùng mạnh như Hitachi và Toshiba xuất khẩu tàu hỏa và thiết bị trị giá hàng tỷ đô la trên toàn thế giới mỗi năm.

Mạng lưới Shinkansen đã mở rộng đều đặn kể từ tuyến Tokaido dài 320 dặm, nối Tokyo và Shin-Osaka được hoàn thành vào năm 1964. Xe lửa chạy với tốc độ 200 dặm / giờ (khoảng 322 dặm / giờ) trên các tuyến đường tỏa ra từ thủ đô - hướng bắc, nam và phía tây đến các thành phố như Kobe, Kyoto, Hiroshima và Nagano.

Cũng như một biểu tượng của sự phục hồi, Shinkansen đã được sử dụng như một công cụ để tiếp tục phát triển kinh tế của Nhật Bản và là tác nhân thay đổi trong một quốc gia bị ràng buộc bởi quy ước và truyền thống.
Gửi lúc: 22:38:03 ngày 01-12-2019
Điểm: 4/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 20-01-2013
Bài viết: 388
• Điểm thành tích: 120
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 975
Làm thế nào tàu lửa siêu tốc của Nhật làm thay đổi thế giới

Vào đầu ngày 1 tháng 10 năm 1964, một xe lửa màu xanh trắng bóng mượt đã trượt dễ dàng khắp đô thị của Tokyo, đường ray trên cao mang tàu lửa phía nam hướng tới thành phố Osaka và một nơi trong các cuốn sách lịch sử.

Đây là khởi đầu kỷ nguyên tàu siêu tôc của Nhật, được xem nhiều như là biểu tượng được xác định cho sự phục hồi kỳ diệu của đất nước từ sang chấn của chiến tranh Thế Giới thứ 2. Cùng với Thế Vận hội Tokyo 1964, điều kỳ diệu của công nghệ những năm 1960 đánh dấu sự trở lại của đất nước này trong bảng xếp hạng hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Trong 55 năm kể từ chuyến xe lửa đầu tiên đó, từ Shinkansen có nghĩa " mạng lưới giao thông mới" đã trở thành tấm gương được quốc tế công nhận cho tôc độ, hiệu quả về vận chuyển và sự hiện đại.

Nhật vẫn nhà dẫn đầu thế giới trong công nghệ tàu hỏa. Các tập đoàn hùng mạnh như Hitachi và Toshiba xuất khẩu giá trị hàng tỷ đô la tàu hỏa và thiết bị khắp thế giới mỗi năm.

Hệ thống mạng lưới Shenkansen đã được mở rộng một cách đều đặn từ tuyến Tokaido 320 dặm , liên kết Tokyo và Shin-Osaka đã hoàn thành năm 1964. Tàu hỏa đã chạy vận tốc lên 200 dặm/ giờ ( 322 km/h) trên các tuyến đường tỏa ra từ thủ đô hướng về phía bắc, nam và tây đến các thành phố như Kobe, Kyoto, Hirosshima, và Nagano.

Cũng như biểu tượng của sự phục hồi, Shinkansen được dùng như một công cụ cho duy trì sự phát triển kinh tế của Nhật và là tác nhân cho sư thay đổi của đất nước bị ràng buộc bởi tục lệ và truyền thống.
Gửi lúc: 22:08:28 ngày 01-12-2019
Điểm: 7/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 30-09-2019
Bài viết: 4
• Điểm thành tích: 2
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 22
Tàu cao tốc Nhật Bản đã thay đổi thế giới như thế nào
Đầu ngày 1 tháng 10 năm 1964, một đoàn tàu màu xanh và trắng bóng mượt trượt một cách dễ dàng trên khắp khu đô thị của Tokyo, những đường ray trên cao mang nó về phía nam tới thành phố Osaka và một nơi trong sách lịch sử.

Đây là buổi bình minh của kỷ nguyên "tàu cao tốc" của Nhật Bản, được coi là biểu tượng xác định của sự phục hồi đáng kinh ngạc của đất nước sau chấn thương của Thế chiến II. Cùng với Thế vận hội Olympic Tokyo 1964, sự kỳ diệu về công nghệ của những năm 1960 này đã đánh dấu sự trở lại của đất nước này trong bảng xếp hạng hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Trong 55 năm kể từ chuyến tàu đầu tiên đó, từ Shinkansen - có nghĩa là "đường trục mới" - đã trở thành một từ được quốc tế công nhận về tốc độ, hiệu quả du lịch và tính hiện đại.

Nhật Bản vẫn là một nhà lãnh đạo thế giới trong công nghệ đường sắt. Các tập đoàn hùng mạnh như Hitachi và Toshiba xuất khẩu tàu hỏa và thiết bị trị giá hàng tỷ đô la trên toàn thế giới mỗi năm.

Mạng lưới Shinkansen đã mở rộng đều đặn kể từ tuyến Tokaido dài 320 dặm, nối Tokyo và Shin-Osaka được hoàn thành vào năm 1964. Xe lửa chạy với tốc độ 200 dặm / giờ (khoảng 322 dặm / giờ) trên các tuyến đường tỏa ra từ thủ đô - hướng bắc, nam và phía tây đến các thành phố như Kobe, Kyoto, Hiroshima và Nagano.

Cũng như một biểu tượng của sự phục hồi, Shinkansen đã được sử dụng như một công cụ để tiếp tục phát triển kinh tế của Nhật Bản và là tác nhân thay đổi trong một quốc gia bị ràng buộc bởi quy ước và truyền thống. bảo anh
Gửi lúc: 21:19:45 ngày 01-12-2019
PHAN HẢI ANH
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
22:23:26 27-11-2019

Xem bài gửi
10
2
12:21:04 30-11-2019

Xem bài gửi
10
3
09:41:27 28-11-2019

Xem bài gửi
9
4
16:48:06 28-11-2019

Xem bài gửi
9
5
23:05:17 29-11-2019

Xem bài gửi
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.170.972
  Thành viên mới nhất:
  Garlandagept
  Đang trực tuyến: 629
  Đóng