Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: Climate change: ‘Clear and unequivocal’ emergency, say scientists

Climate change: ‘Clear and unequivocal’ emergency, say scientists

A global group of around 11,000 scientists have endorsed research that says the world is facing a climate emergency. The study, based on 40 years of data on a range of measures, says governments are failing to address the crisis. Without deep and lasting changes, the world is facing "untold human suffering" the study says. The researchers say they have a moral obligation to warn of the scale of the threat.

Released on the day that satellite data shows that last month was the warmest October on record, the new study says that that simply measuring global surface temperatures is an inadequate way of capturing the real dangers of an overheating world. So the authors include a range of data which they believe represents a "suite of graphical vital signs of climate change over the past 40 years". These indicators include the growth of human and animal populations, per capita meat production, global tree cover loss, as well as fossil fuel consumption.

Some progress has been seen in some areas. For example, renewable energy has grown significantly, with consumption of wind and solar increasing 373% per decade - but it was still 28 times smaller than fossil fuel use in 2018.

Taken together, the researchers say most of their vital signs indicators are going in the wrong direction and add up to a climate emergency.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 08-12-2015
Bài viết: 982
• Điểm thành tích: 181
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 280
Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu

Một nhóm toàn cầu gồm khoảng 11.000 nhà khoa học đã tán thành việc nghiên cứu cho biết thế giới đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Nghiên cứu, dựa trên 40 năm dữ liệu về một loạt các biện pháp, cho biết chính phủ không giải quyết được cuộc khủng hoảng. Nghiên cứu chỉ ra rằng, không có những thay đổi sâu sắc và lâu dài, thế giới đang đối mặt với "nỗi đau khổ không kể xiết ". Các nhà nghiên cứu nói rằng họ có nghĩa vụ đạo đức để cảnh báo về quy mô của mối đe dọa.

Đăng tải vào ngày mà dữ liệu vệ tinh cho thấy tháng vừa qua là tháng mười ấm áp nhất trong kỉ lục, nghiên cứu mới nói rằng chỉ đơn giản đo nhiệt độ bề mặt toàn cầu là không thích hợp để nắm bắt được mối nguy hiểm thực sự của thế giới quá nóng. Vì vậy ,các tác giả bao gồm một loạt dữ liệu mà họ tin tưởng đại diện cho "bộ đồ họa có dấu hiệu quan trọng của sự thay đổi khí hậu trong 40 năm qua". Những chỉ số này bao gồm sự tăng trưởng của quần thể người và động vật, sản lượng thịt bình quân đầu người, mất độ che phủ của cây cối toàn cầu, cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Một vài sự phát triển đã được nhìn thấy trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn như, năng lượng tái tạo đã phát triển đáng kể, với mức tiêu thụ gió và mặt trời tăng 373% mỗi thập kỷ - nhưng nó vẫn nhỏ hơn 28 lần so với sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2018.

Kết hợp lại với nhau, các nhà nghiên cứu cho biết hầu hết các chỉ số dấu hiệu quan trọng của họ đang đi sai hướng và làm tăng thêm tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
Gửi lúc: 23:01:49 ngày 10-11-2019
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 10-03-2012
Bài viết: 38
• Điểm thành tích: 10
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 407
Biến đổi khí hậu : Các nhà khoa học chỉ ra trường hợp khẩn cấp rõ rệt và không khả thi.
Một nhóm toàn cầu hóa khoảng 11000 nhà khoa học đã xác nhận nghiên cứu chỉ ra thế giới đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp khí hậu. Nghiên cứu dựa trên 40 năm dữ liệu lấy từ một loạt các giải pháp, chỉ ra với chính quyền đang thất bại trong việc chỉ ra sự khủng hoảng. Thiếu những thay đổi triệt để và kéo dài, nghiên cứu chỉ ra thế giới đang đối mặt với sự chịu đựng của nhân loại không biết bao nhiêu mà kểu. Các nhà nghiên cứu đề cập rằng chúng có một nghĩa vụ lương tâm để cảnh báo quy mô đe doa.
Dữ liệu vệ tinh được trích xuất ra trong ngày chỉ ra rằng tháng vừa qua đã là tháng mười ấm nhất trong báo cáo, nghiên cứu mới đo lường một cách đơn giản nhiệt độ bề mặt của toàn cầu là một cách bắt kịp những đe dọa thật sư của thể giới quá nóng. Do vậy những người tạo ra gồm một loạt các dự liệu mà họ tin những đại diện một dãy những dấu hiệu chủ yêu đồ thị của nhiệt độ thay đổi trên 40 năm qua. Những người đưa ra nghiên cứu này bao gồm sự phát triển của con người và ô nhiễm động vật, mỗi chỉ số sản xuất thit, cây cối toàn cầu hóa bao phủ sự thiết hụt cũng như tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Một số khả quan đã được nhìn thấy tại một vài khu vực. Chẳng hạn như năng lượng tái tạo đã phát triển một cách đáng kể, với sự tiêu thụ của gió và mặt trời đang gia tăng 373% mỗi thập kỷ nhưng nó vẫn nhỏ hơn 28 lần nhiên liệu hóa thạch sử dụng trong năm 2018.
Được mang đến cùng nhau, những nhà nghiên cứu đề cập phần lớn những dấu hiệu thiết yếu của họ đang đi vào những chỉ dẫn sai lần và gia tăng tình trạng khẩn cấp khí hậu.
Gửi lúc: 22:23:36 ngày 10-11-2019
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 27-07-2019
Bài viết: 4
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 16

Các nhà khoa học cho biết: Biến đổi khí hậu: emergency Cấp cứu rõ ràng và không rõ ràng

Một nhóm toàn cầu gồm khoảng 11.000 nhà khoa học đã chứng thực nghiên cứu cho biết thế giới đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Nghiên cứu, dựa trên 40 năm dữ liệu về một loạt các biện pháp, cho biết các chính phủ đang không giải quyết được cuộc khủng hoảng. Không có những thay đổi sâu sắc và lâu dài, thế giới đang đối mặt với "nỗi đau của con người", nghiên cứu cho biết. Các nhà nghiên cứu nói rằng họ có nghĩa vụ đạo đức để cảnh báo về quy mô của mối đe dọa.

Phát hành vào ngày dữ liệu vệ tinh cho thấy tháng trước là tháng 10 ấm nhất trong lịch sử, nghiên cứu mới nói rằng chỉ cần đo nhiệt độ bề mặt toàn cầu là một cách không đủ để nắm bắt những nguy cơ thực sự của một thế giới quá nóng. Vì vậy, các tác giả bao gồm một loạt dữ liệu mà họ tin là đại diện cho một "bộ dấu hiệu quan trọng của sự thay đổi khí hậu trong 40 năm qua". Những chỉ số này bao gồm sự tăng trưởng của quần thể người và động vật, sản lượng thịt bình quân đầu người, mất độ che phủ của cây toàn cầu, cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Một số tiến bộ đã được nhìn thấy trong một số lĩnh vực. Ví dụ, năng lượng tái tạo đã tăng đáng kể, với mức tiêu thụ gió và mặt trời tăng 373% mỗi thập kỷ - nhưng nó vẫn nhỏ hơn 28 lần so với sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2018.

Kết hợp lại với nhau, các nhà nghiên cứu cho biết hầu hết các chỉ số dấu hiệu quan trọng của họ đang đi sai hướng và làm tăng thêm tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Gửi lúc: 21:49:23 ngày 10-11-2019
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 20-01-2013
Bài viết: 388
• Điểm thành tích: 120
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 976
Các nhà khoa học cho biết : Biến đổi khí hậu là tình trạng khẩn cấp " rõ rệt và dứt khoát"
Một nhóm 11.000 nhà khoa học khắp nơi trên toàn cầu đã chứng thực bằng nghiên cứu rằng thế giới đang đối mặt tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Nghiên cứu dựa vào dữ liệu của 40 năm trên phạm vi của các giải pháp cho biết chính quyền đang không giải quyêt khủng hoảng này. Khi không có những thay đổi sâu sắc và lâu dài, thê giới đang đối diện sự " đau khổ của con người không kể xiết", nghiên cứu cho hay. Các nhà nghiên cứu nói họ có bổn phận đạo đức để cảnh báo qui mô của hiểm họa.
Nghiên cứu được công bố trong ngày mà dữ liệu vệ tinh cho biết tháng vứa qua là tháng nóng nhất trong tháng 10 lịch sử. Nghiên cứu cho hay việc đơn giản đo nhiệt độ bề mặt toàn cầu là một phương pháp không đủ cho việc nắm băt môi nguy hiểm thực sự của tình trạng nóng quá mức của thế giới. Vì thế, các tác giả bao gồm phạm vi dữ liệu mà họ tin là biểu hiện của một " dãy các dấu hiệu của đồ họa quan trọng của biến đổi khí hậu trong 40 năm qqua" Những chỉ số này bao gồm sự tăng trưởng của con người và các quần thể động vật , lượng thịt sản xuất theo đầu người, độ bao phủ cây xanh bị mât, cũng như lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Một vài tiến triển đã được chứng kiến ở một số khu vực. Ví dụ, năng lượng tái tạo đã phát triển một cách đáng kể, với lượng tiêu thụ năng lượng gió và mặt trời tăng 373% trong 10 năm, nhưng vẫn còn thấp hơn 28 lần so nhiên liệu hóa thạch năm 2018.
Cùng với nhau, các nhà nghiên cứu cho rằng hầu hết các chỉ số dấu hiệu quang trọng của họ đang đi sai hướng và thêm vào tình trạng khẩn cấp của khí hậu.
Gửi lúc: 21:42:34 ngày 10-11-2019
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 04-12-2018
Bài viết: 595
• Điểm thành tích: 71
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 264
Các nhà khoa học cho biết: Biến đổi khí hậu: emergency Cấp cứu rõ ràng và không rõ ràng
Một nhóm toàn cầu gồm khoảng 11.000 nhà khoa học đã chứng thực nghiên cứu cho biết thế giới đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Nghiên cứu, dựa trên 40 năm dữ liệu về một loạt các biện pháp, cho biết các chính phủ đang không giải quyết được cuộc khủng hoảng. Không có những thay đổi sâu sắc và lâu dài, thế giới đang đối mặt với "nỗi đau của con người", nghiên cứu cho biết. Các nhà nghiên cứu nói rằng họ có nghĩa vụ đạo đức để cảnh báo về quy mô của mối đe dọa.
Phát hành vào ngày dữ liệu vệ tinh cho thấy tháng trước là tháng 10 ấm nhất trong lịch sử, nghiên cứu mới nói rằng chỉ cần đo nhiệt độ bề mặt toàn cầu là một cách không đủ để nắm bắt những nguy cơ thực sự của một thế giới quá nóng. Vì vậy, các tác giả bao gồm một loạt dữ liệu mà họ tin là đại diện cho một "bộ dấu hiệu quan trọng của sự thay đổi khí hậu trong 40 năm qua". Những chỉ số này bao gồm sự tăng trưởng của quần thể người và động vật, sản lượng thịt bình quân đầu người, mất độ che phủ của cây toàn cầu, cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Một số tiến bộ đã được nhìn thấy trong một số lĩnh vực. Ví dụ, năng lượng tái tạo đã tăng đáng kể, với mức tiêu thụ gió và mặt trời tăng 373% mỗi thập kỷ - nhưng nó vẫn nhỏ hơn 28 lần so với sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2018.
Kết hợp lại với nhau, các nhà nghiên cứu cho biết hầu hết các chỉ số dấu hiệu quan trọng của họ đang đi sai hướng và làm tăng thêm tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
Gửi lúc: 21:20:06 ngày 10-11-2019
Loading █████████ ̲̅ ̲̅] 90% ...
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
20:27:35 06-11-2019

Xem bài gửi
10
2
14:02:29 09-11-2019

Xem bài gửi
10
3
22:42:44 09-11-2019

Xem bài gửi
10
4
10:01:15 07-11-2019

Xem bài gửi
9
5
16:04:04 08-11-2019

Xem bài gửi
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.171.506
  Thành viên mới nhất:
  JasonReuby
  Đang trực tuyến: 563
  Đóng