Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: Are voters biased against women candidates?

Are voters biased against women candidates?

With a record number of women in the fight for the White House, it's time to re-examine what role - if any - gender biases may play in the 2020 election. It's been a groundbreaking year for women in US politics: 1,834 women won office at the state and federal level during the mid-term elections last November and 2,112 are serving in state legislative offices .

The year 2018 saw the largest increase in female representation in state governments following a decade of stagnation, according to the Center for American Women in Politics (CAWP) at Rutgers University. Six women have launched campaigns for the highest office in the land. Women have vied for the Oval Office in the past - Hillary Clinton and Carly Fiorina in 2016, Shirley Chisholm, the first black woman to run, in 1972, back to Victoria Woodhull in 1872, to name a few - but 2018 has seen more candidates than ever before.

Each presidential hopeful must prove they are the best fit for the job, regardless of gender. But some argue the women are up against something more: unconscious biases that have long coloured our understanding of who a leader can be.

"We all constantly form stereotypes based on what we observe - and we're not thinking about forming them, so they lie a bit below the surface... that's the implicit part," says professor Alice Eagly, a gender psychology professor at Northwestern University, Illinois.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 12-02-2017
Bài viết: 4
• Điểm thành tích: 3
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 66
Are voters biased against women candidates?

With a record number of women in the fight for the White House, it's time to re-examine what role - if any - gender biases may play in the 2020 election. It's been a groundbreaking year for women in US politics: 1,834 women won office at the state and federal level during the mid-term elections last November and 2,112 are serving in state legislative offices.
The year 2018 saw the largest increase in female representation in state governments following a decade of stagnation, according to the Center for American Women in Politics (CAWP) at Rutgers University. Six women have launched campaigns for the highest office in the land. Women have vied for the Oval Office in the past - Hillary Clinton and Carly Fiorina in 2016, Shirley Chisholm, the first black woman to run, in 1972, back to Victoria Woodhull in 1872, to name a few - but 2018 has seen more candidates than ever before.
Each presidential hopeful must prove they are the best fit for the job, regardless of gender. But some argue the women are up against something more: unconscious biases that have long colored our understanding of who a leader can be.
"We all continuous form stereotypes based on what we observe - and we're not thinking about forming them, so they lie a bit below the surface ... that's the implicit part," says professor Alice Eagly, a gender psychology professor at Northwestern University, Illinois.
Gửi lúc: 21:12:34 ngày 22-09-2019
Cristianon Ronaldo
Điểm: 0/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 01-11-2017
Bài viết: 9
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 206
Là cử tri thiên vị chống lại các ứng cử viên nữ?
Với số lượng phụ nữ kỉ lục trong cuộc đấu tranh vào Nhà Trắng, đã đến lúc kiểm tra lại vai trò nào - nếu có - xu hướng giới tính có thể đóng trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là một năm đột phá đối với phụ nữ trong chính trị Hoa Kỳ: 1.834 phụ nữ giành được chức vụ ở cấp tiểu bang và liên bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm ngoái và 2.112 đang phục vụ trong các văn phòng lập pháp bang.

Năm 2018 chứng kiến ​​sự gia tăng lớn nhất về đại diện nữ trong các chính phủ tiểu bang sau một thập kỷ trì trệ, theo Trung tâm Chính trị Phụ nữ Hoa Kỳ (CAWP) tại Đại học Rutgers. Sáu phụ nữ đã đưa ra các chiến dịch cho văn phòng cao nhất trong vùng đất. Phụ nữ đã từng tranh giành Phòng Bầu dục trong quá khứ - Hillary Clinton và Carly Fiorina vào năm 2016, Shirley Chisholm, người phụ nữ da đen đầu tiên điều hành, vào năm 1972, trở lại Victoria Woodhull vào năm 1872, để nêu tên một vài ứng cử viên - nhưng năm 2018 đã thấy nhiều ứng cử viên hơn - hơn bao giờ hết.

Mỗi hy vọng của tổng thống phải chứng minh rằng họ là người phù hợp nhất cho công việc, bất kể giới tính. Nhưng một số người cho rằng phụ nữ đang chống lại một điều gì đó nhiều hơn: những thành kiến ​​vô thức đã tô màu cho sự hiểu biết của chúng ta về một người lãnh đạo có thể là ai.

Giáo sư Alice Eagly, giáo sư tâm lý học giới tính ở Tây Bắc nói: "Tất cả chúng ta liên tục hình thành các khuôn mẫu dựa trên những gì chúng ta quan sát - và chúng ta không nghĩ đến việc hình thành chúng, vì vậy chúng nằm một chút bên dưới bề mặt ... đó là phần ngầm". Đại học, Illinois.
Gửi lúc: 20:59:03 ngày 22-09-2019
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 31-05-2017
Bài viết: 11
• Điểm thành tích: 10
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 65
Với số lượng phụ nữ kỷ lục trong cuộc đấu tranh trong Nhà Trắng, đã đến lúc kiểm tra lại vai trò nào - nếu có - xu hướng giới tính có thể đóng trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là một năm đột phá đối với phụ nữ trong chính trị Hoa Kỳ: 1.834 phụ nữ giành được chức vụ ở cấp tiểu bang và liên bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm ngoái và 2.112 đang phục vụ trong các văn phòng lập pháp bang.

Năm 2018 chứng kiến ​​sự gia tăng lớn nhất về đại diện nữ trong các chính phủ tiểu bang sau một thập kỷ trì trệ, theo Trung tâm Chính trị Phụ nữ Hoa Kỳ (CAWP) tại Đại học Rutgers. Sáu phụ nữ đã đưa ra các chiến dịch cho văn phòng cao nhất trong vùng đất. Phụ nữ đã từng tranh giành Phòng Bầu dục trong quá khứ - Hillary Clinton và Carly Fiorina vào năm 2016, Shirley Chisholm, người phụ nữ da đen đầu tiên điều hành, vào năm 1972, trở lại Victoria Woodhull vào năm 1872, để nêu tên một vài ứng cử viên - nhưng năm 2018 đã thấy nhiều ứng cử viên hơn - hơn bao giờ hết.

Mỗi hy vọng của tổng thống phải chứng minh rằng họ là người phù hợp nhất cho công việc, bất kể giới tính. Nhưng một số người cho rằng phụ nữ đang chống lại một điều gì đó nhiều hơn: những thành kiến ​​vô thức đã tô màu cho sự hiểu biết của chúng ta về một người lãnh đạo có thể là ai.

Giáo sư Alice Eagly, giáo sư tâm lý học giới tính ở Tây Bắc nói: "Tất cả chúng ta liên tục hình thành các khuôn mẫu dựa trên những gì chúng ta quan sát - và chúng ta không nghĩ đến việc hình thành chúng, vì vậy chúng nằm một chút bên dưới bề mặt ... đó là phần ngầm". Đại học, Illinois.

Gửi lúc: 20:49:40 ngày 22-09-2019
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 17-06-2019
Bài viết: 21
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 8
Với số lượng phụ nữ kỷ lục trong cuộc đấu tranh vào Nhà Trắng, đã đến lúc kiểm tra lại vai trò nào - nếu có - xu hướng giới tính có thể đóng trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là một năm đột phá đối với phụ nữ trong chính trị Hoa Kỳ: 1.834 phụ nữ giành được chức vụ ở cấp tiểu bang và liên bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm ngoái và 2.112 đang phục vụ trong các văn phòng lập pháp bang.2018 chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về đại diện nữ trong các chính phủ tiểu bang sau một thập kỷ trì trệ, theo Trung tâm Chính trị Phụ nữ Hoa Kỳ .tại Đại học Rutgers. Sáu phụ nữ đã đưa ra các chiến dịch cho văn phòng cao nhất trong vùng đất. Phụ nữ đã từng tranh giành Phòng Bầu dục trong quá khứ - Hillary Clinton và Carly Fiorina vào năm 2016, Shirley Chisholm, người phụ nữ da đen đầu tiên điều hành, vào năm 1972, trở lại Victoria Woodhull vào năm 1872, để kể tên một vài - hơn bao giờ hết.Mỗi hy vọng của tổng thống phải chứng minh rằng họ là người phù hợp nhất cho công việc, bất kể giới tính. Nhưng một số người cho rằng phụ nữ đang chống lại một điều gì đó nhiều hơn: những thành kiến vô thức đã tô màu cho sự hiểu biết của chúng ta về một người lãnh đạo Tất cả chúng ta liên tục hình thành các khuôn mẫu dựa trên những gì chúng ta quan sát - và chúng ta không nghĩ đến việc hình thành chúng, vì vậy chúng nằm dưới bề mặt một chútđó là phần ngầm ", giáo sư Alice Eagly, giáo sư tâm lý học giới tính tại Đại học Tây Bắc nói. , Illinois.
Gửi lúc: 20:46:58 ngày 22-09-2019
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 02-11-2016
Bài viết: 23
• Điểm thành tích: 19
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 132

Với số lượng phụ nữ kỷ lục trong cuộc đấu tranh vào Nhà Trắng, đã đến lúc kiểm tra lại vai trò nào - nếu có - xu hướng giới tính có thể đóng trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là một năm đột phá đối với phụ nữ trong chính trị Hoa Kỳ: 1.834 phụ nữ giành được chức vụ ở cấp tiểu bang và liên bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm ngoái và 2.112 đang phục vụ trong các văn phòng lập pháp bang.

Năm 2018 chứng kiến ​​sự gia tăng lớn nhất về đại diện nữ trong các chính phủ tiểu bang sau một thập kỷ trì trệ, theo Trung tâm Chính trị Phụ nữ Hoa Kỳ (CAWP) tại Đại học Rutgers. Sáu phụ nữ đã đưa ra các chiến dịch cho văn phòng cao nhất trong vùng đất. Phụ nữ đã từng tranh giành Phòng Bầu dục trong quá khứ - Hillary Clinton và Carly Fiorina vào năm 2016, Shirley Chisholm, người phụ nữ da đen đầu tiên điều hành, vào năm 1972, trở lại Victoria Woodhull vào năm 1872, để kể tên một vài - hơn bao giờ hết.

Mỗi hy vọng của tổng thống phải chứng minh rằng họ là người phù hợp nhất cho công việc, bất kể giới tính. Nhưng một số người cho rằng phụ nữ đang chống lại một điều gì đó nhiều hơn: những thành kiến ​​vô thức đã tô màu cho sự hiểu biết của chúng ta về một người lãnh đạo có thể là ai.

Giáo sư Alice Eagly, giáo sư tâm lý học giới tính ở Tây Bắc nói: "Tất cả chúng ta liên tục hình thành các khuôn mẫu dựa trên những gì chúng ta quan sát - và chúng ta không nghĩ đến việc hình thành chúng, vì vậy chúng nằm một chút bên dưới bề mặt ... đó là phần ngầm". Đại học, Illinois.
Gửi lúc: 20:28:42 ngày 22-09-2019
*•.¸♡ ƴℴƙℴ ♡¸.•* // ╰☆☆ ɣ❍ƙ❍ ☆☆╮// ๖ۣۜ ๖ۣۜYoko ツ
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
16:08:14 20-09-2019

Xem bài gửi
10
2
23:51:28 22-09-2019

Xem bài gửi
10
3
12:45:47 18-09-2019

Xem bài gửi
9
4
14:15:06 19-09-2019

Xem bài gửi
9
5
12:08:07 21-09-2019

Xem bài gửi
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.195.783
  Thành viên mới nhất:
  elmerxy3
  Đang trực tuyến: 150
  Đóng