Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: Zoo trade in baby elephants banned internationally

Zoo trade in baby elephants banned internationally

A near-total ban on taking baby African elephants from the wild and selling them to zoos has been approved at a meeting in Geneva. Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species (Cites) decided to tighten the rules after days of debate. The European Union decided to back the ban late in the day, despite concerns, and the move passed by 87 votes to 29. But Zimbabwe, the main exporter, voted against, as did the United States.

Zimbabwe and Botswana, which have healthier elephant populations than other African nations, have been permitted to export elephants to "appropriate and acceptable" destinations. Under that rule, the country has captured and exported more than 100 baby elephants to Chinese zoos since 2012, Humane Society International says.

Tuesday's decision significantly strengthens the restrictions on the elephant trade. Now elephants can only be taken from the wild and placed in "captive facilities" elsewhere in the world under exceptional circumstances - and subject to approval by a committee of Cites members.

The ban was approved by committee last week, but it was far from certain to pass a new vote at the end of the two-week conference. Zimbabwe had campaigned fiercely against the move, and the EU had initially opposed it because of concerns over genetic variation in zoos around the world.

But the EU changed its vote after some amendments were made to allow trade in exceptional circumstances, and once it was made clear that elephants already in zoos could be transferred between them.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 25-03-2018
Bài viết: 40
• Điểm thành tích: 34
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 25
Sở thú buôn bán voi con bị cấm trên quốc tế
Lệnh cấm gần như hoàn toàn về việc bắt voi con châu Phi từ tự nhiên và bán chúng cho các sở thú đã được phê chuẩn tại một cuộc họp ở Geneva. Các bên tham gia Công ước quốc tế về buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng (trích dẫn) đã quyết định thắt chặt các quy định sau nhiều ngày tranh luận. Liên minh châu Âu đã quyết định lùi lại vào cuối ngày, bất chấp những lo ngại, và động thái này đã qua được 87 phiếu trên 29. Nhưng Zimbabwe, một nước xuất khẩu chính, đã bỏ phiếu chống lại, như Hoa Kỳ.
Zimbabwe và Botswana, những nơi có quần thể voi khỏe mạnh hơn các quốc gia châu Phi khác, đã được phép xuất khẩu voi đến những nơi được cho là "thích hợp và chấp nhận được". Theo quy định đó, nước này đã bắt và xuất khẩu hơn 100 con voi con cho các sở thú Trung Quốc kể từ năm 2012, Humane Society International cho biết.
Quyết định hôm thứ 3 đã củng cố đáng kể các hạn chế đối với buôn bán voi. Bây giờ voi chỉ có thể được đưa từ tự nhiên hoặc đưa vào các "cơ sở nuôi nhốt" ở những nơi khác trên thế giới trong những trường hợp đặc biệt - và phải được sự chấp nhận của thành viên ủy ban Cities.
Lệnh cấm đã được ủy ban phê duyệt vào tuần trước, nhưng không có gì chắc chắn để vượt qua một cuộc bỏ phiếu mới vào hai tuần cuối hội nghị. Zimbabwe đã vận động quyết liệt để chống lại động thái này và EU ban đầu đã phản đối vì lo ngại về sự thay đổi di truyền của các sở thú trên khắp thế giới.
Nhưng EU đã thay đổi phiếu bầu sau khi một số sửa đổi đã được thực hiện để cho phép buôn bán trong những trường hợp đặc biệt, và một khi đã rõ ràng rằng những con voi đã ở trong sở thú có thể chúng được chuyển giao đến.
Gửi lúc: 22:45:30 ngày 01-09-2019
TianYue
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 14-11-2014
Bài viết: 11
• Điểm thành tích: 72
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 203
Sở Thú Buôn Bán Voi Con Bị Cấm Quốc Tế

Một lệnh cấm gần như hoàn toàn trong việc bắt voi con châu Phi từ nơi hoang dã và bán cho các sở thú được phê duyệt trong một cuộc họp ở Geneva. Các bên tham gia Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (Cites) quyết định siết chặt điều lệ sau nhiều ngày thảo luận. Liên minh châu Âu lùi lại lệnh cấm vào cuối ngày, bất chấp những lo ngại, và động thái này đã vượt qua 87 phiếu bầu cho 29. Nhưng Zimbabwe, nước xuất khẩu chính, đã bỏ phiếu chống lại, cũng như Hoa Kỳ.

Zimbabwe và Botswana, nơi có những quần thể voi khỏe mạnh hơn những quốc gia châu Âu khác, được cho phép vận chuyển voi đến những nơi "thích hợp và chấp nhận được". Theo quy định đó, nước này đã bắt giữ và vận chuyển hơn 100 con voi đến các sở thú ở Trung Quốc từ năm 2012, Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế cho biết.

Quyết định vào ngày thứ Ba củng cố đáng kể sự hạn chế trong việc buôn bán voi. Giờ đây, những con voi chỉ có thể được mang đi từ tự nhiên đến các "cơ sở nuôi nhốt" ở một nơi khác trên thế giới dưới trường hợp chấp nhận được tùy thuộc vào sự chấp thuận bởi một ủy ban của các thành viên Cites.

Lệnh cấm được phê duyệt bởi ủy ban tuần trước, nhưng vẫn xa để chắc chắn vượt qua một cuộc bỏ phiếu mới vào ngày kết thúc hội nghị sau hai tuần. Zimbabwe đã vận động quyết liệt chống lại động thái này, và EU ban đầu đã phản đối vì sự liên quan đến sự biến đổi phát sinh ở các sở thú trên khắp thế giới.

Nhưng EU thay đổi phiếu bầu sau sự cải thiện được thực hiện cho phép buôn bán trong những trường hợp được chấp nhận, và một lần nữa làm rõ rằng những con voi đã ở trong sở thú có thể được chuyển giao giữa chúng.
Gửi lúc: 22:24:39 ngày 01-09-2019
Điểm: 7/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 16-08-2019
Bài viết: 14
• Điểm thành tích: 25
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 214
Sở thú buôn bán voi con bị cấm quốc tế
Lệnh cấm gần như hoàn toàn bắt voi con châu Phi từ tự nhiên và bán chúng cho các sở thú đã được phê chuẩn tại một cuộc họp ở Geneva. Các bên tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng (trích dẫn) đã quyết định thắt chặt các quy tắc sau nhiều ngày tranh luận. Liên minh châu Âu đã quyết định lùi lại lệnh cấm vào cuối ngày, bất chấp những lo ngại, và động thái này đã được chuyển qua 87 phiếu cho 29. Nhưng Zimbabwe, nhà xuất khẩu chính, đã bỏ phiếu chống lại, cũng như Hoa Kỳ.

Zimbabwe và Botswana, nơi có quần thể voi khỏe mạnh hơn các quốc gia châu Phi khác, đã được phép xuất khẩu voi đến các điểm đến "thích hợp và chấp nhận được". Theo quy định đó, nước này đã bắt và xuất khẩu hơn 100 con voi con cho các sở thú Trung Quốc kể từ năm 2012, Humane Society International cho biết.

Quyết định hôm thứ ba củng cố đáng kể các hạn chế đối với buôn bán voi. Bây giờ voi chỉ có thể được đưa từ tự nhiên và được đưa vào "các cơ sở nuôi nhốt" ở những nơi khác trên thế giới trong những trường hợp đặc biệt - và phải được sự chấp thuận của một ủy ban thành viên Cites.

Lệnh cấm đã được ủy ban phê duyệt vào tuần trước, nhưng không có gì chắc chắn để vượt qua một cuộc bỏ phiếu mới vào cuối hội nghị hai tuần. Zimbabwe đã vận động quyết liệt chống lại động thái này và EU ban đầu đã phản đối vì lo ngại về sự thay đổi di truyền ở các sở thú trên khắp thế giới.

Tuy nhiên EU đã thay đổi phiếu bầu sau khi một số sửa đổi được thực hiện để cho phép buôn bán trong những trường hợp đặc biệt, và một khi đã rõ ràng rằng những con voi đã ở trong sở thú có thể được chuyển giao giữa chúng.
Gửi lúc: 21:29:04 ngày 01-09-2019
ƒさ→ɔɥn๖ۣۜɥoànɓ๖ۣۜɯınɥツ
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 24-07-2011
Bài viết: 556
• Điểm thành tích: 169
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 1606
Hoạt động buôn bán voi con cho các sở thú bị cấm trên toàn thế giới

Lệnh cấm gần như hoàn toàn việc bắt voi con châu Phi từ tự nhiên và bán chúng cho các sở thú đã được phê chuẩn tại một cuộc họp ở Geneva. Các bên tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) đã quyết định thắt chặt các quy tắc sau nhiều ngày bàn họp. Liên minh châu Âu đã quyết định lùi lại lệnh cấm vào cuối ngày, bất chấp những lo ngại, và động thái này đã được nhận được 87 phiếu thuận so với 29 phiếu chống . Nhưng Zimbabwe, nhà xuất khẩu chính, và Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu chống.

Zimbabwe và Botswana, nơi có quần thể voi khỏe mạnh hơn các quốc gia châu Phi khác, đã được phép xuất khẩu voi đến các địa điểm "thích hợp và chấp nhận được".

Theo quy định đó, nước này đã bắt và xuất khẩu hơn 100 con voi con cho các sở thú Trung Quốc kể từ năm 2012, Humane Society International cho biết.
Quyết định hôm thứ Ba đã thắt chặt đáng kể các hạn chế đối với hoạt động buôn bán voi trên toàn thế giới. Bây giờ voi chỉ có thể được đưa từ tự nhiên và được đưa vào "các cơ sở nuôi nhốt" ở những nơi khác trên thế giới trong những trường hợp đặc biệt - và phải được sự chấp thuận của một ủy ban gồm các thành viên của CITES.

Lệnh cấm đã được ủy ban phê duyệt vào tuần trước, nhưng không hề chắc chắn sẽ được thông qua trong cuộc bỏ phiếu mới vào cuối hội nghị diễn ra trong 2 tuần lễ này. Zimbabwe đã vận động các bên quyết liệt chống lại động thái này và EU ban đầu đã phản đối vì lo ngại về sự đa dạng gen di truyền ở các sở thú trên khắp thế giới.

Nhưng EU đã thay đổi phiếu bầu sau khi một số sửa đổi được thực hiện để cho phép buôn bán trong những trường hợp đặc biệt, và điều này đã được làm rõ hơn là khi những con voi đã ở trong sở thú hoàn toàn có thể được luân chuyển giữa các sở thú với nhau.

Gửi lúc: 20:40:45 ngày 01-09-2019
Điểm: 10/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 04-05-2019
Bài viết: 5
• Điểm thành tích: 78
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 40
Sở thú buôn bán voi con bị cấm trong quốc tế
Lệnh cấm gần như hoàn toàn bắt voi con châu Phi từ tự nhiên và bán chúng cho các sở thú đã được phê chuẩn tại một cuộc họp ở Geneva. Các bên tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng (trích dẫn) đã quyết định thắt chặt các quy tắc sau nhiều ngày tranh luận. Liên minh châu Âu đã quyết định lùi lại lệnh cấm vào cuối ngày, bất chấp những lo ngại, và động thái này đã vượt qua 87 phiếu bầu cho 29. Nhưng Zimbabwe, nhà xuất khẩu chính, đã bỏ phiếu chống lại, cũng như Hoa Kỳ.

Zimbabwe và Botswana, nơi có quần thể voi khỏe mạnh hơn các quốc gia châu Phi khác, đã được phép xuất khẩu voi đến các điểm đến "thích hợp và chấp nhận được". Theo quy định đó, nước này đã bắt và xuất khẩu hơn 100 con voi con cho các sở thú Trung Quốc kể từ năm 2012, Humane Society International cho biết.

Quyết định hôm thứ ba củng cố đáng kể các hạn chế đối với buôn bán voi. Bây giờ voi chỉ có thể được đưa từ tự nhiên và được đưa vào "các cơ sở nuôi nhốt" ở những nơi khác trên thế giới trong những trường hợp đặc biệt - và phải được sự chấp thuận của một ủy ban thành viên Cites.

Lệnh cấm đã được ủy ban phê duyệt vào tuần trước, nhưng không có gì chắc chắn để vượt qua một cuộc bỏ phiếu mới vào cuối hội nghị hai tuần. Zimbabwe đã vận động quyết liệt chống lại động thái này và EU ban đầu đã phản đối vì lo ngại về sự thay đổi di truyền ở các sở thú trên khắp thế giới.

Nhưng EU đã thay đổi phiếu bầu sau khi một số sửa đổi được thực hiện để cho phép buôn bán trong những trường hợp đặc biệt, và một khi đã rõ ràng rằng những con voi đã ở trong sở thú có thể được chuyển giao giữa chúng.
Gửi lúc: 20:00:14 ngày 01-09-2019
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
19:34:44 28-08-2019

Xem bài gửi
10
2
21:53:26 28-08-2019

Xem bài gửi
10
3
15:17:53 29-08-2019

Xem bài gửi
10
4
17:59:51 30-08-2019

Xem bài gửi
10
5
00:04:48 31-08-2019

Xem bài gửi
10
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.195.783
  Thành viên mới nhất:
  euoPromi
  Đang trực tuyến: 582
  Đóng