Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: Blaming mass shootings on mental illness is 'inaccurate' and 'stigmatizing,' experts say

Blaming mass shootings on mental illness is 'inaccurate' and 'stigmatizing,' experts say

President Donald Trump described a weekend of two mass shootings — one in El Paso, Texas, and the other in Dayton, Ohio — as a "mental illness problem."

"We must reform our mental health laws to better identify mentally disturbed individuals who may commit acts of violence and make sure those people not only get treatment but when necessary involuntary confinement," Trump said during a public address on Monday. "Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun."

Yet mental health experts, including representatives from the American Psychological Association, have called it "unfounded" to blame mass shootings on mental illness in place of considering other possible factors, such as hate, bigotry and access to assault weapons.

Calling every mass shooting a mental health problem is "inaccurate and it's stigmatizing," said Arthur Evans, chief executive officer of the American Psychological Association.

Mental illness affects millions of adults across the country. About 1 in 5 adults in the United States, or 46.6 million, experience mental illness in a given year, according to the National Alliance on Mental Illness.

"The reality is that there are a variety of reasons that mass shootings happen," Evans said. "If this were a mental health issue and this was the only issue involved here, what you would see is roughly the same number of mass shootings around the world and we're not seeing that.".

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 02-03-2015
Bài viết: 17
• Điểm thành tích: 66
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 151

Many experts say that blaming mass shootings on mental illness is 'inaccurate' and 'stigmatizing'.
President Donald Trump described a weekend of two mass shootings - one in El Paso, Texas and one in Dayton, Ohio - as a "mental illness problem".

"We have to reform mental health laws to better identify individuals with mental disorders who can engage in violent behavior and ensure that these people are not only treated but also imprisoned. "Mr. Trump said in a public address on Monday. "Mental illness and hatred squeeze the trigger, not the gun."

However, mental health experts, including representatives of the American Psychological Association, called it "baseless" to blame mass shootings on mental illness instead of watching. consider other possible factors, such as hate, bigotry, and access to offensive weapons.
Arthur Evans, focused, satisfied and satisfied, satisfied, interesting, harmonious

Our spirit, we are in the country. Flowers 1 in 5 people, in the United States, future 46,6

"The wave is for many reasons that your harshness is out," Evans said. "Just part of them, one different thing, one different thing."
Gửi lúc: 22:46:19 ngày 18-08-2019
Trên đường đi đến thành công , không có vết chân của kẻ lười biếng .
Điểm: 0/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 10-01-2012
Bài viết: 50
• Điểm thành tích: 168
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 336
Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần là “không chính xác” và “kỳ thị”.
Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một “vấn đề về bệnh tâm thần”.
Ông Trump nói trong một địa chỉ công khai ngày thứ Hai: “Chúng tôi phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần của chúng tôi để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần những người mà có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn được giam cầm không tự nguyện một cách cần thiết. Bệnh tâm thần và hận thù đã kích hoạt chứ không phải súng”.
Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là “vô căn cứ” để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác như sự thù ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công.
Arthur Evans giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết: “Việc gọi tất cả các cuộc nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là “không chính xác và đó là sự kỳ thị”.
Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.
Evans nói: “Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra. Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn có thể thấy là con số này gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta đang không hề thấy điều đó”.
Gửi lúc: 22:44:01 ngày 18-08-2019
Điểm: 7/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 13-08-2019
Bài viết: 17
• Điểm thành tích: 26
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 63
Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần là 'không chính xác' và 'kỳ thị'.
Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần".

"Chúng tôi phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súng."

Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công.

Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thị".

Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.

"Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó."
Gửi lúc: 21:50:47 ngày 18-08-2019
ADClegend
Điểm: 4/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 06-07-2017
Bài viết: 352
• Điểm thành tích: 228
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 360
Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần".n "Chúng tôi phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súng."n Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công.n Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thị".n Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.n "Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó."
Gửi lúc: 21:47:39 ngày 18-08-2019
~ I don't want to be your number one , I want to be your only one ~ :>>>
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 28-06-2019
Bài viết: 19
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 58
Các chuyên gia nói rằng đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần là 'không chính xác' và 'kỳ thị'.
Tổng thống Donald Trump đã mô tả một ngày cuối tuần của hai vụ xả súng hàng loạt - một ở El Paso, Texas và một ở Dayton, Ohio - là một "vấn đề về bệnh tâm thần".

"Chúng tôi phải cải cách luật về sức khỏe tâm thần để xác định rõ hơn những cá nhân bị rối loạn tâm thần có thể có hành vi bạo lực và đảm bảo những người đó không chỉ được điều trị mà còn bị giam cầm không cần thiết", ông Trump nói trong một địa chỉ công khai hôm thứ Hai. "Bệnh tâm thần và hận thù bóp cò, không phải súng."

Tuy nhiên, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, bao gồm đại diện của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, đã gọi đó là "vô căn cứ" để đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt vào bệnh tâm thần thay vì xem xét các yếu tố có thể khác, như ghét, cố chấp và tiếp cận vũ khí tấn công.

Arthur Evans, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho biết, việc gọi mọi người nổ súng hàng loạt là một vấn đề sức khỏe tâm thần là "không chính xác và đó là sự kỳ thị".

Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến hàng triệu người trưởng thành trên cả nước. Khoảng 1 trong 5 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 46,6 triệu người, bị bệnh tâm thần trong một năm nhất định, theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.

"Thực tế là có nhiều lý do mà vụ xả súng hàng loạt xảy ra", Evans nói. "Nếu đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần và đây là vấn đề duy nhất liên quan ở đây, thì những gì bạn sẽ thấy là gần bằng số vụ xả súng hàng loạt trên khắp thế giới và chúng ta không thấy điều đó."
Gửi lúc: 20:29:55 ngày 18-08-2019
Bảo Vip
Điểm: 4/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
17:59:41 14-08-2019

Xem bài gửi
10
2
19:07:08 14-08-2019

Xem bài gửi
10
3
17:32:27 16-08-2019

Xem bài gửi
10
4
17:52:03 14-08-2019

Xem bài gửi
9
5
09:05:08 15-08-2019

Xem bài gửi
9
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.321
  Thành viên mới nhất:
  Lovelygirl5a
  Đang trực tuyến: 391
  Đóng