Giới thiệu: Trong phần này các bạn sẽ luyện tập dịch một đoạn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. Chủ đề là các mẩu tin tức, văn bản... thuộc nhiều lĩnh vực.

Đề bài: Prominent white supremacists are still on YouTube in wake of ban

Prominent white supremacists are still on YouTube in wake of ban

Six days after YouTube said it would ban supremacist content and remove videos that deny well-documented atrocities like the Holocaust, accounts belonging to some of the most prominent purveyors of hate in the US, such as white supremacist Richard Spencer and former KKK leader David Duke, are still on the platform.

YouTube has taken some action against Duke's account, which he uses to, among other things, rail against what he calls the "Zio" media — "Zio" is a code word he uses for "Jewish" — and post bizarre fitness videos with advice on how to avoid shrunken testicles. Features like comments and sharing have been removed from the channel, and YouTube has added a warning that his videos contain "inappropriate" or "offensive" content. But a YouTube spokesperson told CNN Business that those actions predated the company's announcement last week.

The majority of videos on the account for the National Policy Institute, a white supremacist group that Spencer runs, do not contain any content warnings and most of the videos can still be shared and commented on. Spencer, who helped found the alt-right movement, was one of the leaders of the Unite the Right rally in Charlottesville, Virginia, in August 2017. Violence at that rally led to dozens of injuries and the death of counterprotester Heather Heyer.

Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 14-06-2019
Bài viết: 7
• Điểm thành tích: 25
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 3

Những kẻ siêu quyền lực nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm
Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắng Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng.

YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước.

Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản công Heather Heyer.
Gửi lúc: 22:42:15 ngày 16-06-2019
Thanh xuân đôi khi lại chẳng phải là thời gian, mà là khoảng cách...
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 15-09-2018
Bài viết: 2
• Điểm thành tích: 8
• Sổ học bạ: Đang cố gắng
• Điểm học bạ: 14
Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắng Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng.

YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước.

Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản công Heather Heyer.
Gửi lúc: 22:18:06 ngày 16-06-2019
Điểm: 5/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 08-12-2016
Bài viết: 39
• Điểm thành tích: 26
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 188
Six days after YouTube said it would ban supremacist content and remove videos that deny well-documented atrocities like the Holocaust, accounts belonging to some of the most prominent purveyors of hate in the US, such as white supremacist Richard Spencer and former KKK leader David Duke, are still on the platform.

YouTube has taken some action against Duke's account, which he uses to, among other things, rail against what he calls the "Zio" media — "Zio" is a code word he uses for "Jewish" — and post bizarre fitness videos with advice on how to avoid shrunken testicles. Features like comments and sharing have been removed from the channel, and YouTube has added a warning that his videos contain "inappropriate" or "offensive" content. But a YouTube spokesperson told CNN Business that those actions predated the company's announcement last week.

The majority of videos on the account for the National Policy Institute, a white supremacist group that Spencer runs, do not contain any content warnings and most of the videos can still be shared and commented on. Spencer, who helped found the alt-right movement, was one of the leaders of the Unite the Right rally in Charlottesville, Virginia, in August 2017. Violence at that rally led to dozens of injuries and the death of counterprotester Heather Heyer.
Gửi lúc: 21:58:45 ngày 16-06-2019
Thư
Điểm: 0/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 08-12-2015
Bài viết: 915
• Điểm thành tích: 156
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 237
Những người da trắng thượng tôn nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm

Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung người da trắng thượng tôn và xóa các video phủ nhận sự tàn bạo có đầy đủ tài liệu dẫn chứng như nạn tàn sát dân Do Thái dười thời Hít -Le, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như người da trắng thượng tôn Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng.

YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ta chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một mật mã anh ấy sử dụng cho "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như bình luận và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "xúc phạm". Tuy nhiên, một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có thông báo trước của công ty vào tuần trước.

Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm người da trắng thượng tôn mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và bình luận. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào cực hữu, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình hợp nhất tại thành phố Charlottesville, bang Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản biểu tình cô Heather Heyer.
Gửi lúc: 21:55:32 ngày 16-06-2019
Điểm: 8/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Ngày tham gia: 26-05-2018
Bài viết: 111
• Điểm thành tích: 60
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 369
Những kẻ siêu quyền lực nổi tiếng vẫn đang ở trên YouTube sau lệnh cấm
Sáu ngày sau khi YouTube cho biết họ sẽ cấm nội dung siêu quyền lực và xóa các video từ chối sự tàn bạo được ghi chép rõ ràng như Holocaust, các tài khoản thuộc về một số người truyền bá thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như siêu nhân trắng Richard Spencer và cựu lãnh đạo KKK David Duke , vẫn còn trên nền tảng.

YouTube đã thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, trong số những thứ khác, anh ấy chống lại những gì anh ấy gọi là phương tiện truyền thông "Zio" - "Zio" là một từ mã anh ấy sử dụng cho "Do Thái" - và đăng các video thể dục kỳ quái với lời khuyên về cách tránh tinh hoàn co lại. Các tính năng như nhận xét và chia sẻ đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng các video của anh ấy chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng một phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động đó có trước thông báo của công ty vào tuần trước.

Phần lớn các video trên tài khoản của Viện Chính sách Quốc gia, một nhóm siêu quyền lực trắng mà Spencer điều hành, không chứa bất kỳ cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể được chia sẻ và nhận xét. Spencer, người đã giúp tìm ra phong trào chân phải, là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8 năm 2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó đã dẫn đến hàng chục người bị thương và cái chết của người phản đối Heather Heyer.
Gửi lúc: 21:49:36 ngày 16-06-2019
hello
Điểm: 6/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Chỉ có học viên VIP mới xem được phần này! Đăng kí học viên VIP
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
21:39:37 12-06-2019

Xem bài gửi
10
2
18:10:07 13-06-2019

Xem bài gửi
10
3
19:52:19 12-06-2019

Xem bài gửi
8
4
23:25:00 14-06-2019

Xem bài gửi
8
5
21:55:32 16-06-2019

Xem bài gửi
8
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.132.907
  Thành viên mới nhất:
  nam.code.121820003049
  Đang trực tuyến: 213
  Đóng