• Education does not end at any point in our lives; it is an ongoing journey to be carried with us everyday throughout our lives.
  Thomas Powell (a teacher, writer, and entrepreneur)
 • Don't try to fix the students, fix ourselves first. The good teacher makes the poor student good and the good student superior. When our students fail, we, as teachers, too, have failed.
  Marva Collins (born August 31, 1936)
 • Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school.
  Albert Einstein (14 March 1879 – 18 April 1955)
 • Every truth has four corners: as a teacher I give you one corner, and it is for you to find the other three.
  Confucius traditionally 28 September 551 BC – 479 BC
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 36 628 077 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.112.268
  Thành viên mới nhất:
  holedinhquan2007
  Đang trực tuyến: 352

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng