ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

Hoặc đăng nhập bằng

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
 • phuong2az7 :
  3.đặt câu hỏi cho các câu sau:6. which of you ... ?all of us want to help
 • thangnguyen9274 :
  Cô ơi sao em làm 10 bài test trong TACB 1 mà em không được cộng điểm thành tích ạ??? Vì mỗi bài test làm xong được cộng 1đ mà???
 • Nhimhien189 :
  Why do you learn english
 • buitungchi :
  Fill in the blank with the correct form of the given word(s). Câu 5 " Don't talk to your friends", the teacher said it to me.=> The teacher ( ask/ me/ not talk ) _________to my friends. Cô ơi câu này làm thế nào ạ?
 • kudoshinichi11b :
  gcm
 • phuong2az7 :
  3.đặt câu hỏi cho các câu sau:11. Which dress ... ? She bought the red dress
 • tienganh123english1 :
  The/structure / of /this /world's / China /longest /Great Wall /the.
 • tramvuong40fa1 :
  How long ______ you (know) ______ your new assistant? I (know) ___________him for ten years. What ______ he (do) ____ before he (come) ___________ here? I think he(be) ___________in prison. e lam : have -know have known what have he done before he came here? he had been in prison e lam dung khong a
  8  
Video Chat www.abckid.vn Học phát âm với thầy Daniel
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.970.676
Thành viên mới nhất:
wieviringmef
Đang trực tuyến: 191
Đóng