Bài mở đầu
Bài 1- Nguyên âm dài /i:/
Bài 2 - Nguyên âm ngắn /ɪ/
Bài 3 - Nguyên âm dài /u:/
Bài 4 - Nguyên âm ngắn /ʊ/
Ôn tập 1 - /i:/ và /ɪ/, /u:/ và /ʊ/
Bài 5 - Nguyên âm dài /ɑ:/
Bài 6 - Nguyên âm ngắn /ʌ/
Bài 7 - Nguyên âm dài /ɔ:/
Bài 8 - Nguyên âm ngắn /ɒ/
Ôn tập 2 - /ɑ:/ và /ʌ/, /ɔ:/ và /ɒ/
Bài 9 - Nguyên âm ngắn /e/
Bài 10 - Nguyên âm ngắn /æ/
Bài 11 - Nguyên âm dài /ɜ:/
Bài 12 - Nguyên âm ngắn /ə/
Ôn tập 3 - /e/ và /æ/, /ɜ:/ và /ə/
Bài 13 - Nguyên âm đôi /ɪə/
Bài 14 - Nguyên âm đôi /eə/
Bài 15 - Nguyên âm đôi /ʊə/
Ôn tập 4 - /ɪə/, /eə/ và /ʊə/
Bài 16 - Nguyên âm đôi /eɪ/
Bài 17 - Nguyên âm đôi /aɪ/
Bài 18 - Nguyên âm đôi /ɔɪ/
Ôn tập 5 - /eɪ/, /aɪ/ và /ɔɪ/
Bài 19 - Nguyên âm đôi /əʊ/
Bài 20 - Nguyên âm đôi /aʊ/
Ôn tập 6 - /əʊ/ và /aʊ/
Bài 21 - Phụ âm /p/
Bài 22 - Phụ âm /b/
Bài 23 - Phụ âm /t/
Bài 24 - Phụ âm /d/
Ôn tập 7 - /p/ và /b/, /t/ và /d/
Bài 25 - Phụ âm /k/
Bài 26 - Phụ âm /g/
Bài 27 - Phụ âm /f/
Bài 28 - Phụ âm /v/
Ôn tập 8 - /k/ và /g/, /f/ và /v/
Bài 29 - Phụ âm /s/
Bài 30 - Phụ âm /z/
Bài 31 - Phụ âm /θ/
Bài 32 - Phụ âm /ð/
Ôn tập 9 - /s/ và /z/, /θ/ và /ð/
Bài 33 - Phụ âm /ʃ/
Bài 34 - Phụ âm /ʒ/
Bài 35 - Phụ âm /tʃ/
Bài 36 - Phụ âm /dʒ/
Ôn tập 10 - /ʃ/ và /ʒ/, /tʃ/ và /dʒ/
Bài 37 - Phụ âm /m/
Bài 38 - Phụ âm /n/
Bài 39 - Phụ âm /ŋ/
Ôn tập 11 - /m/, /n/ và /ŋ/
Bài 40 - Phụ âm /h/
Bài 41 - Phụ âm /l/
Bài 42 - Phụ âm /r/
Bài 43 - Phụ âm /w/
Bài 44 - Phụ âm /j/
Ôn tập 12 - /h/, /l/, /r/, /w/ và /j/
Bài Tổng Kết
Điểm luyện tập của bạn
0
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.848.857
Thành viên mới nhất:
vunguyenphong
Đang trực tuyến: 179

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 25/04

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm trước 13/03

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 18/04

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 06/04

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 20/04

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 18/04

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký