Writing skills
Cập nhật cuối: 2019-03-04 15:24:02
Listening skills
Cập nhật cuối: 2019-03-04 15:23:01
Speaking skills
Cập nhật cuối: 2019-03-04 15:22:13
Reading skills
Cập nhật cuối: 2019-03-04 15:12:24
Grammar
Cập nhật cuối: 2019-03-04 15:10:32
Vocabulary
Cập nhật cuối: 2019-03-04 15:09:11
Pronunciation
Cập nhật cuối: 2019-03-04 15:07:38
Lý Thuyết
Cập nhật cuối: 2019-03-04 15:06:20
Read the text and classify the following statements.
Cập nhật cuối: 2019-02-25 10:52:05
Choose the best options.
Cập nhật cuối: 2019-02-25 10:51:22
Choose the word which has different stress pattern.
Cập nhật cuối: 2019-02-25 10:50:38
Check your vocabulary.
Cập nhật cuối: 2019-02-25 10:49:58
Match the words with the correct pictures.
Cập nhật cuối: 2019-02-25 10:49:18
Lý Thuyết
Cập nhật cuối: 2019-02-25 10:48:26
Complete the text with the given words.
Cập nhật cuối: 2019-02-19 15:14:51
Choose the best options.
Cập nhật cuối: 2019-02-19 15:13:58
Choose the word which has different stress pattern.
Cập nhật cuối: 2019-02-19 15:12:52
Check your vocabulary.
Cập nhật cuối: 2019-02-19 15:12:08
Lý Thuyết
Cập nhật cuối: 2019-02-19 15:11:11
Listen and write the answer
Cập nhật cuối: 2019-01-31 10:01:06
Listening (Question and Response)
Cập nhật cuối: 2019-01-31 10:00:07
Trang   12345
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.133.286
  Thành viên mới nhất:
  hiepluu996c2b
  Đang trực tuyến: 157
  Đóng