Lần 39 - In My Daughter's eyes
Cập nhật cuối: 2017-03-29 00:00:00
Listen and Type
Cập nhật cuối: 2017-03-28 00:00:00
Từ vựng - Phần 1
Cập nhật cuối: 2017-03-28 00:00:00
Viết qua tranh (dễ) - đề 262
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Luyện viết
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Luyện nói
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Speaking - Describe Picture 288
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Speaking Practice - Repetition 275
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Luyện nghe
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Listening & Writing Advanced - 190
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Luyện đọc
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
/ɔɪ/ & /aʊ/ - Bài tập 3
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
/ɔɪ/ & /aʊ/ - Bài tập 2
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
/ɔɪ/ & /aʊ/ - Bài tập 1
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Phát âm
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Will be able to - Bài tập 4
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Will be able to - Bài tập 3
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Will be able to - Bài tập 2
Cập nhật cuối: 2017-03-24 00:00:00
Trang   12345
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.604.534
Thành viên mới nhất:
limgioihan
Đang trực tuyến: 237

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 30/03

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,110,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 30/3

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 29/3

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,110,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp 2 Tối 29/03

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký