Time : 2020-03-20 17:15:03
Điểm: 5/10
Deer Kyle,

It's been quite long since the last time we wrote to each other. Hope you and your parents are good. My work is also busy that I can't reply you immediately. I'm very delighted that you got the admission of Wuhan University. You must have tried a lot for the entrance exam. I also understand your problem and be willing to help.

That's true that I have majored the Chinese language and professors appreciate me. It also interests me to help you to translate important documents in Chinese. You're right to not use the Google Translate because of some lost meaning.

I have read the documents you gave once and I'm going to do this weekend because it's midweek now. This challenge is not too difficult that I can finish the translation within 3 hours. Then I'll send you soon so that you can respond more precisely. However, I wonder that if it's important for you to write your response in Chinese or not?! If it's essential, I'll assist you again.

Sincerely,

Lee.

Nhận xét của giáo viên :

Deer Kyle,

It's been quite long since the last time we wrote to each other. Hope you and your parents are good. My work is also so (so + adj + that ...) busy that I can't reply you immediately. I'm very delighted that you got nên dùng hiện tại hoàn thành the admission of Wuhan University. You must have tried a lot for the entrance exam. I also understand your problem vấn đề gì? and be chia động từ tobe willing to help.

That's true that I have majored the Chinese language and professors appreciate me nên thay bằng ý cám ơn bạn đã tin tưởng và đánh giá cao khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh của bạn. It also interests me to help you to translate important documents in Chinese. You're right to not use when not using (nếu dùng to V thì not đứng trước to nhé) the Google Translate because of some lost meaning.

I have read the documents you gave once and I'm going to do this weekend because it's midweek now nguyên nhân không được thuyết phục. This challenge is not too so difficult that I can finish the translation within 3 hours. Then I'll send you soon so that you can respond more precisely nên khẳng định sẽ gửi trước 10/12. However, I wonder that if it's important for you to write your response in Chinese or not?! If it's essential, I'll assist you again. không nên dùng ý này bởi vì bạn đã đồng ý giúp ở các ý trên rồi

Sincerely,

Lee.

Cách bạn phản hồi nhìn chung thể hiện được ý chính của bài về việc dịch tài liệu. Tuy nhiên, vẫn có những ý bạn viết chưa được rõ ràng và thậm chí còn thừa. Ngoài ra, các lõi dùng mệnh đề so ...that và ngữ pháp của bạn cần xem xét lại nhé.