Time : 2020-03-13 22:21:16
Điểm: 4/10
Dear Mr. James Grant,
I have received your letter and I congratulate you on graduating school.
I write this letter to you to inform you that you don't have to worried about disturbing me because I will visit my grandparents from Saturday's morning and I won't come back home until Sunday's morning. I will attach a graduation gift to this letter. Hope you will like this.
Yours sincerely,
James

Nhận xét của giáo viên :

Dear Mr. James Grant,
I have received dùng quá khứ đơn với hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ your letter and I congratulate you on graduating from Bradford Union school.
I write this letter to you to inform you that you don't have to worried dùng động từ nguyên thể sau to about disturbing me because I will visit my grandparents from Saturday's morning and I won't come back home until Sunday's morning. I will attach a graduation gift to this letter. Hope you will like this.
Yours sincerely,
James

Bạn triển khai hướng giải quyết vấn đề khá ổn, song các ý bạn viết còn quá sơ sài, quá chung chung. Hãy cụ thể nội dung theo gợi ý sau nhé:

- Cám ơn thư thông báo trước về những kế hoạch cho bữa tiệc mừng tốt nghiệp của James Grant và những bất tiện có thể gây ra cho bạn

- Thể hiện thái độ vui mừng khi biết James Grant đã tốt nghiệp trường Bradford Union và chúc mừng cô ấy vì điều đó

-  Phản hồi về kế hoạch cho bữa tiệc ngoài trời tại nhà cô ấy: thời gian bắt đầu bữa tiệc, số lượng khách, các hoạt động cũng như âm thanh từ bữa tiệc có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Bạn tỏ ra thông cảm với những điều đó bởi bạn đã được thông báo và xin lỗi trước

- Cám ơn cô ấy vì lời mời ăn tối để cùng nhau trò chuyện vui vẻ và chấp nhận lời mời đó và có thể hẹn ngày cụ thể. Thể hiện thái độ vui mừng khi cô ấy thích nói chuyện với bạn và muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn.

- Chúc bữa tiệc diễn ra vui vẻ