Time : 2020-03-12 21:40:15
Điểm: 5/10
Dear James,

Congratulations on receiving your degree! I am delighted to hear that you graduated and I extend my hearty congratulations. You have reached an important goal by hard work and perseverance. I believe that you will take your work ethic into your career and have great success. I have enclosed a small gift and send my best wishes. Don't lose the vision! Good luck in beginning your new career!

Thank you for writing to me a letter to let me know the issue of late Saturday. Your sincere apology is accepted light-heartedly. Your apology is a humble act that can only be made by those who emulate examples of courage that can only come from a person of good character. On that day, our family has intendancy to visit relatives. Do not mind. I hope you will enjoy the party and have fun with your family and friends.

Your parents are proud of you. Enjoy your graduation and best wishes with all your plans!

Kindest Regards,

Ms.Kelly - friendly neighborhood

Nhận xét của giáo viên :

Dear James Grant,

Congratulations on receiving your degree nên chúc mừng đã tốt nghiệp vì thư đề bài không đề cập đến việc nhận bằng! I am delighted to hear that you graduated from Bradford Union school and I extend want to express my hearty congratulations. You have reached an important goal by hard work and perseverance. I believe that you will take your work ethic into your career and have great success. I have enclosed hành động này đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ nên dùng quá khứ đơn a small gift and send my best wishes. Don't lose the vision! ý này để làm gì Good luck in beginning your new career! đoạn này bạn chỉ cần tập trung vào ý chúc mừng vì đã tốt nghiệp thôi chứ không cần viết quá nhiều liên quan đến công việc và sự thành công

Thank you for writing to me a letter to let me know the issue of late Saturday. Your sincere apology is accepted light-heartedly. Your apology is a humble act that can only be made by those who emulate examples of courage that can only come from a person of good character quá chung chung đối tượng, cần cụ thể là James Grant . On that day, our family has intendancy to visit relatives. không nên tách ý mà nên dùng mệnh đề chỉ kết quả với so Do not mind. I hope you will enjoy the party and have fun with your family and friends.

Your parents are proud of you. Enjoy your graduation and best wishes with all your plans!chúc tới James Grant chứ không phải kế hoạch của cô ấy

Kindest Best Regards,

Ms.Kelly - friendly neighborhood

Cách bạn giải quyết vấn đề chưa được thuyết phục lắm, có ý thì bạn viết quá nhiều dẫn đến thừa ý, song có ý bạn lại chưa đề cập đến, đó là phản hồi kế hoạch cho bữa tiệc và lời mời ăn tối. Bạn có thể tham khảo gợi ý như sau để hoàn thiện bài viết hơn nhé:

-  Phản hồi về kế hoạch cho bữa tiệc ngoài trời tại nhà cô ấy: thời gian bắt đầu bữa tiệc, số lượng khách, các hoạt động cũng như âm thanh từ bữa tiệc có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Bạn tỏ ra thông cảm với những điều đó bởi bạn đã được thông báo và xin lỗi trước

- Cám ơn cô ấy vì lời mời ăn tối để cùng nhau trò chuyện vui vẻ và chấp nhận lời mời đó và có thể hẹn ngày cụ thể. Thể hiện thái độ vui mừng khi cô ấy thích nói chuyện với bạn và muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn.