Time : 2021-10-16 10:35:14
Điểm: 5/10
Dear Sally,
I am glad to have your email! Although we do not have much time to talk to each other, I am still remember you especially the wonderful last summer.
You know I have been looking for my books for a long time, they are very important for my study. Now I know they all are at your house, and I am so happy to know that. I will come to your house as soon as possible to get all my books and my shirts too. How about this weekend? May I come to your house and have dinner with you. Then I will show you a new song that I compose by playing violin.
Thank you so much for eveything.
Please let me know about your respone.
Your friend,
Jo

Nhận xét của giáo viên :

Dear Sally,
I am glad to have your email! Although we do not have much time to talk to each other, I am still remember you especially the wonderful last summer. dùng especially để giải thích, mà trước đó bạn viết chỉ người, sau bạn viết chỉ vật
You know I have been looking for my books for a long time,thiếu sự chuyển ý, có thể dùng because chỉ nguyên nhân they are very important for my study. Now I know they all are at your house, and I am so happy to know that. I will come to your house as soon as possible to get all my books and my shirts too. How about this weekend? May I come to your house and have dinner with you? câu hỏi. Then I will show you a new song that I compose by playing violin.
Thank you so much for eveything.
Please let me know about your respone.
Your friend,
Jo

 

Bài viết của bạn viết cơ bản về nội dung phản hồi áo sơ mi và sách bị quên, song bạn chưa thể hiện rõ ràng các nội dung khác như:

 

- Cám ơn cô ấy đã hỏi thăm và quan tâm đến bạn, phản hồi sự hỏi thăm, quan tâm đó

 

- Chia sẻ với sự bận rộn công việc của cô ấy

 

- Khẳng định bạn cũng nhớ cô ấy và mong muốn gặp cô ấy

 

- Trả lời câu hỏi việc bạn còn chơi đàn violin hay khôngtrước khi hứa sẽ thể hiện bản nhạc mới

 

Điểm: 5