Time : 2021-08-12 19:51:52
Điểm: 4/10
Dear Robin Singh,
Oh yes, Mr. Jonathon is my favorite person, you don't have to worry about writing me a random letter. And he's your advisor so I'll help you as much as I can. So you can rest assured and let me teach you Japanese.
I also know Japanese is also important in business, it helps you a lot. You also need to learn Japanese very urgently, so in the next few days we will be able to start this Japanese learning process. And mainly I will teach you how to communicate in Japanese. At first, learning Japanese is really difficult, but as long as you follow me and work hard, you will communicate very fluently and you will feel excited when learning Japanese.
Yours faithfully,
Mr. Haruki

Nhận xét của giáo viên :

Dear Robin Singh,
Oh yes, văn phong giao  tiếp Mr. Jonathon is my favorite person, you don't have to worry about writing me a random letter. And he's your advisor so I'll help you as much as I can. So you can rest assured and let me teach you Japanese.cần thể hiện mục đích viết thư rõ ràng hơn, chứ không phải khẳng định Jonathon là người mà bạn yêu thích nên bạn sẽ giúp đỡ
I also know Japanese is also important in business, it helps you a lot. You also need to learn Japanese very urgently, so in the next few days cụ thể ngày we will be able to start this Japanese learning process. And mainly I will teach you how to communicate in Japanese. At first, learning Japanese is really difficult, but as long as you follow me and work hard, you will communicate very fluently and you will feel excited when learning Japanese.
Yours faithfully,
Mr. Haruki

Nhìn chung,bạn nắm được yêu cầu và nội dung phản hồi, song bạn viết mục đích chưa rõ ràng, cách phản hồi chưa chi tiết. Bạn hãy cố gắng hơn nhé. Chú ý cả văn phong viết thư nhé. Bạn có thể tham khảo nội dung như sau để hoàn thiện nhé:

- Cám ơn sự tin tưởng của Robin Singh đối với mình

- Gửi lời cám ơn tới người cố vấn của anh ấy, ông Jonathon Kyle

+ Ông ấy đánh giá cao phương pháp giảng dạy tiếng Nhật của bạn

+ Ông ấy đã tin tưởng giới thiệu bạn cho anh ấy

- Đánh giá cao sự đam mê học hỏi tiếng Nhật của anh ấy, mục đích học tiếng Nhật (tìm kiếm cơ hội việc làm quốc tế, đặc biệt là ở Nhật Bản và giao tiếp với những người bạn bản ngữ)

- Đồng ý giảng dạy cho anh ấy, đề cập đến ngày học, việc phải làm để bắt đầu học

- Hy vọng anh ấy sẽ học tập tốt và giao tiếp thành thạo tiếng Nhật sau khóa học