Time : 2021-07-18 18:08:05
Điểm: 4/10
Dear Mr. Pooja Gupta,

As the representative of the company, I am so happy to hear you pleased with our services. Beisdes that, I also regret to know about the unexpected incident.

It is lucky to be just a small accident, and you are all right. On the company side, in order to facilitate mutually beneficial cooperation, there's no reason for us to refuse your request. Unfortunately, the model you rented before is out of stock. But we have some similar models, although the price is a bit more expensive. However, our company will support you to be hired in accordance with the previous contract. Instead, we expect you to be responsible for monitoring the progress of our vehicle's repair and returning it to us on time.

If you agree, please notify me soon. I will have someone prepare a another car for you. Wish you have a successful trip!

Yours faithfully,

Marry Wilson

Nhận xét của giáo viên :

Dear Mr. Pooja Gupta,

As the representative of the company, I am so happy to hear you thiếu tobe khi dùng tính từ pleased with our services. Beisdes that, I also regret to know about the unexpected incident.

It is lucky to be because it was just a small accident, and you are dùng quá khứ đơn đối với hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ all right. On the company side, in order to facilitate mutually beneficial cooperation, there's không viết tắt khi viết thư formal no reason for us to refuse your request. Unfortunately, the model you rented before is out of stock. But we have some similar models, although the price is a bit more expensive. However, our company will support you to be hired dùng thể chủ động in accordance with the previous contract. Instead, we expect you to be responsible for monitoring the progress of our vehicle's repair and returning it to us on time.

If you agree, please notify me soon. I will have someone prepare a another car for you.thiếu chủ ngữ Wish you have lùi thì sau wish a successful trip!

Yours faithfully,

Marry Wilson

Bạn giải quyết vấn đề còn sơ sài, cách diễn đạt và ý chưa rõ ràng. Bạn cần viết thư tới Pooja Gupta với cương vị là quản lý công ty cho thuê xe để phản hồi thư thông báo về vụ tai nạn xảy ra với chiếc xe thuê khiến chiếc xe cần phải sửa chữa và đề nghị thay thế chiếc xe khác trong thời gian sửa chiếc xe đã thuê như sau:

- Cám ơn những đánh giá tích cực về công ty của bạn: bao gồm về nhân viên và chất lượng xe thuê

- Xác nhận việc Pooja Gupta thuê chiếc xe nhãn hiệu Maruti Suzuki Alto  1 tuần trước ở văn phòng Chandigarh 

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết sự cố tai nạn đã làm hỏng kì nghỉ của anh ấy cũng như tác động xấu đến tinh thần của anh ấy và thậm chí còn làm hỏng xe

- Xác nhận thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn: dừng đèn đỏ ở nhà ga Kalka thì có 1 chiếc xe lái tốc độ cao đâm vào từ phía sau làm hỏng cái đỡ va ô tô và bộ giảm thanh

- Xác nhận việc cảnh sát đã đến làm việc và yêu cầu người lái xe gây tai nạn phải chịu tất cả các khoản phí sửa xe và phí dịch vụ

- Xác nhận thời hạn cho thuê của chiếc xe: 14/3

- Xem xét yêu cầu sắp xếp 1 chiếc xe khác trong thời hạn thuê xe vẫn còn trong khi chiếc xe hiệu Maruti Suzuki Alto vẫn đang được sửa chữa: chấp nhận hay không và vì sao

- Hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ thuê xe của công ty bạn lần sau

Điểm: 4.5